FELFÖLDI JÓZSEF - SZ. LUKÁCS JÁNOS

Tippek és trükkök


TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés
 1. Memóriatérkép
  RST rutinok
 2. Parancsok és utasítások
  Sorszám
  ALLOCATE
  BIN
  CALL (rekurzió)
  COLOR
  COPY
  CHR$
  DATE$
  DIM
  DISPLAY
  DO/LOOP
  FOR-NEXT
  GET
  GOSUB
  GOTO
  GRAPHICS
  Hálózat
  HEX$
  IN(n)
INPUT
JOY
LET
LINE MODE
LIST
Logaritmus (string matematika)
Logikai műveletek
LOOK
MAX
MOD
NEW
OPEN
POKE
PRINT, LPRINT
SET CHARACTER
SET STATUS
Sorparaméter-tábla (LPT)
Szorzás, szorzótábla
Szögfüggvények
TANH
Teknős grafika
TIME$
VAL
WHEN

BEVEZETÉS

Minden számítógép-tulajdonos igyekszik megismerni gépe tulajdonságait, kezelését, előnyeit, esetleges fogyatékosságait. Egy ilyen sokoldalú - elfogultság nélkül mondhatjuk -, nagytudású gép kiismerése viszont szinte lehetetlennek tűnik. Minden rejtett tulajdonság már csak azért is nehezen általánosítható, mert különböző kialakítású gépek vannak forgalomban. Van amelyik csak angolul ért, van amelyik angol-német billentyűzet, ill. üzemmód között átváltható.
Példáink, megállapításaink bekapcsolás utáni alapállapotú, 128 K kiépítésű, angol-német átkapcsolási lehetőséggel rendelkező gépekre vonatkoznak.
A kezelési utasításból valami halvány képzetünk lehet a memória-kiosztás és memóriaszervezés bonyolultságáról. Nem elrettentésként; de az Enterprise memóriával való gazdálkodás első látásra követhetetlenül bonyolultnak tűnik. Egy átlag gépfelhasználónak természetesen alig kell törődnie a szegmensek különböző felhasználásával. A szegmensek belapozásával, megosztásával és a konkrét állapot számontartásával profi módon foglalkozik az operációs rendszer, az EXOS. Alapértelmezésben, bekapcsolás utáni állapotban a Z80-as és a NICK által kiszolgálható szegmensek "helyzetét" az 1. ábrán követhetjük.

1. ábra Alapbelapozás

A Z80-as processzor által kiszolgált, egyidejűleg "látott" szegmenseket a gép a 0-3 lapra lapozza be, ezeket a B0H-B3H pontokon keresztül vizsgálhatjuk:

LAP
PORT
CÍM
SZEGMENST LÁT
PAGE 0
B0H (176 dec)
0-3FFFH
F8H (248 dec)
PAGE 1
B1H (177 dec)
-7FFFh
00H (0 dec)
PAGE 2
B2H (178 dec)
-BFFFH
FFH (255 dec)
PAGE 3
B3H (179 dec)
-FFFH
01H (1 dec)

Az egyes lapokra éppen belapozott szegmensek lekérdezésére a következő program szolgál:

100 ! a belapozott szegmensek
110 FOR I=176 TO 179
120 PRINT USING "£. lapra £££. Szegmenst lapozta":I-176,IN(I)
130 NEXT
140 ! IN(n) beolvas a portrol
150 ! 176-179 portokon keresztul cimez a Z80 processzor

A programok futása közben ez az állapot változik, de mire a kurzor és az ok felirat megjelenik a képernyőn, általában ismét ez a helyzet tapasztalható, hacsak nem változtatunk rajta. Egyelőre ne tegyük, hacsak nem akarjuk, hogy a gép "elszálljon". Basic utasítással csak az egyes lapra lapozzunk be, a többi lap által látott szegmensszám csak gépi kódú programból és csak nagy körültekintéssel módosítható.
Böngésszünk tovább a memóriában! A memóriacímek és azok tartalma az alapállapot esetére vonatkoznak, de ha ezen keresztül bizonyos dolgokat sikerül meg- és felismerni, akkor talán sikerül boldogulni később bonyolultabb helyzetek esetében is.

1. MEMÓRIATÉRKÉP

05-07H CP/M részére foglalt
08-37H RST rutinok ugrási címei és átmeneti tárak
38-3EH IT (megszakítási) rutin
3F-118H EXOS és CP/M által használt terület

A továbbiakban a

azok felhasználására még visszatérünk.

200-247H Basic rendszerváltozók
Ezek tartalma a programbeírás, parancsok és utasítások végrehajtása közben változik. Vannak olyan címek, melyeket az új programsor beírásakor a tokenizálás közben más célra is felhasznál a rendszer, mint amit itt felsorolunk.
A Basic-ben a rendszerváltozó terület elejét a Z80-as processzor IX regisztere tartalmazza. Ennek értéke 200H. A programok futása és szerkesztése közben e címhez viszonyítva relatív címzéssel vagy közvetlen kijelöléssel módosítja a tárolt értéket a rendszerprogram. Minthogy az egyes címek tartalmát PEEK-kel mi is ki akarjuk olvasni, vagy POKE-kal módosítani kívánjuk, célszerű ezeket a címeket decimális értékükkel is ismerni.

1FB-1FFH Hálózat használja CHAN NET, ill. a forrásgép számának bejegyzésére
200H (512 dec) Az utasítások és parancsok végrehajtása során szükséges teendők bejegyzésére szolgáló byte. Az egyes bitek jelentése:
0. ok kiírható, ha értéke 1
1. program futás közben értéke 1
2. STOP billentyű lenyomásának ellenőrzése 1, ha STOP érkezett
3. CONTINUE végrehajtható, ha értéke 1
4. nyomkövetés TRACER ON ilyenkor értéke 1
5. a beolvasási főág szubrutinként hívható, ha éréke 0
6. csatorna nyitva jelzés, ha OPEN 1
7. program CHAIN-nal indult értéke 0, RUN-nal START-tal indult értéke 1

Parancsmódban értékének megváltoztatása a rendszer összeomlásához vezethet, de programfutás közben is óvatosan bánjunk a direkt beavatkozás lehetőségével.

201H (513 dec) 0. bitje a szögek fokokban (értéke 1), ill. radiánban való (értéke 0) figyelembevételét jelöli ki.
7. bitjét a billentyűzet-kezelő rutin használja jelző bitként.
202H (514 dec) Az aktuális Basic programsor éppen feldolgozott elemének típusjelzője. Tartalma:
 00H ha írásjel
 20H változó név (numerikus)
 40H változó név (string)
 60H kulcsszó
 80H string
 A0H programsorszám
 C0H számérték
203H (515 dec)
Az előbb jelzett feldolgozás alatt lévő elem hossza. Ha 202H tartalma 20, vagy 40H, akkor numerikus, vagy string változó. Ebből következik, hogy a változó nevének hossza 1 és 31 (dec) között lehet. Ha 202H tartalma 50H, akkor 203H tartalma a kulcsszó token sorszáma, amennyiben 202H tartalma 80H, úgy egy macskakörmök között lévő karakter sor következik és ennek a hossza.
A 202H tartalmaként A0H sorszámot jelez, ennek tárolása mindig két byte hosszon történik. A C0 típus- jelző numerikus értékre utal. Ha ez egész típusú, akkor ezen a memóriacímen 2, ha lebegőpontos a szám, akkor 6 a hosszjelző értéke. (Tokenizálás közben relációjelek tárolása is ezen a címen történik.)
204H (516 dec)
Jelzi, hogy a feldolgozás alatt lévő elem írásjel, vagy tokenizált (kódolt)-e? Ha írásjel, akkor annak kódját tartalmazza.
205H (517 dec) A billentyűzetről olvasott karakter kódját tartalmazza, pl. INKEY$ esetén.
206H (518 dec)

Egy utasítás végrehajtása utáni teendők jelzése. Az utasítás végrehajtásának megkezdésekor értéke 0. A különböző utasítások végrehajtása közben (a Basic kulcsszó jellegével többé-kevésbé összhangban) ezt a rendszerváltozó értéket átírják.

 • 0 ha több utasítás lehet a sorban, következik-e
 • 1 ha csak sorvég következhet (pl. RETURN)
 • 2 a sor hátralévő részét figyelmen kívül hagyja és a következő sor elejére ugrik (pl. NEXT, REM)
 • 3 a 216H (534dec) két byte hosszon tárolt címre ugrik, ahol az aktuálisnak tekintendő sor eleje található (pl. GOTO)
 • 4 blokkvég keresés esetén ideiglenes bejegyzés
207H (519 dec) Hibakezelő Handler bejegyzések tartalma
0 RETRY
1 (5.F3C0)
2 EXIT
3 END HANDLER esetén.
209H (521 dec) Az aktuális csatorna száma. 0 a rendszer csatorna.
20AH (522 dec) Az aktuális program sorszáma, ennek értéke a státusz- soron leolvasható.
20BH (523 dec) Megosztott szegmens sorszáma
20CH (524 dec) A RAM szegmensek száma.
20DH (525 dec) Annak a szegmensnek a száma, amin fut az aktuális program.
20EH (526 dec) TEXT üzemmód jelző byte-ja
0 - 40 karakteres üzem
2 - 80 karakteres üzem
20FH (527 dec) Grafikus üzemmód jelző byte-ja. A MODE VID EXOS változó értéke
1 HIRES
5 LORES
15 ATTRIBUTE
210H (528 dec) Nagyfelbontású üzemmód színállapot számjelzés
A COLOR VID EXOS változó értéke
0 ha ATTRIBUTE, vagy GRAPHICS 2
1 ha GRAPHICS 4
2 ha GRAPHICS 16
3 ha GRAPHICS 256
211H (529dec) Egy byte-os elő véletlen szám (az előző 246H tartalom)
212H (530 dec) CHAIN paraméter az indított program száma
213H (531 dec) EXOS változók írásánál átmeneti tár
214-215H
(532-533 dec)
A programsorban legközelebb végrehajtandó elem címe a memóriában.
216-217H
(534-535 dec)
A végrehajtás alatt lévő sor elejének címe a memóriában, de INPUT esetén az input puffer elejére mutat.
218-219H
(536-537 dec)
Sorszámjelző A0H esetében a sorszámot (egész szám) ide tölti, tokenizálás közben a sorfeldolgozás jelzésére használt tár
21A-21BH
(538-539 dec)
Az aktuális program elejére mutat. Alapértelmezésben 0. lapon 4827dec az itt tárolt érték.
21C-21DH
(540-541 dec)
CODE által módosított Basic kezdett címe.
21E-2lFH
(542-543 dec)
Szerkesztőmódban 21A-21BH-val megegyező ALLOCATE és NEW módosítja, ill. állítja be.
220-221H
(544-545 dec)
Bekapcsolás utáni állapotban ez is 21A-21BH-val megegyező. Programfutás közben, ha ALLOCATE-tel gépi kódú programnak helyet foglaltunk, akkor a Basic kezdetének címe.
222-223H
(546-547 dec)
Nem használt (legalábbis nem találtuk)
224-225H
(548-549 dec)
Nem használt
226-227H
(550-551 dec)
Az aktuális szegmens utolsó szabad helye. Programfutás közben a felhasználható verem kezdetének címe.

A verem kifejezés a szövegünkben két értelmezésben is előfordul. Ez az átmeneti tár mindig felülről lefelé, azaz a magasabb memóriacímtől az alacsonyabb felé építkezik. Az egyik verem a Z80-as processzor-regiszterek tartalmának tárolására és a gépi kódú szubrutinok visszatérési címének tárolására szolgál (l. DBBH címen).
A másik, amelyre ebben a könyvben többször hivatkozunk, a változók, Basic utasítások végrehajtásához szükséges bejegyzések tárolására szolgál. Azt, hogy ebben a veremben hol tartunk, azt egyrészt a 228H rendszerváltozó címről tudhatjuk meg, másrészt, minthogy a processzor is használja ezeket az adatokat, ill. címeket az IY regiszter is felveszi ezt az értéket.

228-229H
(552-553 dec)

A verem tetejének címe

Az előző memóriatartalmak vizsgálatára alkalmas a 2. program.

1 PROGRAM "Dec538.bas"
100 ! 538-554 dec. memoriacimek tartalma
110 ALLOCATE 10
120 CODE X=HEX$("201")
130 ! ha ALLOCSTE nincs CODE agyonuti a programot!
140 FOR I=538 TO 553 STEP 2
150   READ A$
160   PRINT I;PEEK(I)+256*PEEK(I+1);":";A$
170 NEXT
180 DATA Basic program eleje
190 DATA CODE altal meg nem hasznalt
200 DATA ALLOCATE altal foglalt terulet
210 DATA ALLOCATE utani elso szabad hely
220 DATA ,,verem alja,verem teteje

22A-22BH
22C-22DH
A következő adatot tartalmazó DATA sor elejére mutat. RESTORE-rel is módosítható.
22E-22FH Az aktuális DATA sorban a legközelebb kiolvasandó adatra mutat.
230-231H
(560-561 dec)
INPUT-tal beolvasható adat memóriabeli helyét jelzi.
232-233H
(562-563dec)
Alapállapotban 3684dec a RAM-ban lévő kulcsszótábla kezdő címe.
234-235H
(564-565 dec)
A változó tábla következő szabad helyének címe.
236-237H
(566-567 dec)
A változó tábla elejének címét tárolja. Ez a cím a tárolt Basic program utáni első memória rekeszre mutat. Ennek ismeretében az általunk beírt Basic program hosszát mi magunk is meghatározhatjuk (3. program).

1 PROGRAM "PRG_Hosz.bas"
100 ! program hossza rendszervaltoyo tartalmabol
110 LET ELEJE=PEEK(544)+256*PEEK(545)
120 LET VEGE=PEEK(566)+256*PEEK(567)-1
130 IF VEGE>16384 THEN LET ELEJE=16384
140 ! csak a 0. program elejet mutatja az 554 cim
150 PRINT " Program eleje:";ELEJE
160 LET VEGE=PEEK(566)+256*PEEK(567)-1
170 PRINT " Program vege: ";VEGE
180 PRINT "Program hossza= ";VEGE-ELEJE;" byte"
190 ! ellenorzes INFO-val

238-239H
(568-569 dec)
Az EXOS számára legtöbb hely biztosítása (változó tábla vége után 64 dec szabad hely fenntartása)
23A-23BH
(570-571 dec)
A Z80-as veremmutatója (Stack pointer) kezdőérték DBBH (3511dec) és az alacsonyabb memóriacímek felé terjeszkedik
23C-23DH
(572-573 dec)
Utoljára fellépett hiba (megszakítás) kódszáma EXTYPE
23E-23FH
(574-575 dec)
A hibát okozó programsor száma EXLINE
240-241H
(576-577dec)
Hibakezelés során átmeneti tár
242-243H
(578-579dec)
Listázás előkészítésnél tokenizálásnál az áttöltött vagy beírt karakter helye utáni memóriacímre mutat
244-245H
(580-581 dec)
 
246-247H
(582-583 dec)
Elővéletlen szám

Az egy és két byte hosszon tárolt két elővéletlen számból állítja elő az RND értékét. Az RND 65 535 különféle értéket vehet fel, de periodikus ismétlődés csak 524 287 érték után következik be. Az RND kiszámítása (X+32768)/65536 - összefüggéssel történik. A képletbe X értékét a 246-247H memóriarekesz tartalma szolgáltatja. A memóriarekesz tartalma az előző tartalomtól és a 211H címen tárolt értéktől függ. A fenti állítások ellenőrzésére a 4. program szolgál.

1 PROGRAM "RND.bas"
100 ! RND kiismerese
110 LET A=RND:LET E=1
120 PRINT "most (211H)=";PEEK(529)
130 PRINT :PRINT
140 LET B=PEEK(582):LET C=PEEK(583)
150 IF C>128 THEN
160   LET C=256-C:LET E=-1
170 END IF
180 PRINT "RND (ahogy a gep adja):";A
190 PRINT "es ahogy kifigyelheto: ";(32768+E*256*C+B)/65536
200 ! ez az 1. szegmens CAA9H rutinjanak Basic szintu modelje
210 PRINT :PRINT
220 PRINT "legkozelebb (211H)=";B
230 GOTO 110

248H (584dec)
255 byte hosszú INPUT puffer kezdete a puffer első helyén a beolvasott karaktersorozat hosszát tárolja. Az 5. program az INTER PUFFER tartalmának vizsgálatával mutatja.

1 PROGRAM "INPUT.bas"
100 ! INPUT PUFFER tartalmanak vizsgalata
110 INPUT V$
120 LET K=PEEK(584)
130 FOR C=584 TO 583+K
140   LET I=PEEK(C):LET A$="."
150   IF I>32 AND I<160 THEN LET A$=CHR$(I)
160   PRINT C;I;A$
170 NEXT
180 ! puffer elso eleme a hossz
190 ! INPUT adatsor veget 0 jelzi

Ennek ismeretében közvetlenül az INPUT pufferből is kiolvashatjuk (adott esetben majd kezelhetjük) az ott lévő szöveget. De ez a terület általános pufferként is szolgál LIST, RENUMBER esetén is.

347-348H
(839-840 dec)
Az INPUT puffer adott helyére mutató pointer.
349H (841 dec) 253 byte hosszú puffer
446H
(1049 dec)
A hibaüzenet az itt kezdődő 80 byte hosszú pufferből kerül a képernyőre. A hiba fellépése esetén a megfelelő RST 10 rutin ide mozgatja a ROM-ból a kiírandó szöveget. A hibaüzenet puffer tartalmát mi is kiolvashatjuk (természetesen csak akkor, ha már időközben valamilyen hibát sikerült elkövetni). (6. program)

100 ! utolso hibauzenet
110 LET I=PEEK(1094)
120 ! 1094dec a hibauzenet puffer eleje
130 FOR K=1094 TO 1094+I
140   LET A=PEEK(K):LET A$=CHR$(A)
150   IF K=1094 THEN LET A$="hossz"
160   PRINT USING "£££ £££££":A;A$
170 NEXT

A hibaüzenetek természetesen a ROM megfelelő helyein vannak. A német verziójú gépek esetében az üzenetek a 4. szegmens 26 659-30 352dec címei között lévő területen találhatók meg a következő elrendezésben: sorszám, üzenethossz, és a hibaüzenet karakteres formában. Erről a 7. program segítségével könnyen meggyőződhetünk.

100 ! nemet hibauzenetek tarolasa
110 LET X=26659
120 DO 130 LET V=SPEEK(4,X) ! uzenet sorszama
140   IF V<>0 THEN
150     PRINT V;
160     LET H=SPEEK(4,X+1) ! uzenet hossza
170       FOR Y=X+2 TO X+H+1
180       PRINT CHR$(SPEEK(4,Y));
190     NEXT
200     PRINT :LET X=X+H+2
210   END IF
220 LOOP UNTIL X>30000 OR V=0
230 ! rst 20 BASIC hibauzenetek
240 LET X=28381
250 DO
260   LET H=SPEEK(4,X) ! uzenet hossza
270   FOR Y=X+1 TO X+H
280     PRINT CHR$(SPEEK(4,Y));
290   NEXT
300   PRINT :LET X=X+H+1
310 LOOP UNTIL X>30352

Az angol hibaüzenetek ilyen könnyen nem találhatók meg, ravasz módon memóriakímélő konverzióval tárolja a ROM karaktereket az 1. szegmensen az E038H címtől kezdődően.

496H (1174dec)
Címen kezdődő, elvileg 255 byte hosszú pufferből írja ki az INPUT rutin a PROMPT szöveget, vagy csak a kérdőjelet. A kiírandó karakterek számát a 1174dec memóriacímen találhatjuk meg. A puffer ugyan megengedne ilyen hosszú szöveget, de a programsor így túl hosszú lenne, a PROMPT szöveg nem lehet 226 karakternél hosszabb (8. program)

1 PROGRAM "Inp_puf.bas"
100 ! INPUT PROMPT kiiras 496H pufferbol
110 !INPUT A
120 ! vagy az egyik, vagy a masik INPUT sor kell
130 INPUT PROMPT "Hogy is van ez?":A
140 LET H=PEEK(1174) !kiirando uzenet hossza
150 FOR C=1174 TO 1174+H
160   LET T=PEEK(C):LET A$="."
170   IF T>31 AND T<160 THEN LET A$=CHR$(T)
180   ! A$ a puffercimen levo karakter
190   PRINT C;T;A$
200   ! Vigzazz, a USING is hasznalja ezt a puffert!
210 NEXT

A 110-130. programsorok közül a program kipróbálása esetén csak az egyikre van szükség. A program további része kiolvassa az INPUT üzenetként képernyőre küldendő szöveget PROMPT alkalmazásával, ill. anélkül.

59EH (1438 dec) Kiírásra karakteres formában előkészített számérték tárolására szolgáló puffer
DBBH
A verem kezdetének címe. A Z80-as processzor az ettől a címtől kezdődő csökkenő memóriacím tartomány felé teszi meg a szükséges bejegyzéseket. Ehhez a címhez sohase nyúljunk, mert a rendszer összeomlik!
DBBH-DCAH
Tartományt a LOAD, VERIFY és MERGE parancsok használják. Pl. (DBD) a program hossza, SAVE nullázza a tartalmat.
DCBH
64 byte hosszú 32 belépési címet tartalmazó táblázat eleje. A Basic-ben értelmezett függvények és a programba felvett változók értékének kiszámításához, ill. a változó táblában (szimbóliumtáblában) lévő adatok megkereséséhez.
E0BH Aritmetikai regiszter 1 a lebegőpontos számokkal való művelet végzéséhez.
E12H Aritmetikai regiszter 2.
E19H
A teknős grafika FORWARD irányának szögértéke radiánokban. PI/2 ha függőlegesen felfelé indul. Inicializáláskor az alapértéket az 5. szegmensen C2C0- C2C5 címen lévő rutinja írja be.
E54H
RAM térkép. Az EXOS ide tárolja le, hogy melyik program részére melyik szegmenset utalta ki. A RAM bejegyzések sorrendjét és logikáját úgy ellenőrizhetjük, hogy a 9. program begépelése után rendre újabb programokat láncolunk be EDIT n segítségével, majd mindig térjünk vissza CHAIN 0-val az itt közölt programra.

100 ! RAM bejegyzes E54H cimtol
110 LET U$="  £££   £££   £££"
120 PRINT
130 PRINT " cim szegmens pr."
140 FOR C=3666 TO 3680 STEP 2
150   PRINT USING U$:C;PEEK(C);PEEK(C+1)
160 NEXT
170 ! ujabb inditasok elott EDIT n-nel ujabb programokat irj be

Követhető, hogy mindig a legalacsonyabb sorszámú, még szabad szegmens bejegyzésekre kerül sor. A memóriatérkép méretéből következik, hogy egyidejűleg nyolc (most nincs is több) szegmens bejegyzése lehetséges.

E64H
Címtáblázat a 93 db Basic utasítás végrehajtásához. Ennek a címtáblázatnak a felépítése: a kulcsszavak tokentáblában elfoglalt helyének megfelelő sorszám alapján egymásután 3 byte-on található megfelelő kulcsszó leírójának címe és szegmensszáma. Alapkiépítésben a leíró és a Basic utasítások végrehajtó rutinjai az 5. szegmensen találhatók. A táblázat és értelmezése a 10. program alapján tanulmányozható.

1 PROGRAM "Kulcsszo.bas"
100 ! kulcsszo leirora mutato cimtabla
110 PRINT "token tablacim leiro cime kulcsszo"
120 FOR T=0 TO 92
130   LET C=3687+T*3 ! cimmutato
140   LET A=PEEK(C):LET F=PEEK(C+1)
150   LET K=A+256*F ! kulcsszo leiro cime az 5. szegmensen
160   PRINT USING "  ££    ££££     £££ £££  ":T,C,A,F;
170   CALL KULCSSZO
180 NEXT
190 END
200 DEF KULCSSZO
210   LET H=SPEEK(5,K+5) ! kulcsszo hossza
220   FOR I=K+5 TO K+5+H
230     PRINT CHR$(SPEEK(5,I)); ! kulcsszo karakterei
240   NEXT
250   PRINT
260 END DEF

token
táblacím
leíró címe
kulcsszó
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
3687
3690
3693
3696
3699
3702
3705
3708
3711
3714
3717
3720
3723
3726
3729
3732
3735
3738
3741
3744
3747
3750
3753
3756
3759
3762
3765
3768
3771
3774
3777
3780
3783
3786
3789
3792
3795
3798
3801
3804
3807
3810
3813
3816
3819
3822
3825
3828
3831
3834
3837
3840
3843
3846
3849
3852
3855
3858
3861
3864
3867
3870
3873
3876
3879
3882
3885
3888
3891
3894
3897
3900
3903
3906
3909
3912
3915
3918
3921
3924
3927
3930
3933
3936
3939
3942
3945
3948
3951
3954
3957
3960
3963
167 245
181 245
190 245
200 245
210 245
223 245
233 245
244 245
255 245
10 246
20 246
34 246
44 246
54 246
63 246
72 246
84 246
93 246
106 246
114 246
125 246
135 246
145 246
158 246
167 246
180 246
197 246
209 246
225 246
239 246
253 246
7 247
16 247
27 247
37 247
51 247
64 247
75 247
83 247
91 247
102 247
111 247
121 247
131 247
141 247
151 247
162 247
171 247
181 247
194 247
204 247
216 247
224 247
233 247
243 247
253 247
8 248
19 248
32 248
47 248
57 248
71 248
80 248
94 248
107 248
118 248
130 248
139 248
149 248
161 248
170 248
181 248
192 248
202 248
212 248
224 248
234 248
246 248
1 249
11 249
23 249
33 249
40 249
51 249
63 249
72 249
81 249
92 249
102 249
112 249
122 249
132 249
142 249
ALLOCATE
ASK
AUTO
CALL
CAPTURE
CASE
CAUSE
CLEAR
CLOSE
CODE
CONTINUE
COPY
DATA
DEF
DEF
DELETE
DIM
DISPLAY
DO
CHAIN
EDIT
ELSE
ELSE IF
END
END DEF
END HANDLER
END IF
END SELECT
END WHEN
ENVELOPE
EXIT
FOR
GOSUB
GOTO
GRAPHICS
HANDLER
IMAGE
IF
IF
INPUT
LET
LINE
LIST
LOAD
LOOP
MERGE
NEW
NEXT
NUMERIC
OPEN
OPTION
OK
OUT
PLOT
POKE
SPOKE
PRINT
PROGRAM
RANDOMIZE
READ
REDIRECT
REM
RENUMBER
RESTORE
RETRY
RETURN
RUN
SAVE
SELECT
SET
SOUND
START
STOP
INFO
STRING
TEXT
TOGGLE
TRACE
TYPE
VERIFY
WHEN
!
LLIST
LPRINT
EXT
GET
FLUSH
LOOK
PING
DATE
TIME
WAIT
ON

A 10. program futásának eredménye

A futás eredményeként kapott lista első oszlopában a kulcsszó tokenje, a második oszlopban az adott kulcsszóra vonatkozó adatok memóriabeli helyét találjuk. A harmadik-negyedik oszlop a leíróra mutató cím két byte-ja. Ezt a leírót még majd tüzetesebben megvizsgáljuk. Az utolsó oszlopban az adott tokenhez tartozó kulcsszó található.
Ezek a leíróra mutató címek (hiszen RAM területen vagyunk) átírhatók és így megváltoztathatjuk az egyes kulcsszavak végrehajtásának menetét, de hogy ebből értelmes dolog adódjon, ahhoz igen alaposan végig kell gondolni a dolgokat. Erre példát a gépi kódú programozás kapcsán látunk majd.

A kulcsszavak címtáblája után a beépített függvények azonosító és ugrótáblája következik. Ez a 3968dec címen kezdődik, ha még nem "tunningoltuk" a gépet. Ennek a táblának a felépítését a 11. program futtatásával, ill. a mellékelt lista segítségével érthetjük meg.

1 PROGRAM "Fuggveny.bas"
100 ! mast hajt vegre ha cimet atirom
110 ! fuggvenyek vegrehajtas elso cimtabla
115 PRINT "tipus  fv.nev     rutincim  itt van"
120 FOR V=3968 TO 4800
130   LET TIPUS=PEEK(V):LET HOSSZ=PEEK(V+1)
140   LET CIM=V+2+HOSSZ ! a vegrehatas atiranyitasa itt lehet
150   LET A=PEEK(CIM):LET F=PEEK(CIM+1) ! vegrehajto rutin cimenek also-felso byte-ja
160   LET T$="n"
170   IF TIPUS=13 THEN LET T$="$"
180   LET N$=""
190   FOR I=V+2 TO V+1+HOSSZ
200     LET N$=N$&CHR$(PEEK(I))
210   NEXT
220   LET V=I+4
230   PRINT USING " £  <£££££££££ £££ £££    c:££££":T$,N$,A,F,CIM
240 NEXT

típus
függvénynév
rutincím
itt van
n
n
n
n
n
n
n
n
n
$
n
n
n
n
n
$
n
n
n
n
$
n
n
n
n
$
n
$
n
n
n
n
n
$
n
n
n
n
$
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
$
n
n
n
n
n
$
n
n
n
$
n
n
$
n
n
$
n
n
n
$
ABS
ACOS
ANGLE
ASIN
ATN
BIN
BLACK
BLUE
CEIL
CHR$
COS
COSH
COT
CSC
CYAN
DATE$
DEG
EPS
EXLINE
EXP
EXSTRING$
EXTYPE
FREE
FP
GREEN
HEX$
IN
INKEY$
INF
INT
IP
JOY
LBOUND
LCASE$
LEN
LOG
LOG2
LOG10
LTRIM$
MAGENTA
MAX
MAXLEN
MIN
MOD
ORD
PEEK
SPEEK
PI
POS
RAD
RED
REM
RGB
RND
ROUND
RTRIM$
SEC
SIN
SINH
SIZE
SGN
STR$
SQR
TAN
TANH
TIME$
TRUNCATE
UBOUND
UCASE$
USR
VAL
VER$
VERNUM
WHITE
YELLOW
WORD$
33 195
38 195
48 195
98 195
38 196
44 196
250 196
0 197
93 196
162 196
20 197
31 197
42 197
139 202
9 197
67 197
127 197
145 197
212 197
237 197
178 197
230 197
141 198
123 198
3 197
239 198
70 199
88 199
136 198
117 199
27 200
49 200
76 200
40 205
127 200
155 200
146 200
164 200
18 201
12 197
45 201
66 201
111 201
132 201
181 201
206 201
231 201
11 202
16 202
121 202
253 196
150 202
187 196
169 202
240 202
84 203
124 203
130 203
235 203
10 204
246 203
48 204
75 204
155 204
171 204
48 197
187 204
232 204
37 205
63 205
78 205
104 205
193 205
15 197
6 197
206 205
c:3973
c:3984
c:3996
c:4007
c:4017
c:4027
c:4039
c:4050
c:4061
c:4072
c:4082
c:4093
c:4103
c:4113
c:4124
c:4136
c:4146
c:4156
c:4169
c:4179
c:4195
c:4208
c:4219
c:4228
c:4240
c:4251
c:4260
c:4273
c:4283
c:4293
c:4302
c:4312
c:4325
c:4338
c:4348
c:4358
c:4369
c:4381
c:4394
c:4408
c:4418
c:4431
c:4441
c:4451
c:4461
c:4472
c:4484
c:4493
c:4503
c:4513
c:4523
c:4533
c:4543
c:4553
c:4565
c:4578
c:4588
c:4598
c:4609
c:4620
c:4630
c:4641
c:4651
c:4661
c:4672
c:4684
c:4699
c:4712
c:4725
c:4735
c:4745
c:4756
c:4769
c:4781
c:4794
c:4806

Egy byte jelzi, hogy a függvény numerikus, vagy string művelet végzésére alkalmas-e. Egy byte az azonosítandó függvénynév hosszát tartalmazza, ezután következik a függvénynév karakteres formában. A név után két byte a függvény végrehajtó rutinjának címét tartalmazza.
Ez a rutin (alapértelmezésű gépen) az 1. szegmensen van, de a 3. lapra belapozva kerül végrehajtásra. A futás eredményének listájában az utolsó oszlop azt a címet tartalmazza, ahova benyúlva adott esetben egy függvény végrehajtását más rutinra irányíthatjuk át. Való igaz, hogy az eddig leírt címek tartalmáról a számítógép rendszerprogramja gondoskodik. Azonban nem véletlenül helyezték el ezeket az itt tárolt adatokat egy olyan memóriaterületre, amelyhez egy átlagnál kissé jobban felkészült géptulajdonos - akár Basic utasítás - segítségével is hozzáférhet. A következőkben viszont olyan memóriaterület következik, melyet a legkezdőbb gépfelhasználó is - tudatosan, vagy sem - maga tölt fel saját programjával.
Az alapállapotú gépen a Basic program 12DBH 4827dec címtől kezdődő területen kezdődik. Arról, hogy ez a cím valóban igaz-e, a 220H-221H memóriarekeszek tartalmának kiolvasásával győződhetünk meg. A programsorok tárolásának mikéntjét a 12. program segítségével vizsgálhatjuk. ("tarolas.bas")

100 ! programtarolas vizsgalo
110 ! bekapcsolas utan 0. program
120 ! megjegyzes sorok nelkul futtatni
130 LET VEGE=PEEK(566)+256*PEEK(567)-1
140 LET KEZDET=PEEK(538)+256*PEEK(539)
150 FOR I=KEZDET TO VEGE
160   LET T=PEEK(I)
170   PRINT I;T,
180   IF T>32 AND T<128 THEN PRINT CHR$(T);
190   PRINT
200 NEXT

BASIC Program tárolása
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
.
42
130
0
0
96
40
36
86
69
71
69
19
36
80
69
69
75
8
194
54
6
9
11
194
0
1
10
36
80
69
69
75
8
194
55
2
9
13
194
1
0
0V
E
G
E


P
E
E
KP
E
E
K


Programsor hossza byte
sorszám alsó byte
sorszám felső byte
skatulyázási mélység
kulcsszó bevezető
LET tokenje
32+4 karakter hosszú numerikus változó neve következik
a változó nevének karaktereiegyenlőségjel kódja
négy karakter hosszú név következik
a név karaktereinyitó zárójel kódja
192+2 két byte hosszon tárolt egész tip. változó következik
értékének alsó byte-ja
értékének felső byte-ja (X=6*256+54)
záró zárójel kódja
összeadás kódja
egész típusú változó következik
értékének alsó byte-ja
értékének felső byte-ja
szorzásjel kódja
négy karakter hosszú név jön
a név karaktereizárójel nyit
egész típusú változó következik
érték alsó byte-ja
érték felső byte-ja (X=2*256+55)
zárójel bezár kódja
kivonás kódja
egész típusú változó bevezetője
érték alsó byte-ja
érték felső byte-ja
sorvég jelző
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
.
21
140
0
0
96
31
33
73
19
194
219
18
34
84
79
36
86
69
71
69
0I

T
O

V
E
G
E
sor hossza
sorszám alsó byte
sorszám felső byte
skatulyázás mélysége
kulcsszó bevezető
FOR tokenje
egybetűs változónév következik
a változó neve
egyenlőségjel kódja
egész típusú változó jelzése
érték alsó byte
érték felső byte (x=18*256+219 = 4827 BASIC eleje)
kétbetűs név következik


négybetűs változónév következik
sorvég jelző
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
...
19
150
0
1
96
40
33
84
19
36
80
69
69
75
8
33
73
9
0T


P
E
E
K


I
sorhossz
sorszám alsó byte
sorszám felső byte
skatulyázás mélysége
kulcsszó bevezető
LET tokenje
egybetűs változónév jön
a változó betűjele
egyenlőségjel kódja
négy karakter hosszú név jön
zárójelet nyit
egy karakter hosszú név következik
a név karaktere
záró zárójel kódja
sorvég jelzése
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
.
7
180
0
1
96
56
0
  sorhossz
sorszám alsó byte
sorszám felső byte
skatulyázás mélysége
kulcsszó bevezető
PRINT tokenje
sorvég
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
.
7
190
0
0
96
47
0
  sorhossz
sorszám alsó byte
sorszám felső byte
skatulyázás mélysége
kulcsszó bevezető
NEXT tokenje
sorvég
4976
0
  0 sorhossz = program vége

A futás eredményét és értelmezését a következőkben tekinthetjük át. A futás eredménye alapján látható, hogy a programsor hossza egy byte-on kerül tárolásra, tehát egy programsor max. 255 byte lehet, míg a legrövidebb programsor 7 byte hosszú. A programsor száma a következő két byte. Az itt tárolható maximális érték 9999 lehet. Minden Basic sor kulcsszóval kezdődik. Az interpreter a program listázásának (a program szerkezetének jobb áttekinthetősége érdekében) - a FOR-NEXT, IF-THEN-ELSE, DO/LOOP stb. szerkezeteknél tagolt kiírást biztosít.
A skatulyázás mélységét - egy bizonyos határig az egyre beljebb kezdett kiírást - a sorszám utáni byte jelzi. A kiírások egyre beljebb való kezdésének mértéke a TEXT üzemmódtól függ. A következő byte jelzi, hogy kulcsszó következik, majd az a sorszám, ahányadik helyen a ROM-ban lévő táblában az adott kulcsszó és a hozzátartozd információk elhelyezkednek. Ez a ROM táblázat az 5. szegmensen (az első lapon értelmezett), 323dec címtől kezdődő területén található. Mielőtt ezt a táblázatot vizsgálnánk, mi magunk is tanulmányozhatjuk a különböző utasítások tárolásának módját.

A 13. program 40. sorába mindig más és más programsort beírva vizsgálhatjuk annak memóriában való elhelyezkedését. Lehet, hogy az 50. sorba is kell írni valamit, mert az interpreter nemcsak a sor beíráskor végez bizonyos ellenőrzéseket, hanem a futtatáskor (pl. a FOR-NEXT szerkezeteket) is.

10 ! sortarolas vizsgalata
20 GOTO 100
30 !
40 ! ide a vizsgalando sor
50 !
60 ! eddig ugyanigy kell beirni akkor igaz, hogy a 40. sor eleje 4873 cimen van
100 LET H=PEEK(4873) ! 40.sor hossza
110 FOR L=4873 TO 4872+H
120   LET J=PEEK(L) ! a tarolt byte
130   PRINT L;J, ! cim, tartalom
140   IF J>31 AND J<160 THEN PRINT CHR$(J); ! ha kiirhato a karakter, ird ki
150   PRINT
160 NEXT

Lesznek olyan kulcsszavak, melyeket nem hajlandó a számítógép a programsorba beépíteni. Pedig a számítógép ezeket is tokenizálja és az alapján értelmezi, valamint végrehajtja azokat parancsmódban. Azt, hogy mi alapján dönti el a gép, hogy egy adott kulcsszót utasításként, vagy parancsként, esetleg így is, úgy is elfogadjon, azt az elóbb hivatkozott ROM tábla alapján végzi el. Vizsgáljuk meg ezt a táblázatot a 14. program segítségével.

1 PROGRAM "Kulcssz2.bas"
100 ! Kulcsszo keiro 5. szegmensen
110 OUT 177,5 ! a vizsgalathoz belapozzuk az 5. szegmenst
120 FOR N=30123 TO 31127
130   LET A=PEEK(N)
140   GOSUB 200 ! byte-bit atvaltas
150   LET N=N+1:LET B=PEEK(N) ! kulcsszo hossza
160   GOSUB 270 ! kulcsszo osszeallitas
170   LET N=N+4+B
180 NEXT
190 END
200 ! byte binaris kijelzese
210 LET O=128
220 FOR F=1 TO 8
230   PRINT INT(A/O);
240   LET A=MOD(A,O):LET O=O/2
250 NEXT
260 RETURN
270 ! kulcsszo osszeallitasa
280 FOR R=N+1 TO N+B
290   PRINT CHR$(PEEK(R)); ! karakterek kiirasa
300 NEXT
310 PRINT
320 RETURN

A program futásának eredménye:

0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 1 0 1 0
0 1 1 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 1 1 0
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 0
0 1 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0 1
0 1 1 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 1 0 0 0 0 1
0 1 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 1 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 1 0
0 1 0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 1 0 0 0 0 1
0 1 0 0 1 0 1 0
0 0 0 1 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 1 0
  ALLOCATE
ASK
AUTO
CALL
CAPTURE
CASE
CAUSE
CLEAR
CLOSE
CODE
CONTINUE
COPY
DATA
DEF
DEF
DELETE
DIM
DISPLAY
DO
CHAIN
EDIT
ELSE
ELSE IF
END
END DEF
END HANDLER
END IF
END SELECT
END WHEN
ENVELOPE
EXIT
FOR
GOSUB
GOTO
GRAPHICS
HANDLER
IMAGE
IF
IF
INPUT
LET
LINE
LIST
LOAD
LOOP
MERGE
NEW
NEXT
NUMERIC
OPEN
OPTION
OK
OUT
PLOT
POKE
SPOKE
PRINT
PROGRAM
RANDOMIZE
READ
REDIRECT
REM
RENUMBER
RESTORE
RETRY
RETURN
RUN
SAVE
SELECT
SET
SOUND
START
STOP
INFO
STRING
TEXT
TOGGLE
TRACE
TYPE
VERIFY
WHEN
!
LLIST
LPRINT
EXT
GET
FLUSH
LOOK
PING
DATE
TIME
WAIT
ON

A futás eredményét tekintsük át a következőkben. A bitsorozat értelmezése, ha az adott bit értéke l, akkor a kulcsszó:

A ROM-beli kulcsszó táblában, tehát a kulcsszó előtt annak felhasználási, alkalmazási és tokenizálási szabályaira utaló byte található, ennek figyelése alapján dönt az interpreter. A 15. program segítségével különböző szempontok szerint kigyűjthetjük az egy kategóriába tartozó, tehát rokonságban lévő kulcsszavakat.

1 PROGRAM "Kulcssz3.bas"
100 ! Kulcsszavak csoportositasa
110 DIM T$(14)
120 CLEAR TEXT
130 FOR I=1 TO 7 ! szempont kiiras
140   READ T$(I)
150   PRINT I;T$(I)
160 NEXT
170 PRINT
180 FOR I=8 TO 14
190   READ T$(I)
200   PRINT " ";CHR$(57+I);" ";T$(I)
210 NEXT
220 OUT 177,5 ! viszgalathoz belapoz
230 PRINT :PRINT :LET V=255
240 INPUT PROMPT "Melyik szempont alapjan? ":X$
250 LET X$=UCASE$(X$)
260 IF X$>="1" AND X$<="8" THEN
270   LET X=VAL(X$):LET V=X-1:LET W=1
280 END IF
290 IF X$>"A" AND X$<"H" THEN
300   LET X=ORD(X$)-64:LET V=X-1
310   LET X=X+7:LET W=0
320 END IF
330 IF V=255 THEN RUN
340 PRINT :PRINT T$(X)
350 FOR N=30123 TO 31127
360   LET A=PEEK(N) ! kulcsszo jelzo flag
370   LET H=PEEK(N+1) ! Kulcsszo hossz
380   IF (A BAND 2^V)/2^V=W THEN GOSUB 440
390   LET N=N+5+H ! vegrehajtasi cimek atlepese
400 NEXT
410 PRINT "Nyomj meg egy gombot!"
420 IF INKEY$="" THEN 420
430 RUN
440 ! ha a keresett bitnek megfelelo a kulcsszo akkor kiir
450 PRINT " ";
460 FOR K=N+2 TO N+H+1
470   PRINT CHR$(PEEK(K));
480 NEXT
490 PRINT
500 RETURN
510 DATA parancsmodban hasznalhato
520 DATA programban hasznalhato
530 DATA blokk vege utasitas
540 DATA blokk kezdete utasitas
550 DATA egy sorban tobb utasitas is lehet
560 DATA adattorlessel kezd
570 DATA sort kulcsszo utan is tokenizalja
580 DATA parancsmodban nem hasznalhato
590 DATA programban nem hasznalhato
600 DATA nem blokk vege utasitas
610 DATA nem blokk kezdete utasitas
620 DATA THEN utan nem hasznalhato
630 DATA nem adattorlessel kezd
640 DATA sort kulcsszo utan nem tokenizalja

Az előző programokkal és kulcsszó táblával kapcsolatban még egy kis kitérőt tehetünk.
A kulcsszó táblában két DEF és két IF kulcsszó található. A tokenizáló rutin az egy soros DEF, ill. IF struktúrákat másként értelmezi, mint a hasonló célú, de általában összetettebb blokkokat. Így a tokenizálás során és után kiderül, hogy blokk elejeként kell-e értelmezni az adott sort, és akkor blokk véget kell hozzá keresni, vagy sem. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a vizsgálatot többször végzi a számítógép, egyrészt a tokenizálás időszakában, másrészt a végrehajtás közben. Sajnos egyes esetekben nincs meg az összhang a beírás adta lehetőség, másrészt a végrehajtás során megvalósított vizsgálat között. A program beírás során pl. elfogad egy sorban több GOSUB utasítást kettősponttal elválasztva, de a végrehajtás közben olyan bejegyzést tesz a 206H rendszerváltozó címre, mely alapján a szubrutinból való visszatérés után a program futását a GOSUB-ot tartalmazó sor után fogja folytatni. Így tehát annak ellenére, hogy elfogadta a programsort a számítógép mint helyeset, a végrehajtás során elvész a kettőspont utáni programsor részlet. Próbáljuk ki és győződjünk meg ennek az állításnak igazáról a 16. program segítségével.

100 ! gosub hiba
110 LET A=0
120 GOSUB 200
130 ! <- ERROL NEM TUD ->
132 ! <- nem vegzi el ->
133 ! <-nem szamozza at->
140 GOSUB 300 :GOSUB 400 :GOSUB 500
150 PRINT A
160 END
200 LET A=A+1
210 PRINT "200-as szubrutin"
220 RETURN
300 LET A=A+1
310 PRINT "300-as szubrutin"
320 RETURN
400 LET A=A+1
410 PRINT "400-as szubrutin"
420 RETURN
500 LET A=A+1
510 PRINT "500-as szubrutin"
520 RETURN

Mielőtt azonban belemerülnénk ezeknek a részleteknek a boncolgatásába, folytassuk tovább a RAM feltérképezését.
A program által lefoglalt tárterület után a változókat tárolja a számítógép. Ez a terület változó nagyságú, és kezdete is függ a program hosszától. Azt, hogy egy adott esetben ennek a területnek mik a határai, azt a rendszerváltozó terület megfelelő címeiről olvashatjuk ki (17. program).

1 PROGRAM "Var_TBL.bas"
100 ! valtozo tabla mamoriabeli helye, merete
110 LET A=2 ! kiserletezz ertekadasokkal
120 ! vizsgald a hatasat: DIM,DEF,A$
130 LET ELEJE=PEEK(566)+256*PEEK(567)
140 LET VEGE=PEEK(564)+256*PEEK(565)
150 PRINT "Valtozo tabla eleje: ";ELEJE
160 PRINT "Valtozo tabla vege: ";VEGE
170 PRINT "valtozo tabla altal foglalt:";VEGE-ELEJE

Ezen a területen a gyanútlan szemlélőnek kusza összevisszaságban helyezkednek el a bejegyzések, pedig logikája nyomon követhető. Nézzünk bele a változóterület tárolására szolgáló memóriaterületbe a 18. program segítségével.

1 PROGRAM "Szam.bas"
100 ! szamabrazolas
110 LET SAMU=1.2345678 ! ezt valtoztasd
120 LET M=PEEK(566)+256*PEEK(567)
130 ! M az elsonek bejegyzett valtozo tarolasi helye
140 LET H=PEEK(M+3) ! valtozonev hossza
150 PRINT M+2;PEEK(M+2),"adattipus jelzo"
160 PRINT M+3;H,"valtozonev hossza"
170 FOR V=M+4 TO M+H+3 ! nev kiiras
180   PRINT V;PEEK(V);CHR$(PEEK(V))
190 NEXT
200 FOR V=M+H+4 TO M+H+8
210   LET T=PEEK(V) ! tarolt ertek
220   LET E=INT(T/16) !BCD elso tag
230   LET M=MOD(T,16) ! BCD masodik tag
240   PRINT V;T,E;M
250 NEXT
260 PRINT V;PEEK(V),"hatvanykitevo"

A numerikus változók értékét változó táblában 5+1 byte-on tárolja a gép. Egész típusú - 10 0000x10 00 nagyságú számokat két byte-on hexadecimális alakban találhatjuk a memóriában és a hatványkitevő tárolására szolgáló 6 byte tartalma 127. A 9999-nél nagyobb egészeket és a törtszámokat a gép BCD alakban ábrázolja.
Hogyan néz ki egy decimális szám BCD alakban? A tízes számrendszerű szám egy helyi értékének ábrázolásához négy bit bőven elegendő, így lehetőség van arra, hogy nyolc biten (egy byte-on) két decimális számjegyet ábrázoljunk úgy, hogy az egyik (alacsonyabb helyi értékű) számjegyet binárisan a 0-3. biten, a másik a magasabb helyi értékű számjegyet pedig a 4-7. biten tároljuk.
Azaz 29DEC=0010 1001 BCD, igaz ez a szám a szokványos módon kiolvasva (hiszen PEEK-kel kiolvashatjuk) egészen más értéket reprezentál. Ezért kell tudni, hogy a kiolvasott érték BCD-ben van! Ez a számábrázolás-tárolás kissé pazarló, hiszen öt byte-on tízjegyű decimális szám ábrázolható, míg tisztán bináris (vagy hexadecimális) formában ugyanezen az 5 byte-on 2 * 749 *10^14 értékű a maximálisan ábrázolható szám. Ez a pazarlás a műveletek elvégzése során időben megtérül. A binárisan kódolt decimális rendszerben (BCD) a 10-es alapot megtartjuk, azaz a szomszédos számok egymásnak tízszeresei, de a számokat binárisan fejezzük ki.
Az elmondottak jobb megvilágítására, ill. a szerzett ismeret hasznosítására futtassuk le a 19. programot.

100 ! PEEK-el kiolvasott ertek visszaalakitasa
110 LET PROBA=1988.12 ! csak tort szamot
120 LET M=PEEK(566)+256*PEEK(567)
130 LET H=PEEK(M+3)
140 IF PEEK(M+H+9)=127 THEN 330
150 LET SZORZO=.0000000001
160 LET SUMMA=0
170 FOR V=M+H+4 TO M+H+8
180   LET T=PEEK(V)
190   LET E=MOD(T,16) ! BCD elso tag
200   LET SUMMA=SUMMA+E*SZORZO:LET SZORZO=SZORZO*10
210   LET M=INT(T/16) ! BCD masodik taz
220   LET SUMMA=SUMMA+M*SZORZO:LET SZORZO=SZORZO*10
230   PRINT T,M;E
240 NEXT
250 LET KI=PEEK(V)
260 LET S=(KI BAND 128)/128
270 LET KI=KI-64-128*S
280 IF S=1 THEN LET ELOJEL=-1
290 IF S=0 THEN LET ELOJEL=1
300 PRINT KI,"hatvanykiyevo"
310 PRINT ELOJEL*SUMMA*10^(KI+1)
320 END
330 PRINT "Ez egesz szam, erre mas szabaly igaz!"

A PEEK utasítással kiolvasott érték mellett a táblázat mutatja azt az értéket, ahogyan értelmezni kell a memóriarekeszek tartalmát. Az öt byte-on tárolt számsorozat csak a számjegyeket tárolja szépen egymás után, a helyi értéket, a nagyságrendet a karakterisztika határozza meg. Alapértelmezés l00, ilyenkor a kitevő byte 40H azaz PEEK-kel kiolvasva 64. A számítógépben maximálisan ábrázolható szám hatványkitevőjének tárolásához nincs szükség a 7. bitre ez az előjel tárolására szolgál a valós számok esetében. Ha ez a bit 1 akkor a tárolt szám negatív. Természetesen nemcsak numerikus változókat tárol a számítógép. A tárolt adat jellegét a bejegyzés 3. byte-ja jelzi. A jelző byte értéke:

Jobban nyomon követhetjük a jelző byte logikáját, a bitek külön-külön való vizsgálatával.

A számítógép 1 szegmensén az Enterprise több konstanst tárol. Ezek tárolt értékét és visszafejtett értékét mutatja a 20. program futtatása során.

1 PROGRAM "Konstans.bas"
100 ! 1. szegmens konstansainak visszafejtese
110 FOR CIM=16524 TO 16590 STEP 7
120   LET S=0:LET O=1
130   FOR V=CIM+5 TO CIM STEP-1
140     LET T=SPEEK(1,V)
150     LET E=INT(T/16):LET M=MOD(T,16) ! BCD visszaalakitasa
160     LET S=S+(E+M/10)/O ! helyi ertek es osszegzes
170     LET O=100*O
180   NEXT
190   LET J=SPEEK(1,CIM+6) ! a kitevo
200   LET L=(J BAND 128)/128
210   LET J=J-64-128*L
220   LET E=(L=1)-(L=0) ! elojel
230   PRINT "konstans=";E*S*10^J
240 NEXT

Nézzük meg mi a helyzet, akkor ha a programunk első soraiban több értékadás is történik. Ilyenkor már derengeni kezdhet az adott változó táblabeli bejegyzés első két byte-jának, a láncolási címnek a jelentősége (21. program).

1 PROGRAM "Dump.bas"
100 ! Dump
110 LET A1=1:LET A$="samu" ! ertekadasok probahoz
120 LET A=2.2:LET SAMU$="?"
130 LET A2=1
140 DIM B(2),C$(3)
150 DEF Y(X)=2*X
160 FOR I=3531 TO 3593 STEP 2 ! DCBH tablazat cimei alapjan kereses indul
170   LET K=PEEK(I)+256*PEEK(I+1) ! lancolasi cim kiszamitasa
180   IF K>4827 THEN !ha a valtozo BASIC RAM teruleten van
190     LET S=I
200     GOSUB 250
210     LET I=S
220   END IF
230 NEXT
240 END
250 ! valtozo tablaban lancolasi cimen vegigfut
260 LET I=K ! vizsgalt adatcsomag eleje
270 PRINT PEEK(K+2); !valtozo tipus
280 FOR W=1 TO PEEK(K+3)
290   PRINT CHR$(PEEK(K+3+W)); ! valtozo neve
300 NEXT
310 PRINT
320 LET K=PEEK(I)+256*PEEK(I+1)
330 IF K<4827 THEN RETURN ! vissza ha BASIC ele mutat a cim, lanc vege
340 GOTO 250

A program az eddig tárgyaltak összefoglalása is lehetne. A változó tábla bejegyzett konstansokat a DCBH címen kezdődő táblázat adatai segítségével keresi meg a rendszerprogram. Az adatok egymás után, láncolva helyezkednek el a változó táblában. A láncolási címek alapján található meg egy-egy azonos táblázatbeli címre "feltűzött" változók sora. A DUMP program ezt a vizsgálatot végzi el, és addig keres az azonosító láncban, amíg a lánc végére nem ér. A lánc végét az jelzi, hogy a láncolási cím visszamutat a Basic-ben írt felhasználói program elé. Az előbbi gondolatmenet visszafelé is végigvezethető, így a DCBH tábla bejegyzésein keresztül megkereshetjük egy-egy változó tárolási helyét a memóriában.

A 22. program a más számítógépek függvénykészletében megtalálható VARPTR hatását utánozza.

1 PROGRAM "Varptr.bas"
100 ! varptr
110 LET A1=1:LET A$="samu" ! ertekadas probahoz
120 LET A=2.2:LET SAMU$="?"
130 LET A2=1
140 DIM B(2),C$(3)
150 INPUT PROMPT "a keresett valtozo neve ":K$
160 CALL VARPTR
170 PRINT :GOTO 150
180 END
190 !
200 DEF VARPTR
210   FOR I=3531 TO 3593 STEP 2 !DCBH tabla alapjankeres
220     LET K$=UCASE$(K$)
230     LET K=PEEK(I)+256*PEEK(I+1) ! lancolasi cim meghatarozasa
240     IF K>4827 THEN ! keres ha BASIC teruletre mutat a cim
250       LET S=I
260       LET I=K
270       LET E$=""
280       FOR W=1 TO PEEK(K+3) ! nev azonositas
290         LET E$=E$&CHR$(PEEK(K+3+W))
300       NEXT
310       IF E$=K$ THEN PRINT "VARPTR(";K$;")=";K ! ha megtalalta a csomag cimet kiirja
320       LET K=PEEK(I)+256*PEEK(I+1) ! lancot tovabb elemez
330       IF K<4827 THEN 350 ! egy vizsgalt lanc vege
340       GOTO 260
350       LET I=S
360     END IF
370     IF E$=K$ THEN EXIT FOR ! ne keress tovabb, ha megvan
380   NEXT
390   IF E$<>K$ THEN PRINT "Ilyen nincs!"
400 END DEF

A programban az első sorokon (a használhatóság kedvéért) értékadásokat végeztünk. A keresett változó nevét INPUT-ként közölhetjük programunkkal. A DCBH táblázatba bejegyzett ugrási címek vizsgálata után ugrik a változó táblába a kereső rutin. Az eredeti (a gép rendszerprogramjának) kereső rutinja RST 10/8E a DCBH egészét nem vizsgálja végig. Egy, a változó névből képzett áltoken - egy-egy byte hosszú sorszám - segítségével csak a DCB táblázat n. helyéről induló címláncot vizsgálja. Ha a kapcsolószám alapján elér a mi kereső programunk egy adat tárolási terület elejére, akkor a bejegyzés 4. helyén kezdődő változónevet összehasonlítja az általunk beírt K$-keresett változó névvel. Amennyiben az azonosítás sikerül, úgy kiírható a változó tárolási helyének címe, vagy akár összes adata és értéke.

RST rutinok

Az RST rutinokat minden Z80-as processzorra épülő számítógépben speciális, gyakran előforduló programrészek, vizsgálatok elvégzésére használják fel. Ezek felhasználása ugyan a gépi kódú programok írásánál lehet fontos, de az Enterprise RST 10 rutinjai olyan elegáns programozási ötleteket, fogásokat tartalmaznak, melyek tanulmányozásán keresztül a programozási logikánk - a Basic nyelvű is - sokat fejlődhet.
A következőkben fő ismérveivel felsoroljuk a RST 10 rutinok működését. A RST 10 rutinra a 0 lapon lévő 10H címen kell belépni.
Ez a 0. lapon lévő címen keresztüli meghívási lehetőség azért szükséges, mert pl. az 5. szegmensen lévő Basic utasításokat végrehajtó rutinok gyakran használják az 1. szegmensen lévő szintaktikai elemzést biztosító utasítássort (makrót). A RST 10 rutin elemzéséből láthatjuk, hogy a program következő byte-jai egy-egy újabb rutin meghívását biztosítják, egészen addig amíg a következő byte nem nulla.

0010
.
.
009A
009C
009D
00A0
00A1
00A4
00A7
00A8
00AA
00AD
00AF
00B0
00B1
00B4
00B6
00B8
00BB
00BC
00BE
00BF
00C2
00C3
00C4
00C6
00C8
00C9
00CA
00CB
00CC
00CF
00D0
00D1
00D5
00D8
00DC
.
.
00DE
00DF
00E0
00E1
00E2
00E3
00E6
00E7
00E8
00EB
00EC
00ED
00EE
00F1
00F2
00F4
00F5
00F8
00F9
00FB
00FD
00FE
JP 009A


EX (SP),IY
PUSH HL
LD HL,(00DA)
EX (SP),HL
LD (00AE),A
LD A,(00FA)
PUSH AF
IN A,(B3)
LD (00FA),A
LD A,xx
PUSH HL
PUSH AF
LD L,(IY)
INC IY
LD H,C0
CALL 12CB
NOP
JR C,00C6
PUSH DE
LD DE,00E8
ADD HL,DE
POP DE
LD A,05
OUT (B3),A
LD A,(HL)
INC HL
LD H,(HL)
LD L,A
LD (00F6),HL
POP AF
POP HL
LD (00DA),IY
CALL 00F5
LD IY,xxxx
JR 00AF


INC SP
INC SP
INC SP
INC SP
EX (SP),HL
CALL 00F8
PUSH AF
LD A,H
LD (00FA),A
POP AF
POP HL
EX (SP),HL
LD (00DA),HL
POP HL
EX (SP),IY
RET
CALL xxxx
PUSH AF
LD A,xx
OUT (B3),A
POP AF
RET
tényleges végrehajtó rutinra ugrik


kezdeti állapotok mentése


P3 (3. lap) mentése, a
visszaállításhoz
átmeneti tárból vissza


a végrehajtandó RST 10 rutin sorszáma L-be
a rendszerprogram következő byte-jának címe
ugrócímtáblabeli elem helyének megahtározását előkészíti
1. vagy 4. szegmensenkeresendő a rutin?
ha igen CY és A=1 vagy A=4
és ugrik

5. szegmensen lévő
táblabeli cím meghatározása

akkor A=5
aktuális szegmens P3-ra
az ugrócím táblából
a RST 10 aktuális
rutinjának végrehajtási
címe HL-be
és átmeneti tárba

verem rendezés
további feldolgozáshoz címet tárol
az aktuális végrehajtó rutin meghívása
IY vissza (verem művelet helyett)
RST 10 további végrehajtása


(00F8) visszatérési cím törlése

(00D8) visszatérési cím törlése
mert ez a RST 10/0

P3 visszaállítása
RST 10 rutinok
meghívásakor fennálló
állapot visszaállítása


és vissza
a címtáblából megállapított végrehajtó rutin meghívása

P3 visszalapozása

Tekintsük át a RST 10H után következő számok értelmezését:

00
0. lapon 00DEH
A RST 10 rutinhívások sorozatából visszatér a program folytatására. Ehhez stack-pointert rendezi, visszaállítja a regiszterek alapállapotát és visszalapozza a megfelelő szegmenst.
01
5. szegmens F301H
Hibakezelés a RST 18 és RST 20 rutinok közös vége csatorna-alapállapotok beállítása, státuszsor kiírása (ha engedélyezett). Hibaüzenet kiírása és beolvasási főágra ugrik.
02
5. szegmens E8EFH
HL-ben lévő egész számot a Basic verembe teszi. A tárolási cím a 228H rendszerváltozóban tárolt érték. A rutin ennek értékét is értelemszerűen módosítja.
03
5. szegmens E35CH
A 228H által megcímzett Basic verem (legutoljára tárolt) számértékét karakteres formában való kiíráshoz előkészíti úgy, hogy egyidejűleg a veremben is meghagyja. A kiírásra váró karaktersor 59EH címen kezdődő pufferbe kerül.
04 5. szegmens EECDH
A HL tartalmát invertálja. Egyes komplemens képződik és ez a HL új értéke.
05
5. szegmens E991H
A Basic verem tetején lévő szám előjelét vizsgálja. A vizsgált szám tárolási címét az IY regiszter, ill. a 228H rendszerváltozó tárolja. A vizsgálat eredményeként Z flag l, ha a szám pozitív.
06 5. szegmens E9CBH
A Basic verem tetején lévő szám előjelét ellenkezőre változtatja.
(IY)=-(IY)
07
5. szegmens E9C7H
A Basic verem tetején lévő szám előjelét vizsgálja, ha negatív, akkor az előjelét ellenkezőre változtatja. Az ABS függvény végrehajtó rutinja.
(IY)=ABS(IY)
08
5. szegmens E591H
A Basic verem tetején lévő (lebegőpontos) szám tízes komplemensét állítja elő. Az eredményt az eredeti érték helyén tárolja.
09 5. szegmens E58DH
Vizsgálja a verem tetején lévő (lebegőpontos) számot, ha az negatív, előállítja annak tízes komplemensét.
0A 5. szegmens EE26H
A tár tetején lévő számot vizsgálja. Visszatéréskor akkumulátorban a szám kitevője.
Z flag l, ha a szám egész típusú.
0B 5. szegmens E7F9H
A tár tetején lévő lebegőpontos számot, ha annak értéke kisebb mint 10 000 egész típusúra alakítja, és az eredményt a HL-be teszi. Ha az átalakítás nem végezhető el hibajelzéssel, leáll.
0C
5. szegmens E501H
A tár tetején lévő két (lebegőpontossá alakított) számot összeadja, az eredményt a korábban tárolt szám helyére tölti.
(IY+9) = (IY+9)+(IY)
A veremmutató pedig IY = IY+9
0D 5. szegmens E4F8H
A tár legutoljára bejegyzett elemét kivonja az eggyel korábban tárolt értékből.
(IY+9) = (IY+9)-(IY)
A veremmutató IY = IY+9
0E 5. szegmens E5A5H
A Basic tár tetején lévő két számot összeszorozza. (IY+9) = (IY+9)x(IY)
A veremmutató IY = IY+9
0F 5. szegmens E6C0H
A tár utoljára bejegyzett adatával osztja a korábban behelyezett értéket. (IY+9) = (IY+9)/(IY)
A veremmutató IY = IY+9
10 5. szegmens E9E7H
A tár két utolsó elemét kivonja egymásból.
(IY+9)-(IY) eredményként a jelző flaget adja
M ha (IY+9) < (IY)
P ha (IY+9) > (IY)
Z ha (IY+9) = (IY)
A veremmutató IY = IY+12H, azaz törli a tárból a két utoljára bejegyzett elemet.
11 5. szegmens EAB7H
A tár tetején lévő lebegőpontos számot 10-nek az akkumulátorban hozott értékének megfelelő hatványával osztja.
(IY) = (IY)10^A
12 5. szegmens E9D1H
A tár tetején lévő elemet vizsgálja, ha értéke 0, akkor egész típusú nullára alakítja és Z flaget 1-re állítja.
13 5. szegmens E865H
A tár tetején lévő számot lebegőpontosra alakítja, ha az egész típusú volt.
14 5. szegmens E8BDH
HL által kijelölt címről a Basic verembe tölti a lebegőpontos számot.
(IY)=(HL)
IY = IY-9
15 5. szegmens EA8BH
A Basic tár tetején lévő elemet még egyszer a tárra tölti.
IY = IY-9
16 5. szegmens EDE8H
Törli a tár tetején lévő elemet.
17 5. szegmens E979H
A tár legfelső elemének helyére egész típusú nullát tölt.
(IY)=0
IY=IY
18 5. szegmens EA63H
Az előző rutin felhasználásával a tár legfelső elemének helyére nullát tölt, majd lebegőpontos alakra alakítja a hatványkitevő módosításával.
(IY)=0,00
IY=IY
19 5. szegmens EA6FH
A tár legfelső elemének helyére egész típusú egyet tölt.
(IY)=1
IY=IY
1A 5. szegmens EA7BH
A tár tetején lévő adat helyére lebegőpontos egyet tölt.
(IY)=1,000000000
IY=IY
1B 5. szegmens E90AH
A tár legfelső elemét megfelelő átalakítással a HL által címzett területre tölti.
(HL)=(IY)
IY = IY+9
1C 5. szegmens E925H
A tár tetején lévő stringet a HL által címzett területre másolja, de a tár tetején is meghagyja.
1D

5. szegmens E79CH
A tár legfelső elemének valamelyik számjegyét felülírja. A tárban a számok BCD alakban vannak. A tár IY címén kezdődő numerikus változó az alábbi "csomagban" helyezkedik el.

Ahol a legmagasabb helyi értékű szám az 1. sorszámú. Az átírandó tárolt számjegy ezek szerint a 4-13. "fél byte"-on helyezkedik el.
A lecserélendő számjegy sorszámát B regiszterben a számjegy új értékét az A regiszter tartalmazza.

1E
5. szegmens E7B7H
A Basic veremben tárolt legfelső adat, jelen esetben numerikus adat egy, B regiszterben megjelölt sorszámú (fél byte-on tárolt) decimális számértéket kiolvas, és az akkumulátorba tölti.
1F
5. szegmensen E93FH
A tárban lévő és nem az 1D rutinban jelzett alakban tárolt számjegyet normalizálja úgy, hogy a legmagasabb helyi értékű helyre értékes számjegy kerüljön.
20 5. szegmens F259H
A programvégrehajtás közben a programsor elemzését elvégzi. Beolvassa a következő adatot.
Módosítja a 214H és 202H-204H tartalmát.
Ha sorvéget talál Z flag-et 1-re állítja.
21
5. szegmens E2E4H
Programsor végrehajtás közben a 202H és 204H tartalmát, azaz a feldolgozás alatt álló elem jellegét figyeli, elemzés alapján hívja a további rutinokat.
22
5. szegmens F253H
Színtaktikai elemzést végez, az akkumulátorban lévő és a 204H memóriacímen lévő adatok összehasonlításával. Különbözőség esetén hibajelzés. Azonosság esetén a 20H sorszámú RST 10H rutinon folytatódik.
23 5. szegmens DEE2H
Programsor elemzése közben talált numerikus kifejezés kiértékelése, értékének kiszámítása.
Az eredményt a Basic verem tetejére teszi, IY értékét növeli.
24
5. szegmens E096H
A programsor elemzése, végrehajtása közben talált stringműveletek elvégzése. Az eredményként kapott string a verembe kerül.
25
5. szegmens FB9EH
Az EXOS (RST 30H) 5. rutinjának meghívásával a billentyűzetről egy karaktert olvas be. A-ban a beolvasott karakter, amit 205H-ra és Basic verembe egy karakter hosszú stringként tárol. Ha billentyű lenyomás nem történt, 0-val tér vissza.
26 5. szegmens EEBEH
A-ban hozott értéktől (40H, vagy 60H) függően a vizsgált karaktert nagy, vagy kisbetűsít.
27 5. szegmens F094H
Ellenőrizni, hogy a tárban van-e elegendő hely. Ha szükséges a tárat átszervezi.
28
5. szegmens F097H
DE-ben hozott hosszúságú memóriaterületet foglal a string, tárba való töltéshez. Ha szükséges és lehet, a tárat is átszervezi.
29 5. szegmens F010H
OPEN előtt a memóriát átszervezi. Az EXOS részére helyet szabadít fel.
2A
5. szegmens C6C2H
A végrehajtás és tokenizálás közben a sorfeldolgozás közben az üres helyeket [CHR$ (9) és CHR$ (32)] átlépi. A 2144 rendszerváltozó értékét az első "használható" karakterre állítja.
2B
5. szegmens E41EH
Karakteres formában adott számot a 214H rendszerváltozó által kijelölt helyről a szükséges BCD átalakítással az 595H címen kezdődő pufferbe tölti.
2C 5. szegmens E407H
A 59DH címen kezdődő tárból a Basic verem tetejére lebegőpontos számot tölt át.
IY=IY-9
2D
5. szegmens D4D4H
Az RND függvényhez. 3 byte-os álvéletlen számsorozatot állít elő. Akkumulátor értékét 211H HL értékét 246H rendszerváltozó címekre tölti.
2E
5. szegmens C3FDH
HL-ben adott sorszámú sor helyét keresi a memóriában. Ha ilyet nem talál C jelzőbit értéke 1.
A rutinból való visszatérés után HL-ben a megtalált (vagy ha ilyen nincs, akkor a következő sor) kezdetének címe a memóriában.
A BC regiszterpár a megtalált sor hosszát tartalmazza.
2F
5. szegmens C858H
A 209H rendszerváltozó által meghatározott csatornára kiírja azt a programsort, mely a memóriában a HL által meghatározott memóriacímen kezdődik.
Ismételt meghívással folyamatosan ír ki, mert visszatéréskor HL a következő programsor elejére mutat.
30
5. szegmens C544H
A HL által kijelölt helyen kezdődő programsort törli a memóriából. Törli a változókat és a 200H rendszer változóból a CONTINUE lehetőségét jelző bitet, azzal hogy folytatódik a 31. rutinon.
31
5. szegmens C54DH
Változók törlése, 1-100 csatornák zárása a skatulyázások ellenőrzése. A rendszerváltozók beállítása pl. DATA mutató a program elejére.
32

5. szegmens EAD5H
A DEF és HANDLER tokeneket megkeresi a programban, ha talál ilyeneket, akkor a RST 10-89H rutin segítségével felveszi a változó táblába azokat. A változó tábla ezekről a blokkokról a következő bejegyzéseket végzi el:

    előző bejegyzés címe               két byte
    felhasználói függvény jelző      egy byte értéke (4 vagy 5)
    az azonosító név hossza          egy byte értéke (n)
    az azonosító neve                     n byte
                                                        6 byte
    a DEF HANDLER blokk
    memóriabeli kezdetének helye  2 byte.

33
5. szegmens EF7AH
Blokk-kezdő utasításhoz blokkvéget keres. A kereséshez egyrészt a tokent, másrészt a skatulyázás mélységét jelző byte-ot használja fel. Amennyiben az adott skatulyázási mélységben a megfelelő blokkvéget nem találja, akkor hibajelzést ad. Ha megtalálja a megfelelő blokkvéget, akkor a rutin végén HL a blokkvég kezdetére mutat.
34
5. szegmens EF19H
A STOP billentyű lenyomása után a 200H rendszerváltozó 1. bitjének értékétől függően a STOP, vagy STOP at line üzenet kiírása. Ezután parancsmódba beolvasási főágra ugrik.
35
5. szegmens EFD7H
A 232H rendszerváltozóban adott kezdőcímen induló RAM-beli kulcsszótábla alapján a token segítségével az adott kulcsszó típusát határozza meg.
Visszatéréskor C-ben a kulcsszó sorszáma, HL az 5. szegmensben lévő kulcsszótáblában az adott kulcsszó típusjelzőjére mutat. E-ben a típusjelző, ennek jelentését már a 14. program segítségével vizsgáltuk.
36
5. szegmens FBB5H
A 209H által kijelölt csatornáról az EXOS 5 rutin segítségével a 248H címen kezdődő input pufferbe olvas. A beolvasott szöveg végére nullát ír a pufferbe és a beolvasott karakterek számát a puffer első helyén HL által mutatott 248H címre tölti. A szöveg hossza E-ben van.
37 5. szegmens C74BH
Az input pufferből az új programsort a programtárba tölti. Az aktuális programsort, tehát beilleszti a programba.
38 5. szegmens FB66H
A 209H rendszerváltozó értékétől függő csatornára kiírja az akkumulátor tartalmát.
39
5. szegmens EEDAH
A HL-ben lévő maximálisan 9999 nagyságú egész számot (mint pl. a programsor sorszáma) legalacsonyabb helyi értékre "zárva" írja ki, a nulla értékű magasabb helyi érték helyére szóköz kiírásával.
3A 5. szegmens C4DEH
Input pufferben lévő szöveg elemzése, THEN utáni kifejezés elemzése. A programsor beépítése a programtárba.
3B
5. szegmens EC83H
A változó táblában lévő elemet vizsgálja, ha annak típusa tömbváltozó, azaz 1. bitje egy értékű, akkor a HL értékét átállítja a tömbváltozó n. elemének tárolási címére.
3C
5. szegmens CE69H
Ha a program adott utasítása csatornaszám kijelölését igényli, akkor megkeresi a programsor következő elemét.
Szintaktikai elemzést végez £-ra, ha az, akkor tovább elemzi a sort. Kiszámítja a csatornaszámot és azt az akkumulátorba tölti.
3D 5. szegmens D068H
Tokenizálás közben vizsgálja a sort, a hátralévő részek értelmezése érdekében.
3E
5. szegmens FB84H
A HL tartalmaként adott darabszámú karaktert ír ki a 209H által jelzett csatornára. A kiírandó szöveg a memóriában HL+1 címen kezdődik.
3F
5. szegmens E335H
A Basic tár tetején lévő számot karakteres formában kiírható alakra alakítja és 59EH címen kezdődő tárba tölti. A tárba a szám elé szóközt, vagy mínuszjelet, a szám után szóközt helyez. Az így összeállított karaktersort a RST 10-3E rutin segítségével kiírja.
40 5. szegmens E093H
A 24-es rutinhoz hasonlóan elemez egy string kifejezést, de attól eltérően nem végzi el a műveleteket.
41

5. szegmens DED9H

A 23-as rutinhoz hasonlóan elemez egy numerikus kifejezést, de attól eltérően nem tárol eredményt.

80
1. szegmens D1B2H
DCBH címen kezdődő táblázat áltoken által meghatározott helyére beírja az illető függvény (vagy változó) változó tábla láncban való kereséshez szükséges címét. Az áltoken egy, a függvény (változó) nevéből képzett egy byte-os sorszám, melyet az azonosításra szolgáló karaktersorozat elemeinek összeolvasásából alakul ki. Az áltoken előállító rutin az 1 szegmensen D1A2H címen található. Az áltoken értéke 0 és 31 közötti szám.
81 1. szegmens D04DH
A változó tábla első üres helyére tárolja az újonnan bejegyzendő elem típusát, nevének hosszát és nevét.
Akkumulátorban a bejegyzés típusa, C-ben nevének hossza.
82
1. szegmens D07CH
A változó táblába előbb (81. rutin által) bejegyzett azonosító után értékadás nélküli jelzéssel 6 byte hosszú numerikus, adatnak megfelelő byte sorozatot ír. Ez azt jelenti, hogy pl. PRINT A utasítás végrehajtása során, ha még nem volt a változónak értéke, akkor a változó táblába felveszi az A-t (81. rutin) és a 82. rutin segítségével 00, 00, 00, 00, FF, 7F byte sorozatot ír. Ahol a hatványkitevőt (ill. egész típusú értéket jelző) byte elötti FF jelzi, hogy értékadás még nem történt.
83
1. szegmens D094H
Ugyanazt végzi, mint a 82. rutin, de stringet jegyez be. Gyakorlatilag elvégez egy memóriaellenőrzést, amint string azonosítót talál és alapértelmezésben 132dec hosszúságú memóriaterületet foglal a karaktersorozat részére. FF jelzést ír a hossz byte után. (Ha majd az értékadás is megtörténik, akkor a rendelkezésre álló területre írja a karaktereket és törli az FF jelzést.)
84-87
rutinok csak áttételesen értelmezhetők. Az 1 szegmens C000H címtől kezdődő területén 2 byte hosszúságú ugrócímeket tartalmazó táblázat található az e szegmensen lévő RT 10 rutinok eléréséhez. A táblázat C008-C00F területén található adatok szokásos kiolvasással ugrócímnek nem értelmezhetők. Az itt található byte-ok:
6A, 67, C3, E3, F4, C3, 0F, E4
A 6A, 67 byte-on címként értelmezve e szegmens 1. lapra való belapozás esetén a PRINTER álleírójára mutatnak.
A C3E3F4 JP F4E3 belépést biztosít a szövegszerkesztőbe
A C30FE4 JP E40F akkumulátorban hozott értéktől függően RESET-et hajt végre, vagy az idő és dátum adatok írását, olvasását teszi lehetővé.
88
1. szegmens D0E7H
A 202H rendszerváltozóban lévő típusjelzőtől függően a RST 10-81 rutin végrehajtása után vagy a 82., vagy a 83. rutint hajtja végre. Így a változó táblába elvégzi az azonosító és az értékadás nélküli változó bejegyzést. A változó tábla új első szabad helyének címét betölti a 234H rendszerváltozó címre.
89
1. szegmens D0ABH
A DEF-vel megadott függvényt veszi fel a változó táblába. Megvizsgálja, hogy az adott azonosítót (nevet) nem használjuk-e még. Ha igen, hibajelzést ad. A változó táblába bejegyzi a láncoláshoz szükséges adatokat, azonosítót, nevet és a függvény definiálást végző programsor memóriabeli helyét (vö.: RST 10-32 rutinnal)
8A 1. szegmens D101H
Referencia paraméterrel hívott függvények hívása esetén a változó táblába felvett új adatcsomag típusjelzőjében a 4. bit egyre állításával jelzi, hogy ez az adat egy másik belépésre hivatkozás.
8B

1. szegmens D189H
Program feldolgozása közben a változó táblában keresi az aktuális nevű (azonosítójú) változó bejegyzését. (Ha nem talál ilyet, akkor értékadás nélkül elkészíti a bejegyzést.) Ha megtalálja az adattárolás helyét, akkor HL-ben a keresett terület elejét adja vissza (23. program)

1 PROGRAM "Varptr2.bas"
100 ! varptr
110 ALLOCATE 100
120 CODE M=HEX$("d7,24,00,2a,28,02,23,7e,32,03, 02,23,22,47,03,d7,8e,00,c9")
130 LET A1=1:LET A$="samu" ! ertekadas probahoz
140 LET A=2.2:LET SAMU$="?"
150 LET A2=1
160 DIM B(2),C$(3)
170 INPUT PROMPT "A keresett valtozo neve: ":N$
180 LET N$=UCASE$(N$)
190 LET VARPTR=USR(M,2) N$
200 IF VARPTR=0 THEN PRINT "Ilyen valtozo nincs!":GOTO 220
210 PRINT "TAROLASI CIM: ";VARPTR
220 PRINT
230 GOTO 170

Egyes Basic verziókban a VARPTR-nak külön utasítása van (vö. 22. programmal).

8C
1. szegmens D167H
Ha program feldolgozás közben azonosítót talál, akkor azt megkeresi a változó táblában. A típusjelző 3. és 4. bitjét vizsgálva megállapítja, hogy érték újradefiniálás lehetséges-e. Ha igen, elkészíti az új bejegyzést a 88. rutin meghívásával.
8D
1. szegmens D117H
A változó tábla vége után 64dec üres helyet biztosít (a 238H rendszerváltozó értékét beállítja) és ha kell, a memóriát átszervezi.
8E
1. szegmens D153H
Aktuális azonosítójú bejegyzést keres a változó táblában. Ha megtalálja és a változónak már van értéke, akkor Carry 0-val tér vissza.
8F
1. szegmens D1D9H
A DCB táblából törli azokat a bejegyzéseket, melyek Basic területre mutatnak, azaz csak az eleve definiált gépi kódú függvények címeit hagyja meg.
90
1. szegmens C2ACH
Inicializálja a DCB táblát. Előbb nullázza a területet, majd a CDE4H területen kezdődő függvényleírók címeit betölti a változó táblában való keresés megvalósításához.
91 1. szegmens C2ACH
HL által kijelölt címről a Basic tárba (228H tárolt címre) tölti.
92

1. szegmens C28DH
A Basic tárba tölti az 1. szegmens C08CH területen kezdődő 43dec konstanst tartalmazó táblázatból a RST 10-92H rutinját kijelölő utasítást követő számmal megnevezett elemet. Ez a RST 10 rutin tehát két byte hosszú!
A konstansokat mi magunk is kiolvashatjuk a 24. program segítségével.

1 PROGRAM "Kons_tab.bas"
100 ! Konstans tabla
110 OUT 177,1:CLEAR SCREEN:PRINT
120 LET Z=0
130 FOR L=16524 TO 16824 STEP 7
140   LET K=PEEK(L+6):LET S$=" " ! kitevo
150   IF K>=128 THEN LET S$="-" ! elojel
160   PRINT USING "££   ":Z;
170   PRINT S$;:LET Z=Z+1
180   FOR J=5 TO 0 STEP-1
190     LET S=PEEK(L+J)
200     PRINT STR$(INT(S/16));
210     IF J=5 THEN PRINT "."; !tizedespont
220     PRINT STR$(MOD(S,16));
230   NEXT
240   IF K=64 THEN 270 ! kitevo 0, nem irjuk ki
250   PRINT " *E";
260   PRINT STR$((K BAND 127)-64);
270   PRINT
280 NEXT

A futás eredményét és a konstansok értelmezését a következő táblázat tartalmazza:

sorszám
érték
   
értelmezés
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
5.00000000000
1.00000000000
9.99999999900
3.27680000000
3.14159265359
5.72957795131
1.74532925199
1.57079632679
1.04719755120
5.23598775598
6.28318530718
2.23607000000
8.94427000000
3.16227766017
-1.66666666088
8.33333072056
-1.98408328231
2.75239710678
-2.38683464060
-1.44008344874
-7.20026848898
4.32025038919
4.75222584599
2.67949192431
1.73205080757
7.32050807569
-2.91568143790
3.16303491557
-6.73581601478
-1.00704069542
1.69669814021
-8.19080045467
8.68588963807
2.30258509299
3.32192809489
8.68588963807
1.15100000000
2.92546497023
5.04464889506
1.40082997563
3.32873646516
1.00892977901
1.12094081097
*E-1

*E62
*E4

*E1
*E-2


*E-1

*E-1
*E-1
*E-1
*E-1
*E-3
*E-4
*E-6
*E-8
*E0
*E-1


*E-1

*E-1
*E0

*E-1
*E1
*E1
*E0
*E-1


*E-1

*E-4
*E2
*E1
*E-2
*E3
*E2
  0.5
1
MAX
32768
PI
180/PI
PI/180
PI/2
PI/3
PI/6
2*PI
SQR(0.05)
SQR(0.8)
SQR(0.1)
SIN
sorfejtés konstansai
sorfejtés konstansai
sorfejtés konstansai
sorfejtés konstansai
ATN
sorfejtés konstansai
sorfejtés konstansai
sorfejtés konstansai
tg(15)
tg(60)

LOG(10)
sorfejtés konstansai
sorfejtés konstansai
sorfejtés konstansai
sorfejtés konstansai
sorfejtés konstansai
2/ln(10)
ln(10)
1/lg(2)
2/ln(10)
EXP
sorfejtés konstansai
sorfejtés konstansai
sorfejtés konstansai
sorfejtés konstansai
sorfejtés konstansai
sorfejtés konstansai

93
1. szegmens C29FH
Ez a rutin 3 byte hosszú. A 93H kódot követő két szám HL-be töltendő memóriacím két byte-ja. A rutin ezzel a címmel kijelölt helyről tölti a konstanst a Basic tárba, melynek aktuális címét a 228H rendszerváltozó jelöli ki.
94 1. szegmens C2A4H
Az E0BH címen kezdődő aritmetikai regiszterből a számot a tárba helyezi.
95 1. szegmens C2A9H
A E12H címen kezdődő aritmetikai regiszter tartalmát helyezi a tárba.
96
1. szegmens C2C6H
Három byte hosszú RST 10 rutin. A 96H rutin kijelölő kód utáni két byte azt a címet jelöli ki, ahová a tár legutoljára bejegyzett adatát át kell másolni.
97 1. szegmens C2CCH
A tár legfelső elemét a E0BH címen kezdődő aritmetikai regiszterbe tölti.
98 1. szegmens C2D1H
A tár tetején lévő elemet (összesen 6 byte-ot) áttölt az E12H címen kezdődő regiszterbe.

A 99H-A0H rutinok programfutás (ill. tokenizálás) közben szintaktikai elemzést végeznek és kiértékelik az aktuális kifejezést. A kiértékelés eredményét a tárba helyezi.

99 1. szegmens C2E4H
Nyitó és záró zárójelre vizsgál, a zárójelben lévő kifejezést kiértékeli.
9A 1. szegmens C2F0H
Nyitó zárójelbe vizsgál, és az azt követő kifejezést kiértékeli.
9B 1. szegmens C2EDH
Adat elválasztó vesszőre ellenőriz, és az azt követő kifejezést kiértékeli.
9C 1. szegmens C2F7H
Nyitó és záró zárójel között lévő string kifejezést értékel ki.
9D 1. szegmens C2FFH
Nyitó zárójelre vizsgál, és az azt követő string kifejezést értékeli ki.
9E 1. szegmens C2FCH
Adatsort elválasztó vesszőre ellenőriz, és az azt követő string kifejezést kiértékeli.
9F 1. szegmens C306H
Tömbváltozó nevet követő nyitó zárójelre ellenőriz és kiértékeli az indexet.
A0 1. szegmens C2E7H
Vizsgálja, hogy van-e záró zárójel.

Az A1-B2 közti rutinok Basic kulcsszóval elérhető függvények végrehajtását biztosítják. Ezekre a végrehajtó RST 10 rutinokra a szintaktikai elemzés után tér át a rendszerprogram.

A1
C1. szegmens C68DH
FREE függvény végrehajtó rutinja az aktuális program részére kijelölt memóriaterületen még rendelkezésre álló szabad byte-ok számát adja meg.
A2
1. szegmens C399H
ATN a tár tetején lévő számot, mint egy szög tangensét értelmezi. Ebből kiszámítja a szög értékét radiánban. Az eredményt a tárban adja.
A3

1. szegmens C368H
ASIN a tár tetején lévő számot, mint egy szög szinuszát értelmezi. Eredményként a tárba a szög értékét adja radiánban. A számításhoz felhasználja azt a trigonometriai összefüggést, hogy

és a számítást az A2 rutin segítségével végzi el.

A4 1. szegmens CB86H
A radiánokban adott szög szinuszát számítja ki a

közelítéssel.
A konstansok értékét a RST 10-92 rutin segítségével olvassa be.
A5 1. szegmens C518H
A radiánban adott szög koszinuszát számolja ki a cos x = sin (x + PI/2) összefüggés felhasználásával.
A6 1. szegmens CC9FH
A radiánokban adott szög tangensét határozza meg a

összefüggéssel.
Érdemes ezt a végrehajtó rutint tüzetesebben elemezni, hogy a RST 10 rutinok hívás sorozatának logikáját megértsük:
RST10 - A6
TAN(X) kiszámításának rutinja
CC9F
CCA0
CCA1
CCA2
CCA3
CCA4
CCA5
CCA6
CCA7
CCA8
CCA9
D7
15
98
A4
95
92
07
0C
A4
0F
00
RST 10 rutinok hívása
X még egyszer a verembe
aritmetikai reg. be X
kiszámítja SIN(X)-et
regiszterből verembe X
verembe a 7. konstanst
7. konstans = PI/2
a két utolsó elem összeadása (SIN(X)+PI/2)
SIN(X)
két utolsó elem hányadosa SIN(X)/(SIN(X)+PI/2)
RST 10 rutinhívás vége
A7 1. szegmens C5F0H
A tár tetején lévő számot mint hatványkitevőt értelmezi és kiszámítja az ex értékét.
A8 1. szegmens CA80H
A 201H rendszerváltozó értékétől függően elvégzi a tár tetején lévő radiánban értelmezett szög fokokra való átszámítását.
A9 1. szegmens C586H
A 201H rendszerváltozó értékétől függően elvégzi a tár tetején lévő fokban értelmezett szögérték radiánokra való átszámítását.
AA 1. szegmens C8A7H
A tár tetején lévő szám tízes alapú logaritmusát számítja ki.
AB 1. szegmens C98DH
Szintaktikai elemzés nélkül kiszámítja a MOD (X,Y) értékét. X értéke a tárban IY+9 címen van, az Y értéke a tár legutoljára bejegyzett értéke IY címen van.
AC

1. szegmens CC52H
A Basic verem tetején lévő szám négyzetgyökét kiszámítja a Newton-féle iteráció segítségével. A 25. program ennek Basic változatát mutatja be.

1 PROGRAM "RST10-AC.bas"
100 ! RST 10-AC BASIC megvalositasa
110 INPUT X
120 IF X<0 THEN PRINT "Negativ argumentum":STOP
130 LET A=X:LET K=0
140 IF X>1 THEN
150   LET K=K+1 ! normal alakra
160   LET X=X/10
170   GOTO 140
180 END IF
190 LET Y=X-X*SQR(.8)+.223607 ! kezdo ertek
200 FOR I=0 TO 4
210   LET Y=(X/Y-Y)/2+Y
220   GOSUB 270
230 NEXT
240 GOSUB 270
250 PRINT "kontroll: ";SQR(A)
260 END
270 LET K1=K:LET Y1=Y
280 IF K=0 THEN 350
290 IF INT(K/2)=K/2 THEN
300   LET K=K/2
310 ELSE
320   LET Y=Y*.316227766
330   LET K=(K+1)/2
340 END IF
350 PRINT ," " Y*10^K
360 LET K=K1:LET Y=Y1
370 RETURN

AD 1. szegmens CA8EH
A tár tetején lévő elem reciprokát számítja ki.
AE
1. szegmens C778H
A lebegőpontos számnál nem nagyobb egész számot állítja elő. A Basic INT függvény szintaktikai elemzés nélküli végrehajtó rutinja.
AF
1. szegmens CB17H
Az akkumulátorban megadott decimális jegy pontosságra kerekíti a Basic verem tetején lévő lebegőpontos számot. A Basic ROUND függvény szintaktikai elemzés nélküli végrehajtó rutinja.
B0

1. szegmens C7B0H
A tár utoljára bejegyzett elemét hatványkitevőnek értelmezi az IY+9 címen lévő következő elemet alapnak tekinti. Ezekkel az adatokkal ki- számítja az alap n. hatványát. A végrehajtó rutin kristálytiszta logikával dolgozik (l. blokkdiagram, 2. ábra), a megvalósítás Basic programmal is modellezhető. Ezt szemlélteti a 26. program.

1 PROGRAM "RST10-B0.bas"
100 ! RST 10-B0 BASIC megvalostitasa
110 INPUT PROMPT "alap :":X
120 INPUT PROMPT "kitevo :":Y
130 PRINT "eredmeny: ";
140 IF Y<>0 THEN 170
150 LET W=1 ! minden szam 0. hatvanya 1
160 GOTO 300
170 IF X<>0 THEN 200
180 LET W=0 ! 0 minen hatvanya 0
190 GOTO 300
200 LET F=SGN(Y):LET K=ABS(Y) ! kitevo elojele es ABS erteke
210 IF Y<>INT(Y) THEN 280
220 LET W=1
230 FOR I=1 TO K ! egesz kitevo eseten ismetelt szorzas
240   LET W=W*X
250 NEXT
260 IF F=-1 THEN LET W=1/W ! negativ kitevo miatt reciprok ertek
270 GOTO 300
280 LET E=2.718281828 ! ln alapszama
290 LET W=E^(Y*LOG(X)) ! tortkitevo eseten alkalmazando osszefugges
300 PRINT W
310 PRINT "kontroll: " X^Y

Látható az alkalmazott összefüggés a tört kitevőjű hatvány esetében. Minthogy az alap logaritmusával számol, törtkitevőjű hatvány esetében az alap nem lehet negatív.

B1 1. szegmens C820H
A tár legfelső elemének tizedespont utáni részét törli. Ez a rutin a Basic IP függvény végrehajtását biztosítja.
B2
1. szegmens CBF9H
A Basic SGN függvény végrehajtó rutinja. A tárba bejegyzett legfelső elem előjelétől, ill. értékétől függően -1, 0 vagy 1 értéket ad eredményül.
B3
1. szegmens C1D9H
A B5 rutin segítségével megkeresi, ill. bejegyzi az E54H területen kezdődő RAM térképbe a C regiszterben adott szegmensszámot.
B4
1. szegmens C1B9H
Első szabad RAM szegmenset C-ben hozott program számára lefoglalja. Elvégzi a 20DH 20BH rendszerváltozók értékének átírását.
B5 1. szegmens C1EFH
C regiszterben hozott szegmensszám (E54H címen kezdődő) RAM táblabeli bejegyzettségét vizsgálja.
Ha már be van jegyezve Z flag=1
B6
1. szegmens C1F9H
C regiszterben hozott programszámot az E54H címen kezdődő területen a 20CH rendszerváltozó értéke által meghatározott hosszon keres.
Ha bejegyzést talált Carry=0.
B7 1. szegmens D1F3H
Funkcióbillentyű hatásának átdefiniálását végzi az EXOS 0B rutin meghívásával, valamint a SET végrehajtása.
B8

1. szegmens D2ACH
A gépi feltételek azonosítása a D2DD címen kezdődő táblázat segítségével ASK, SET és TOGGLE végrehajtó rutinjához. Ha azonosítható az alábbi táblázat valamelyik eleme, akkor A, B, C értékét táblázatból kiveszi és Carry=1-gyel tér vissza DE az azonosított feltétel táblabeli címét mutatja a 27. program.

1 PROGRAM "RST10-B8.bas"
100 ! ASK TOGGLE feltetelek RST10-B8
110 PRINT "Feltetel B C A"
120 FOR I=53981 TO 54313 STEP 5 ! azonosito tabla
130   LET A=SPEEK(1,I)*256+SPEEK(1,I+1) ! azonosito szoveg
140   LET H=SPEEK(1,A):LET A$="" ! feltetel szoveg hossza
150   FOR K=1 TO H !feltetel karakterei
160     LET A$=A$&CHR$(SPEEK(1,A+K))
170   NEXT
190   LET C$=H$(PEEK(I+3))
210   LET D$=H$(PEEK(I+3))
230   LET E$=H$(PEEK(I+4))
240   PRINT USING "<££££££££££   £££   £££   £££":A$,C$,D$,E$
250 NEXT
260 END
270 ! dec -> hex$ atalakito
280 DEF H$(N)=CHR$(INT(N/16)+48-7*(INT(N/16)>9))&CHR$(MOD(N,16)+48-7*(MOD(N,16)>9))

A táblázatot és a kiolvasott értékeket a következőkben tekinthetjük át:

  feltétel
B
C
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
DEFAULT
CHANNEL
TIMER
KEY
CLICK
RATE
DELAY
INTERRUPT
STOP
KEY
NET
CODE
TAPE
SOUND
PROTECT
LEVEL
FAST
SAVE
SOUND
STOP
BUFFER
SPEAKER
SERIAL
BAUD
FORMAT
VIDEO
MODE
COLOR
COLOUR
BORDER
Y
X
BIAS
STATUS
EDITOR
VIDEO
KEY
BUFFER
REM1
REM2
NET
CHANNEL
NUMBER
MACHINE
PRIORITY
ATTRIBUTES
PALETTE
COLOR
COLOUR
PAPER
INK
CHARACTER
CURSOR
CHARACTER
COLOR
COLOUR
SCROLL
ON
OFF
UP
DOWN
BEAM
ON
OFF
LINE
STYLE
MODE
80
84
85
80
87
8A
8B
80
88
89
93
82
80
8C
A2
A3
80
A1
80
8D
8F
8E
80
0
91
80
96
97
97
99
98
9B
9C
9A
80
9D
9E
9F
A4
A5
80
94
92
95
A6
61
43
63
63
50
49
4B
00
2E
4D
4D
00
53
73
55
44
00
53
73
00
2E
4D
80
84
85
80
87
8A
8B
80
88
89
93
82
80
8C
A2
A3
80
A1
80
8D
8F
8E
80
90
91
80
96
97
97
99
98
9B
9C
9A
80
9D
9E
9F
A4
A5
80
94
92
95
A6
61
43
63
63
50
49
4B
00
2E
4D
4D
00
53
73
55
44
00
53
73
00
2E
4D
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
65
65
65
65
65
65
66
00
66
66
66
00
66
66
66
66
00
65
65
00
65
65
B9
1. szegmens D430H
DELETE és LIST kulcsszavak után alkalmazható szöveges FIRST, LAST sorszám és sorszámtartomány meghatározás. HL-be tölti az első, DE-be az utolsó programsor számát.
BA 1. szegmens D4A8H
Sorszámmal adott programsorokat Carry' értékétől függően listázza, vagy törli. Listázás végrehajtását a Carry'= 1 esetében.
BB 1. szegmens D546H
A Basic AUTO parancs kiértékelése, ill. az alapértelmezésű sorszám és lépésköz meghatározása.
BC 1. szegmens D5CFH
A Basic RENUMBER parancs kiértékelése és végrehajtása.
BD
1. szegmens DA48H
PRINT utasítás után, formatált kiírásra utaló utasításkódok kiértékelése. A kiírási formátumot A értéke határozza meg
USING=3, AT=2, £=1, ha egyik sem, akkor akkumulátor tartalma 0
BE
1. szegmens DA9DH
PRINT végrehajtó rutin. A PRINT formátus soron belüli alakítására használható segéd információk kiértékelése TAB, vessző, pontosvessző.
BF
1. szegmens DF4BH, ha angol, vagy
4. szegmens EDE0H, ha német üzemmód
HL-ben hozott hibasorszám alapján a hibaüzenetet a ROM megfelelő helyéről a 446H címen kezdődő hibaüzenet pufferbe tölti. A hibaüzenetek sokfélesége ellenére nem minden esetben tud részletes hibaüzenetet kiírni, ilyenkor sorszámtól függően EXOS, vagy általános típusra utaló üzenetet ad.
C0 1. szegmens D746H
A WAIT Basic utasítás végrehajtó rutinja.
C1
1. szegmens D773H
A blokkok egymásba ágyazását, annak szabályszerűségét vizsgálja. Az egymásba ágyazás mélységét, a skatulyázást, mely legfeljebb 127 szintű lehet, a programsor tárolás során a sorszám utáni byte-on írja be. Amennyiben a 7. bit is használatba kerülne e vizsgálat során, akkor hibajelzést ad. Egyébként a skatulyázás jelző 7. bitjét futás közben jelzőbitként használja a rendszer.
C2 1. szegmens D7B5H
Az EXOS 1F rutin felhasználásával az időpont beállítását végzi el. A TIME Basic utasítás végrehajtó rutinja.
C3 1. szegmens D7C5H
Az EXOS 21 rutin segítségével beállítja a dátumot. A DATE Basic utasítás végrehajtó rutinja.
C4
1. szegmens CD2FH
A 228H rendszerváltozó által meghatározott kezdőcímű puffer tartalmát B regiszter tartalmától függően kisbetűsíti (ha B=40H), vagy nagybetűsíti (ha B=60H). Gyakorlatilag az UCASE$ és LCASE$ Basic függvények végrehajtó rutinja.
C5
1. szegmens D812H
Visszaállítja a funkcióbillentyű alapértelmezését. Az alapértelmezés szerinti funkciók megnevezésének táblázata az 1. szegmens D842H területen kezdődik.

A RST rutinok közül még egyet említünk itt meg. A RST 38H a megszakítás-kezelő rutinja. Programból kiiktatható ez a rutin, így valamelyest gyorsabb programfutás valósul meg. Ennek az az ára, hogy a géphez billentyűzetről a továbbiakban nem lehet hozzáférni. Aki tehát a RST 38H rutin belépési címét átírja POKE 56,201 segítségével, az számítson arra, hogy ha még a billentyűzetről bármit a program, a gép tudomására akar hozni, akkor előbb még a programból az eredeti tartalmat vissza kell állítania, vagy RESET-hez kell folyamodnia. Ennek a rutinnak a kiiktatása azzal is együtt jár, hogy a belső óra leáll.
A számítógép rendszerprogramjai, ill. az eddig ismertetett makrói tulajdonképpen egytől egyig a Basic nyelven írt programok értelmezését és végrehajtását teszik lehetővé. Amennyiben nem akarunk megelégedni a Basic utasítások és függvények Felhasználói kézikönyvben leírt lehetőségeivel, vagy ha egy-egy utasítást, vagy függvényt más célra akarunk felhasználni, akkor az eddig tárgyaltakat hasznosítva egy sor új lehetőséget kaphatunk. Természetesen a Basic mindig korlátokat jelent mind sebesség, mind pedig extra kívánságok teljesítése területén. Vannak feladatok, melyek csak gépi kódú program segítségével oldhatók meg.
A továbbiakban a számítógép utasításkészletét - többé kevésbé - ABC sorrendbe szedve tekintjük át, a számítógéphez adott Felhasználói kézikönyv felépítéséhez hasonlóan. A könyv ezen részében nem - vagy csak nagyon kivonatosan ismertetjük a kulcsszavak hatását, ill. az alkalmazásuk során követendő szintaktikai szabályokat. Célunk sokkal inkább az, hogy a nem kézenfekvő felhasználásra, vagy egy feladat, látvány, vagy sebesség szempontjából célszerűbb, vagy csak más megoldására példát adjunk.

2. Parancsok és utasítások

Sorszám

A program végrehajtása során az interpreter szépen sorba, egymás után hajtja végre az utasításokat. Amennyiben a programban nincs sorszám, hivatkozás, azaz nincs feltételhez kötött vezérlésátadás (GOTO), vagy nem hívunk meg szubrutint (GOSUB), akkor az interpreter végrehajtás közben nem is a sor elején lévő sorszámot, hanem az adott sor, ill. soron belül végrehajtott karakter, utasítás, adat memóriabeli címét használja fel a végrehajtáshoz. Így azután elképzelhető a 28. program, amit hibátlanul végre is hajt a számítógép.

88 ! azonos sorszamok, szoveg kogyozik
88 FOR I=0 TO 2*PI STEP PI/20
88   PRINT TAB(14+10*SIN(I)) "ENTERPRISE"
88 NEXT
88 RUN

Igaz, hogy nem lehet ilyen formában beírni, hiszen az azonos sorszámmal beírt programsorok közül csak az utoljára beírt érvényes, csak azt tárolja a számítógép. Amennyiben beírjuk a 29. programot és futtatjuk azt, akkor eredményként az előző programhoz hasonló listájú, működő programot kapunk.

0 FOR I=4827 TO 4880
0   PRINT I;PEEK(I)
0 NEXT
100 FOR I=4827 TO 4880
110   PRINT I;PEEK(I)
120 NEXT
140 ! elso sor eleje 0. programkent 4827 cimen van
150 POKE 4828,0
160 ! a masodik sor eleje 4827+sorhossz
170 POKE 4828+PEEK(4827),0
180 ! a harmadik sor eleje 4827+PEEK(4827)+PEEK(4827+PEEK(4827)) ! ez most 4865
190 POKE 4866,0
200 ! a cimek a program elejenek futtatasaval ellenorizhetok

Minthogy a memóriában lévő programba utólag POKE utasítással belenyúlunk, fontos, hogy a programba utólag beszúrt érték valóban oda kerüljön, ahová szántuk. Ezért első nekifutásra pontosan így írjuk be a számítógépbe a felülírni kívánt programot. Később majd keresünk olyan megoldást, amivel nem nekünk kell kiszámolni a felülírni kívánt memóriacímeket.

ALLOCATE

Már láttuk a rendszerváltozók esetében, hogy az IS-BASIC a gépi kódú program részére a memóriában az ALLOCATE utáni kifejezés értékének megfelelő byte-ot foglal le. Minthogy ez a helyfoglalás a Basic terület mozgatásával jár együtt az ALLOCATE mellékhatása a változók törlése is. Ezért az ALLOCATE 0, a program tetszőleges helyén az Enterprise Basic-ből hiányzó értékadás törlés végrehajtására is alkalmas. Adódhat programfutás közben olyan helyzet, hogy tömböket akarunk újra definiálni, ilyenkor végrehajthatunk egy ALLOCATE 0 utasítást. Győződjünk meg ennek hatásáról a 30. program segítségével.

100 ! ALLOCATE mint valtozok torlese
110 DIM C(10)
120 LET A=1:LET B=2 ! valtozok inicializalasa
130 PRINT A,B
140 ALLOCATE 0 ! CLEAR változó helyett
150 DIM C(10)
160 PRINT "c nevu tomb masodszor deklaralva"
170 PRINT A ! ez viszont nem megy, mar elfelejtette!

Az ALLOCATE hatása azonban többnyire csak a program futásának idejére érvényes. Legyünk óvatosak gépi kódú programjaink közvetlen meghívásával, mert ugyan a 31. program futása közben a Basic program a 10 byte-tal feljebb helyezkedik el a memóriában, mint az alapértelmezés esetében, de a program megszakítása, vagy befejezése után a program "visszacsúszik" az alapértelmezésű helyre. Így azután hiába próbálnánk a vélt helyről indítani a gépi kódú részt, az bizony a gép lemerevedéséhez vezethet.

1 PROGRAM "Allocate.bas"
100 ! ALLOCATE hatasa BASIC elejere
110 PRINT "BAsic eleje: ";PEEK(544)+256*PEEK(545)
120 ALLOCATE 10
130 PRINT "ALLOCATE 10 utan"
140 PRINT "BASIC eleje: ";PEEK(544)+256*PEEK(545)
150 CODE A=HEX$("1,2,3,4,5,6,7,8,9") ! proba kedveert
160 FOR I=4827 TO 4844 ! Memoria elejenek vizsgalata
170   PRINT I;PEEK(I) ! cim es tartalom
180 NEXT

Azt, hogy ez most így van, arról úgy győződhetünk meg a legegyszerűbben, hogy a 32. programot betöltjük 1. programként, akkor amikor a 31. programként él a gépben.

100 ! RUN-nal indits
110 ! 1-en futtatva ha a 31. pr. A 0.-on van
120 FOR I=4827 TO 4844 ! a 0. program tarolsasara szolgalo terulet vizsgalata
130   PRINT I;PEEK(I) ! cím es tartalom
140 NEXT

Futtassuk le még egyszer a 31. programot, ezután váltsunk programot, és RUN-nal indítsuk a 32. programot. A képernyőn megjelenő értékek mutatják, hogy a 0. programként beírt sorok "nyugalomban" visszacsúsznak a Basic terület elejére.

BIN

A függvény argumentumában megadott egyesekből és nullákból álló karaktersorozat decimális értékét adja. A függvény végrehajtó rutinja az 1. szegmens C42CH címen kezdődik. Van némi szépséghibája ennek a rutinnak. Elfogad maximum 12 karaktert, de kiértékelni ebből csak tízet képes. Így azután a BIN (111111111111) értékére a helyes 4095dec helyett, 4092 decimális értéket jelez ki a számítógép. Amennyiben 10 helyi értékűnél hosszabb bináris számot kell átalakítani decimálissá, akkor nekünk kell saját programot írni, például olyant, mint a 33. program.

1 PROGRAM "BIN-DEC.bas"
100 ! bin -> dec
110 INPUT PROMPT "Binaris ertek: ":B$
120 LET D=0 ! egyelore hibajelzesre segedvaltozo
130 LET H=LEN(B$) ! Binaris szam hossza
140 FOR I=1 TO H ! valoban csak 0 es 1 karaktereket tartalaz B$ ?
150   LET V$=B$(I:I) ! szeleteljuk le karakterenkent
160   IF V$<"0" OR V$>"1" THEN LET D=1 ! ha eltero karakter akkor hibajelzo beallitasa egyre
170 NEXT
180 IF D=0 THEN 210
190 PRINT "hibas karakter!"
200 GOTO 110
210 FOR I=H TO 1 STEP-1
220   LET D=D+VAL(B$(I:I))*2^(H-I) ! a decimalis erteknek megfeleloen ketto adott hatvanyaval valo szorzassal
230 NEXT
240 PRINT B$;" bin = ";D;" dec"

Hasonlóan szép feladat a tízes számrendszerbál binárisra átalakítani egy számot. Ezt elegáns rövid programmal elvégezhetjük, ha felhasználjuk a "bináris és" függvényt (34. program).

1 PROGRAM "DEC-BIN.bas"
100 ! dec -> bin
110 INPUT PROMPT "decimalis ertek: ":D$
120 LET H=0 ! hibajelzesre szolgalo valtozo
130 FOR V=1 TO LEN(D$)
140   LET V$=D$(V:V) ! karakter vizsgalatanak elokeszitese
150   IF V$<"0" OR V$>"9" THEN LET H=1 ! szamjegyre vizsgal
160 NEXT
170 IF H=1 THEN PRINT "hibas adat!":RUN ! nem szanjegzeket tartalmazo adat eseten ujraindul
180 LET D=VAL(D$)
190 IF D>2097151 THEN PRINT "a dec. szam tul nagy!"
200 PRINT D;" dec = ";
210 FOR I=20 TO 0 STEP-1
220   PRINT STR$((NOT(D BAND 2^I))+1); ! BAND felhasznalasaval binaris jegyeket hataroz meg
230 NEXT
240 PRINT " bin"

Érdemes egyszer a kettes számrendszert rajzolásra felhasználni (3. ábra).
Szinte filozófiai mélységek felismeréséhez vezet, ha a képernyőn egy szám egyenes mentén haladva, arra merőlegesen, a szám kettes számrendszerbeli alakjának megfelelően pontokat helyezünk el a 35. program segítségével.

1 PROGRAM "Bin.bas"
100 ! kettes szamrendszer minta rajza
110 GRAPHICS HIRES 16
120 SET INK WHITE
130 FOR I=0 TO 159
140   LET V=I
150   FOR B=7 TO 0 STEP-1 ! dec ertek binarisra alakitasa
160     LET E=INT(V/2^B) ! E 0 vagy 1 lehet
170     LET V=MOD(V,2^B) ! tovabbi vizsgalathoz erteket alaktit
180     IF E=0 THEN 240 ! 0 ertekre nem rajzol pontot
190     ! 1 erteknek megfelelo helyre pontot rajzol
200     PLOT I*8,344+B*8
210     PLOT I*8,340+B*8
220     PLOT I*8,340-B*8
230     PLOT I*8,336-B*8
240   NEXT
250 NEXT

CALL (rekurzió)

A strukturált programozást az Enterprise a személyi számítógépek közül a legmagasabb fokon támogatja. Egy blokkra nevével hivatkozhatunk meghívásnál, listázásnál, törlésnél, átsorszámozásnál. A blokkok nagyfokú önállósága mellett azok szervesen épülnek a programba. Szabályos szerkezetüket az interpreter ellenőrzi.
A programozási gyakorlatban - ebben az összeállításban is - lépten-nyomon felhasználjuk a CALL utasítást egy-egy függvény (blokk) hívására, de azt, hogy egy függvény önmagát hívja, arra nem szoktunk gondolni. Az önmagát hívó szubrutinokkal, függvényekkel óvatosan kell bánni! Elvetemült programozó (?) pillanatok alatt kiakaszthatja a számítógépet pl. a

10 DEF Y(x)=2*Y(x)
20 PRINT Y(1)

programmal. Csak a RESET segít, de az összes létező és szerencsére nem ismert hibaüzenet a képernyőre kerülhet (pl. INTERNAL CHEKSUM ERROR). De miért ne próbálkozhatnánk az önmagát hívó programkészletekkel. Azokat a programozási fogásokat, melyek során valamely eljárás (függvény, blokk) önmagát hívja, rekurziónak nevezik. Az ismételt meghívás során egyre "mélyebbre" kerülünk a programban, de az eljárás végén, a visszatéréskor, az adott mélységből a programfutás még mindig az eljáráson belül, de eggyel kisebb mélységben folytatódik.
A rekurzív feladatmegoldás során a bonyolult feladatot a legegyszerűbb alapállapot megkeresésével és annak megoldásával kezdjük. Innen a probléma kezdeti megfogalmazásából és megoldásából azután megoldhatók az összetett, bonyolult, de az "őseredetre" visszavezethető problémák. A rekurzióval megoldható feladatok iskolapéldái közül vegyünk sorra néhányat: A 4. ábra a bináris fát mutatja. A fa ágai a program szerint egy csomópontból jobbra-balra 45 foka indulnak és minden ág végén újabb elágazás következik az előző szabály szerint. Ez az elágaztatás a végtelenségig folytatható lenne, valahol gátat kell szabni a rajzolásnak

A program valahol az élet rendjének kissé ellentmond, hiszen a fa valahonnan egy törzsből (szimmetrikusan) fejlődik, ágazik szét. A mi rekurzív programunk elindul a törzsből és mindig a balra ágazó útvonalon gyorsan megkeresi a fa egyik ágának hegyét és onnan visszafelé kiépíti a törzshöz visszavezető ágakat. Ezt a rekurzív megoldást mi magunk is kipróbálhatjuk a 36. program futtatásával.

1 PROGRAM "Bin_fa.bas"
100 ! rekurziv binaris fa
110 GRAPHICS 4
120 OPTION ANGLE DEGREES
130 SET INK WHITE
140 PLOT ANGLE 90
150 LET X=640:LET Y=0
160 LET L=300:! faag kezdeti hossza
170 LET A=.6 ! rovidulesi tenyezo az elagazasok utani vonalhoz
180 PLOT X,Y; ! kezdopont kijelolese
190 CALL FA(L)
200 END
210 DEF FA(L)
220   IF L<10 THEN EXIT DEF ! kilep az adott meghivasi melysegbol ha a fa aga rovidebb mint a hatarertek
230   PLOT FORWARD L;
240   PLOT LEFT 45;
250   CALL FA(L*A) ! a rovidulesi tenyezonek megfelelo hosszal meghivja onmagat
260   PLOT RIGHT 90;
270   CALL FA(L*A)
280   PLOT LEFT 45;
290   PLOT BACK L ! visszaallas az elagazasra
300 END DEF

Érdemes összehasonlítani a rekurzió nélküli, bináris fát felrajzoló programot (37. program) az előzővel.

100 REM binaris fa
110 GRAPHICS
120 SET INK WHITE
130 OPTION ANGLE DEGREES
140 LET N=7:LET H=400
150 LET S=60 ! elagazas szoge
160 LET F=.6 ! rovidulesi aranyszam ,
170 LET N1=2^(N-1)
180 ! csomopontok koordinatainak, az indulo agak hajlasszogenek tarolasahoz tomb kijelolese
190 DIM X(N,N1),Y(N,N1),W(N,N1)
200 LET X(0,0)=600:LET Y(0,0)=0
210 LET X(1,1)=600LET Y(1,1)=300
220 LET W(1,1)=90:LET K=1
230 PLOT X(0,0),Y(0,0);X(1,1),Y(1,1) ! az elso ag kirajzolasa
240 FOR L=2 TO N ! az egyes szintek kivalasztasa
250   LET H=H*F: LET K=K*2 ! ezen a szinten ilyen hosszu es ennyi agat kell rajzolni
260   FOR J=1 TO K STEP 2 ! mert az agak fele jobbra, fele balra indul
270     LET KK=INT(J/2)+1
280     LET W(L,J)=W(L-1,KK)+S: LET Z=W(L,J) ! balra elagazas
290     LET X(L,J)=X(L-1,KK)+H*COS(Z) ! az ag vegpontjanak x koordinataja
300     LET Y(L,J)=Y(L-1,KK)+H*SIN(Z) !az ag vegpontjanak y koordinataja
310     PLOT X(L-I,KK),Y(L-I,KK);X(L,J),Y(L,J) ! a balra elagazo ag rajza
320     LET W(L,J+1)=W(L-1,KK)-S: LET Z=W(L,J+1) ! jobbra elagazas
330     LET X(L,J+1)=X(L-1,KK)+H*COS(Z)
340     LET Y(L,J+1)=Y(L-1,KK)+H*SIN(Z)
350     PLOT X(L-I,KK),Y(L-I,KK);X(L,J+1),Y(L,J+1) ! a jobbra elagazo vonal rajza
360   NEXT
370 NEXT

Ennél a programnál rendre kiszámítjuk a faágak kezdő- és végpontjainak koordinátáit, a számítás eredményeit tömbváltozóként tároljuk, majd a kiszámított koordináták közé megrajzoljuk az egyenes szakaszokat. A program szemmel láthatóan is hosszabb, de ha a tömbök miatt lefoglalt memóriaigényt is figyelembe vesszük, akkor a rekurzív program előnye, memóriatakarékossága vitathatatlan.
David Hilbert leírt egy módszert, mellyel egy véges négyzet alakú síkfelület végtelen hosszúságú törtvonallal kitölthető. Egy ilyen görbét mutat az 5. ábra.

A Hilbert-görbéket vizsgálva a következőket deríthetjük ki: A 2. rendű görbe 4 db 1. rendű görbéből áll, amelyeket 3 "híd" köt össze. Hasonlóan a 3. rendű görbe 4 db 2. rendű görbéből áll, 3 összekötő híddal stb. Sajnos az N. rendű görbét felépítő 4 db N-1. rendű görbe körüljárási iránya nem egyezik meg, ezt különböző paritásnak nevezik. A teknős grafika számára a következő algoritmust írhatjuk elő:

 1. Fordulj 90°-ot balra
 2. Rajzold meg az N-1. rendű görbét S oldalhosszúsággal és 1 paritással
 3. Menj S lépést előre (1. híd)
 4. Fordulj 90°-ot jobbra
 5. Rajzold meg az N-1. rendű görbét S oldalhosszúsággal és -1 paritással
 6. Menj előre S lépést (2. híd)
 7. Rajzold meg az N-1. rendű görbét S oldalhosszúsággal és -1 paritással
 8. Fordulj 90°-ot jobbra
 9. Menj előre S lépést (3. híd)
 10. Rajzold meg az N-1. rendű görbét S oldalhosszúsággal és 1 paritással
 11. Fordulj 90°-ot balra

Az algoritmus alapján megírhatjuk a 38. programot, mely a rekurzió elemeit mutatja, de legalább áttekinthető.

100 REM Hilbert gorbe
110 LET N=6:LET H=640:LET X0=960:LET Y0=320
120 FOR I=1 TO N
130   LET H=H/2
140   LET X0=X0+INT(H/2):LET Y0=Y0+INT(H/2)
150   LET X=X0-320:LET Y=Y0 ! indulasí feltetelek
160   GRAPHICS
170   SET INK WHITE
180   PLOT X, Y;
190   CALL A(I)
200   IF INKEY$="" THEN GOTO 200 ! a kovetkezo szintu Hilbert gorbe megrajzolasa billentyunyomasra indul
210 NEXT
220 END
230 DEF A(I)
240   IF I>0 THEN ! tovabbi hivasok a feltetel szerint
250     CALL D(I-1):LET X=X-H:PLOT X,Y; ! jobbra
260     CALL A(I-1):LET Y=Y-H:PLOT X,Y; ! lefele
270     CALL A(I-I):LET X=X+H:PLOT X,Y; ! balra
280     CALL B(I-1)
290   END IF
300 END DEF
310 DEF B(I)
320   IF I >0 THEN
330     CALL C(I-1):LET Y=Y+H:PLOT X,Y; ! felfele
340     CALL B(I-1):LET X=X+H:PLOT X,Y;
350     CALL B(I-1):LET Y=Y-H:PLOT X,Y;
360     CALL A(I-1)
370   END IF
380 END DEF
390 DEF C(I)
400   IF I>0 THEN
410     CALL B(I-1):LET X=X+H:PLOT X,Y;
420     CALL C(I-1):LET Y=Y+H:PLOT X,Y;
430     CALL C(I-1):LET X=X-H:PLOT X,Y;
440     CALL D(I-1)
450   END IF
460 END DEF
470 DEF D(I)
480   IF I >0 THEN
490     CALL A(I-1):LET Y=Y-H:PLOT X,Y; ! balra
500     CALL D(I-1):LET X=X-H:PLOT X,Y; ! lefele
510     CALL D(I-1):LET Y=Y+H:PLOT X,Y; ! jobbra
520     CALL C( I-1 )
530   END IF
540 END DEF

A teljes rekurzióval megírt programot a 39. program mutatja.

1 PROGRAM "Hilbert.bas"
100 ! HILBERT gorbe teljes rekurzioval
110 GRAPHICS
120 OPTION ANGLE DEGREES
130 SET INK WHITE
140 LET X=940:LET Y=700:LET P=1 ! paritas
150 PLOT X,Y,ANGLE 180;
160 LET N=5 ! 6>=n>=1 a gorbe "rendje"
170 LET S=10*2^(6-N) ! oldalhossz
180 CALL HILBERT(S,N,P) ! jellemzok: oldalhossz, renduseg, paritas
190 END
200 DEF HILBERT(S,N,P)
210   IF N=0 THEN EXIT DEF
220   PLOT LEFT 90*P; ! paritastol fuggoen balra vagy jobbra
230   CALL HILBERT(S,N-1,-P) ! sajat magat meghivja
240   PLOT FORWARD S;RIGHT 90*P;
250   CALL HILBERT(S,N-1,P)
260   PLOT FORWARD S; ! osszekotes
270   CALL HILBERT(S,N-1,P)
280   PLOT RIGHT 90*P;FORWARD S;
290   CALL HILBERT(S,N-1,-P)
300   PLOT LEFT 90*P;
310 END DEF

Ez már kevésbé tekinthető át. A 210. soron lévő megszakítási feltétel biztosítja, hogy a program az N. szintről az N+1. szintre térjen vissza a meghívások sorozatában.

Egy másik, a számítógépes grafika által kedvelt görbe, a Koch-görbe (6. ábra).
Rajzoljunk egy szabályos háromszöget! Osszuk három egyenlő részre minden oldalát. Rajzoljunk a középső harmadra kifelé egy újabb szabályos háromszöget, majd radírozzuk ki a középső harmadot. Az így keletkezett alakzat minden egyes szakaszára ismételjük meg az eljárást, tetszőlegesen sokszor. Ezután az alakzat rendjének nevezzük azt a számot, ahányszor az adott görbét előállító algoritmust megismételjük.
Vegyük szemügyre az ábrát! A teknős grafika a következő utasításokra rajzolja meg a hópehely görbe valamely oldalának soron következő szakaszát:

 1. Menj S/3 lépést előre
 2. Fordulj 60°-ot balra
 3. Menj S/3 lépést előre
 4. Fordulj 120°-ot jobbra
 5. Menj S/3 lépést előre
 6. Fordulj 60°-ot balra
 7. Menj S/3 lépést előre

Ebből már elkészíthetjük a rekurzív - önmagát különböző paraméterekkel hívó programrészletet.
A Koch-görbét a 40. programmal rajzolhatjuk meg.

1 PROGRAM "Koch.bas"
100 ! KOCH gorbe
110 GRAPHICS
120 OPTION ANGLE DEGREES
130 SET INK WHITE
140 LET X=980:LET Y=360
150 PLOT X,Y;:PLOT ANGLE 210;
160 FOR I=1 TO 3 ! egyenlooldalu haromszogre epit
170   LET S=700 ! a kiindulasi oldalhossz
180   LET N=3
190   CALL KOCH(S,N)
200   PLOT RIGHT 120;
210 NEXT
220 END
230 DEF KOCH(S,N) ! az eljaras valtozoi
240   IF N=0 THEN PLOT FORWARD S;:EXIT DEF
250   CALL KOCH(S/3,N-1) ! oldal mindig harmada a korabbinak
260   PLOT LEFT 60; ! balra
270   CALL KOCH(S/3,N-1)
280   PLOT RIGHT 120; !jobbra
290   CALL KOCH(S/3,N-1)
300   PLOT LEFT 60; ! balra
310   CALL KOCH(S/3,N-1)
320 END DEF

Amennyiben a KOCH(S,N) eljárást a 41. program szerint megváltoztatjuk, hasonló logikájú, de egészen más megjelenésű képet kapunk (7. ábra)

1 PROGRAM "Koch2.bas"
100 ! kiforditott KOCH gorbe
110 GRAPHICS
120 OPTION ANGLE DEGREES
130 SET INK WHITE
140 LET X=1000:LET Y=20 ! indulasi pont
150 PLOT X,Y;:PLOT ANGLE 180;
160 FOR I=1 TO 3 ! egyenlooldalu haromszogre epit
170   LET S=810 ! a kiindulasi oldalhossz
180   LET N=3 ! 1<= N <=4
190   CALL KOCH(S,N)
200   PLOT RIGHT 120;
210 NEXT
220 PLOT 1000,20:PLOT 0,0,PAINT
230 END
240 DEF KOCH(S,N) ! az eljaras valtozoi: oldalhossz, a gorbe rendje
250   IF N=0 THEN PLOT FORWARD S;:EXIT DEF ! az eljaras adott melysegebol valo visszateres feltetele
260   CALL KOCH(S/3,N-1)
270   PLOT RIGHT 60; ! jobbra
280   CALL KOCH(S/3,N-1)
290   PLOT LEFT 120; ! balra
300   CALL KOCH(S/3,N-1)
310   PLOT RIGHT 60; ! jobbra
320   CALL KOCH(S/3,N-1)
330 END DEF

COLOR

Az Enterprise által megjeleníthető színgazdagságnak a televízió szab korlátokat. Számítógépünk egyidejűleg 256 színt tud a képernyőre küldeni. Az egyidejűleg megjeleníthető színszám a GRAPHICS-módtól függ. A színek kijelölésére több lehetőség is kínálkozik. Az RGB viszont csak a 256 színű üzemmódban adja a helyes színárnyalatokat.
Nézzünk egy-két színes lehetőséget! A színkeverés szabályait mutatjuk be a 42. program segítségével.

1 PROGRAM "Szinkor.bas"
100 ! szinkor
110 GRAPHICS HIRES 256
120 SET INK RGB(1,0,0) ! piros
130 PLOT 510,240,ELLIPSE 240,240,PAINT
140 SET INK RGB(0,1,0) ! zold
150 PLOT 770,240,ELLIPSE 240,240,PAINT
160 SET INK RGB(1,1,0) ! sarga
170 PLOT 640,200,PAINT
180 SET INK RGB(0,0,1) ! kek
190 PLOT 640,470,ELLIPSE 240,240,PAINT
200 SET INK RGB(0,1,1) ! cyan
210 PLOT 760,350,PAINT
220 SET INK RGB(1,0,1) ! lila
230 PLOT 500,350,PAINT
240 SET INK RGB(1,1,1) ! feher
250 PLOT 640,250,PAINT

Nyomtatóra is kiküldhetjük az ábrát, igaz itt inkább csak árnyalatokat tudunk megkülönböztetni (8. ábra). Idővel majd csak felnőnek a nyomtatók lehetőségei a számítógépekéhez, áruk pedig leszáll azokéhoz. A 43. program egyelőre csak a szivárvány félköreit rajzolja meg, de nyitóképnek, hangulatteremtőnek és a színek bemutatására jó lehetőséget kínál.

1 PROGRAM "Sziv1.bas"
100 ! Szivarvany
110 GRAPHICS HIRES 256
120 LET N=640:GOSUB 180 ! felso burkolovonal rajzolasa
130 FOR N=600 TO 340 STEP-40 ! tovabbi szivarvanyivek rajzolasa
140   GOSUB 180
150   PLOT 640,20+N,PAINT ! szivarvany beszinezese
160 NEXT
170 END
180 READ R,G,B
190 SET INK RGB(R,G,B)
200 PLOT 640,0;ELLIPSE N,N ! a kepernyo szelen hiba nelkul felkorivet rajzol
210 RETURN
220 DATA 1,0,0,1,0,0,1,.5,0,1,1,0,0,1,0,0,1,.5,0,1,1,1,0,1

100 PROGRAM "Sziv2.bas"
110 ! Szivarvany finomabb felbontassal
120 GRAPHICS HIRES 16
130 SET PALETTE RGB(1,0,0),RGB(1,.5,0),RGB(1,1,0),RGB(0,1,0),RGB(0,0,1),RGB(0,0,.5),RGB(1,0,1),0
140 LET SZIN=1
150 FOR N=640 TO 340 STEP-40
160   SET INK SZIN:LET SZIN=SZIN+1
170   PLOT 640,0;ELLIPSE N,N
180   IF N<640 THEN PLOT 640,N+10,PAINT
190 NEXT

Mind a 256 színt a képernyőre csalhatjuk a 44. programmal.

1 PROGRAM "256szin.bas"
100 ! 256 szin a kepernyon
110 GRAPHICS 256
120 LET SZIN=0
130 FOR V=0 TO 1200 STEP 80
140   FOR F=0 TO 700 STEP 44
150     SET INK SZIN
160     FOR X=0 TO 73 STEP 8
170       PLOT V+X,F;V+X,F+43 ! szines teglalap rajza
180     NEXT
190     LET SZIN=SZIN+1
200   NEXT
210 NEXT

Itt szép szabályosan sorakoznak a színes felületek, de a 4 5. program a kaleidoszkóp véletlenszerű színkavalkádját biztosítja.

1 PROGRAM "Kaleid1.bas"
100 ! Klaeidoszkop
110 GRAPHICS HIRES 256
120 RANDOMIZE
130 SET LINE MODE 3
140 FOR V=0 TO 1279 STEP 80
150   SET INK RND(255) ! veletlen szin kivalasztasa
160   PLOT 0,0;V,719 ! vonal bal also sarokbol
170   SET INK RND(255)
180   PLOT 1279,0;V,719 ! vonal jobb also sarokbol
190   SET INK RND(255)
200   PLOT 0,719;V,0 ! vonal bal felso sarokbol
210   SET INK RND(255)
220   PLOT 1279,719;V,0 ! vonal jobb also sarokbol
230 NEXT

1 PROGRAM "Kaleid2.bas"
100 GRAPHICS HIRES 256
110 SET VIDEO COLOUR 3
120 RANDOMIZE
130 FOR N=1 TO 300
140   LET X=RND(600):LET Y=RND(300)
150   SET INK RND(255) ! veletlen szam kivalasztas
160   FOR F=0 TO 8 STEP 4 ! vizszintes, fuggoleges pontmeret aranzainak korrigalasa
170     PLOT 640+X,310+Y+F ! kozeppontos szimetria biztositasa
180     PLOT 640-X,310+Y+F
190     PLOT 640-X,310-Y-F
200     PLOT 640+X,310-Y-F
210   NEXT
220 NEXT
230 IF INKEY$="" THEN 230
240 RUN 100

A képernyő vagy annak egy-egy adott színű felülete a másodperc tört része alatt átszínezhető oly módon, hogy a szín PALETTE adott sorszámú színelemének új értéket adunk. Megtehetjük ezt a szín átdefiniálást a paletta több színével is. Ha az egymás mellett lévő felületeket úgy színezzük át, hogy azok mindig a tőlük jobbra (balra) levő színét veszik fel, akkor már három szín alkalmazása esetén is fényfüzért, fénypontok folyamatos mozgásának élményét idézhetjük fel a kép előtt ülőben. A 46. program a képre írt szöveg körül körbe forgó fénykeretet mozgat, forgat.

1 PROGRAM "Keret.bas"
100 ! keret-porgetes
110 NUMERIC D(3),A
120 LET D(0)=10:LET D(1)=20:LET D(2)=30
130 CALL KERET
140 PLOT 360,356,
150 PRINT £101:" FELIRAT "
160 SET INK 1
170 PLOT 360,356,
180 PRINT £101:"* *"
190 CALL FOROG
200 GOTO 190
210 DEF KERET
220   GRAPHICS HIRES 16
230   SET PALETTE 0,255,0,0,0,10,20,30
240   LET C$=CHR$(159) ! a keretet alkoto idom (lehetne csillag,kor is)
250   FOR N=5 TO 7
260     SET INK N
270     FOR I=-5 TO 9 STEP 3
280       PLOT 100+72*(I+N),200,
290       PRINT £101:C$
300       PLOT 1108-72*(I+N),520,
310       PRINT £101:C$
320     NEXT
330     PLOT 100,280+80*(7-N)
340     PRINT £101:C$
350     PLOT 1108,280+80*(N-5)
360     PRINT £101:C$
370   NEXT
380 END DEF
390 DEF FOROG
400   LET A=D(0) ! a keretet alkoto negyzetek szineinek tovabbleptetese a palettan
410   LET D(0)=D(1):SET COLOR 5,D(0)
420   LET D(1)=D(2):SET COLOR 6,D(1)
430   LET D(2)=A:SET COLOR 7,D(2)
440 END DEF

COPY

Az utasítás lehetőségei a forrás és célcsatorna kijelölésével sokrétűen variálhatók. Legáltalánosabban - alapértelmezésként - használható az editor csatorna nyomtatóra való kiküldése, kimásolása. A grafikus képernyő tartalmának kinyomtatására a német verziójú Enterprise gépeknél a VDUMP biztosít lehetőséget. A VDUMP végrehajtó rutinja a 4. szegmens F6974 kezdődik. Ez a hardcopy rutin még a színhatásokat is visszaadja, igaz ezt a vonaltípusok megválasztásával biztosítja. A demo kazetta ábráját a 9. ábrának megfelelően adja vissza a nyomtatón.

A hardcopy rutint mi magunk is megírhatjuk, erre több lehetőség is kínálkozik. A program letapogatja a képernyőt a LOOK utasítás felhasználásával. A képernyőn lévő információt át kell alakítani a nyomtató által grafikus karakter nyomtatását lehetővé tevő adatsorrá.
Nézzük meg, milyen adatokból képes grafikus jelet nyomtatni az Enterprise számítógéphez minden külön interface nélkül kapcsolható EPSON nyomtató. Először is a 10. ábra alapján - ahol a csatlakozókat a készülék háta felől nézve ábrázoltuk - el kell készíteni a csatlakozó zsinórt. Az alkatrészigény igen szerény.

A nyomtatóhoz, vagy a Centronics interface-hez amphenol, a számítógéphez 2,54 mm osztástávolságú élcsatlakozó kell. Az összekötő kábel 12 eres (az sem lenne rossz, ha árnyékolt lenne, de rövid összekötő zsinórnál ez nem létfontosságú). A nyomtató vezérléséhez, működéséhez nélkülözhetetlen a nyomtató néhány fontos vezérlő parancsának ismerete:

Parancs-kód Parancs-szimbólum Funkció
CHR$(7)
BEL
Jelzőcsengő megszólaltatása
CHR$(8)
BS
Nyomtatási fej visszaállítása egy karakter pozícióval
CHR$(9)
HT
Vízszintes tabuláció végrehajtása
CHR$(10)
LF
Soremelés
CHR$(11)
VT
Függőleges tabuláció végrehajtása
CHR$(12)
FF
Következő lap elejére állás
CHR$(13)
CR
Sor elejére állás+...
CHR$(14)
SO
Nyújtott karakternagyság kiválasztása
CHR$(15)
SI
Zsugorított CICERO karakternagyság kiválasztása
CHR$(18)
DC2
Zsugorítás megszüntetése
CHR$(20)
DC4
SO, ESC SO parancsok nyújtó hatásának megszüntetése
CHR$(127)
DEL
Az utolsó nyomtatandó karakter törlése
CHR$(27)
ESC
ESC után a következő kódok használhatóak:
"*"
*
Képpontnyomtatás
"-"
-
Szövegaláhúzás beállítása és megszüntetése
"0"
0
1/8 inches soremelkedés beállítása
"1"
1
7/72 inches soremelés beállítása
'2'
2
1/6 inches soremelés beállítása
"3"
3
n/126 inches soremelés beállítása
"4"
4
Dőlt állású karaktertíp kiválasztása
"5"
5
Egyenes állású karaktertíp. kiválasztása
"8"
8
Papírvég észlelés tiltás
"9"
9
Papírvég észlelés eng.
"<"
<
Egyirányban történő nyomtatás beállítása
"@"
@
Inicializálás
"A"
A
n/72 inches soremelés beállítása
"C"
C
Nyomtatási formátum hosszának meghatározása
"E"
E
Kiemelt nyomtatás kiválasztása
"F"
F
Kiemelt nyomtatás megszüntetése
"G"
G
Duplázott nyomtatás kiválasztása
"H"
H
Duplázott nyomtatás megszüntetése
"J"
J
n/216 inches soremelés beállítása
"K"
K
Normál képpont-nyomtatás
"L"
L
Dupla sűrűségű képpontnyomtatás
"M"
M
Normál ELIT karakterméret kiválasztása
"N"
N
Nyomtatási formátumok közötti rés meghatározása
"O"
O
Nyomtatási formátumok közötti rés megszüntetése
"P"
P
Normál CICERO karakterméret kiválasztása
"Q"
Q
Jobb oldali margó beállítása
"R"
R
A 11 belső karakterkészlet közül egy kiválasztása
"S"
S
Kitevő, ill. index pozícióba nyomtatás
"T"
T
Normál pozícióba nyomtatás visszaállítása
"V"
V
Nyomtatási irány beállítása
"W"
W
Nyújtás kiváltása és megszüntetése
"Y"
Y
Dupla sűrűségű és sebességű képpont-nyomtatás
"Z"
Z
Négyszeres sűrűségű képpontnyomtatás
"e"
e
Tabuláló paraméterek beállítása
"f"
f
Tabuláció végrehajtás megadott paraméterrel
"l"
l
Bal oldali margó beállítása
"m"
m
A 128-159 közé eső ASCII kódok értelmezése
"s"
s
Nyomtatási sebesség beállítása

A hardcopyhoz ezek közül a soremelés nagyságának beállítását kell először tisztázni, hiszen ahogy a képernyőn, itt is összefüggő képpont-sort kell kapnunk. Az összefüggő képet, a 8/72 inches soremelés beállításával biztosíthatjuk.
Egy sorban a grafikus üzemmódtól függően n független képpont-oszlop különíthető el. Hogy hány képpont-oszlopot akarunk kinyomtatni, azt a képpont-nyomtatás módját kijelölő "K" parancs segítségével adhatjuk meg.
A képernyőről letapogatott információkat úgy kell átadni a nyomtatónak, hogy az a vett adatbyte-ot egy képpont-oszlop (8 függőlegesen elhelyezkedő képpont) nyomtatási képeként értelmezhesse. A képpont-oszlop egyes képpontjait az adatbyte egyes értékeinek megfelelően: nyomtatja, ha a hozzárendelt bit 1 értékű, üresen hagyja, ha a hozzárendelt bit 0 értékű.
A hozzárendelési szabály: legmagasabb helyi értékű bit - legfelső képpont stb. Egy adott képpont-oszlopot meghatározó, adatbyte-ot a következőképpen kell képezni:

ahol ki=1, ha az i. pont nyomtatandó; ki=0, ha az i. üresen hagyandó. Ennyi ismeret birtokában megírhatjuk a saját hardcopy programunkat.

100 ! HARDCOPY EPSON RX-80 ra
110 ! elobb demo 4 be pr szam valtas!
120 LPRINT CHR$(27);"A";CHR$(8) ! soremelest 8/72"-ra beallit
130 FOR Y=610 TO 48 STEP-32 ! a kepernyon a figurak ezen a teruleten vannak
140   LPRINT CHR$(27);"K";CHR$(64);CHR$(1);
145   ! egy osszefuggo sor 320=1*256+64 pont szeles a nyomtaton
150   FOR X=0 TO 319 ! letapogatjuk a kepernyot vizszintesen
160     LET K,P=0
170     FOR F=Y TO Y+31 STEP 4 ! a nyomtathato karakter magassaga 8 pixel
180       LOOK AT X*4,F:R ! R a kepelem papir- vagy attol eltero szinu
190       LET V=-(NOT(R)) ! V=0 ha a pont papirszinu
200       LET P=P+V*2^K:LET K=K+1 ! egy grafikus karakter oszlop osszeallitasa
210     NEXT
220     LPRINT CHR$(P); ! pufferbe gyujti a grafikus karaktereket
230   NEXT
240   LPRINT CHR$(13)
245   ! ha osszejott a 320 karakter akkor kinyomtatja, es sort emel
250 NEXT
260 END

A 47. programot írjuk be n. programként a számítógép memóriájába. Ha az itt közölt - a DEMO kazetta negyedik részéről ismert - 11. ábrát ki akarjuk nyomtatni, akkor a 0. programként töltsük be a DEMO programot. Futtassuk azt le, majd amikor az ábra már a képernyőn van STOP-pal állítsuk le ezt a programot. CHAIN n-nel indítsuk el a korábban beírt hardcopy programunkat. Bizony az ilyen BASIC nyelven írt program igen hosszú idő alatt készíti el a másolatot.

Az x, y ciklusváltozók kezdő- és végértékének megváltoztatásával természetesen a képernyő bármelyik területéről készíthetünk másolatot. Vigyáznunk kell, hogy a "K" parancs utáni egy sorba nyomtatni kívánt karakterszám beállítást összhangba hozzuk az x ciklusváltozó kezdő- és végértékével!
A képen látott ábra a számítógép memóriájában is megtalálható. A rajz pontjait és szín információit a számítógép a grafikus üzemmód jellegétől függően tárolja. A tárolás módja az Enterprise memóriagazdálkodásától megszokott módon összevissza történik. Ez az összevisszaság persze igen korrekt logika alapján rendszerbe van foglalva. Mindenesetre, a 48. program használata a bekapcsolás utáni alapállapotú gép esetére igaz.

100 ! hardcopy memoriabol elso 125 sor
110 GRAPHICS ATTRIBUTE
120 CALL DEMO
130 LPRINT CHR$(27);"A";CHR$(1) ! pixelsoronkent nyomtatunk, a soremeles 1/72"
140 TIME "00:00:00" ! nyomtatasi ido meresehez ido nullazas
150 CALL HARDCOPY
160 PRINT TIME$
170 END
180 DEF HARDCOPY
190   FOR F=0 TO 125 ! a DEMO csak a kepernyo felso reszet foglalja el
200     LPRINT CHR$(27);"K";CHR$(64);CHR$(1); ! egy sorba 320 kepernyopontot nyorntatunk
210     FOR V=0 TO 39
220       LET K=SPEEK(254,11308+F*40+V)
225       ! memoriabol kiolvassuk a grafikus kepernyo tartalom egy byte-jat
230       FOR I=7 TO 0 STEP-1 ! leszeleteli a kepernyomemoria egy byte-jat
240         LPRINT CHR$(-1*((K BAND 2^I)=2^I)); ! a bitterkepbol 0 vagy 1 megallapitasa
250       NEXT
260     NEXT
270     LPRINT CHR$(13)
275     ! a pufferbe gyujtott 320 grafikus nyomtatasi karaktert kikuldi, es sort emel
280   NEXT
290 END DEF
300 DEF DEMO
310   FOR R=10 TO 300 STEP 20
320     PLOT 640,340,ELLIPSE 2*R,R
330   NEXT
340   PLOT 100,600,ELLIPSE 80,80,PAINT
350   PLOT PAINT 200,715;1279,715
360 END DEF

Aki több videocsatornát nyit meg és azok részeit helyezi a képernyőre, annak azért erősen módosítania kell az itt közölt programot. Az alapértelmezésű gépben a grafika memóriaterülete a 254. és 255. szegmensen helyezkedik el. A kép egy része 5705 byte a 254. szegmensen, míg a további 9328 byte információ a 255. szegmensen található.

CHR$

A karakterek közül nagyon sok vihető billentyűzetről a képernyőre. Vannak azonban képernyőn megjeleníthető karakterek, és nem látható, ún. vezérlőkarakterek, melyek csak CHR$(n) segítségével érhetők el. A TEXT üzemmódban értelmezhető karakterek táblázatát a következ6kben tekinthetjük át:

CHR$(n)
0     32 space   64 @   96 ´
1     33 !   65 A   97 a
2     34 "   66 B   98 b
3     35 £   67 C   99 c
4     36 $   68 D   100 d
5     37 %   69 E   101 e
6     38 &   70 F   102 f
7     39 '   71 G   103 g
8     40 (   72 H   104 h
9 TAB   41 )   73 I   105 i
10 LF   42 *   74 J   106 j
11 VTTAB   43 +   75 K   107 k
12 FF   44 ,   76 L   108 l
13 RETURN   45 -   77 M   109 m
14 SO   46 .   78 N   110 n
15 SI   47 /   79 O   111 o
16     48 0   80 P   112 p
17     49 1   81 Q   113 q
18     50 2   82 R   114 r
19     51 3   83 S   115 s
20     52 4   84 T   116 t
21     53 5   85 U   117 u
22     54 6   86 V   118 v
23     55 7   87 W   119 w
24 bal margó   56 8   88 X   120 x
25 sortörlés   57 9   89 Y   121 y
26 képtörlés   58 :   90 Z   122 z
27 ESC   59 ;   91 [   123 {
28     60 <   92 \   124  
29     61 =   93 ]   125 }
30     62 >   94 ^   126 ~
31     63 ?   95 _   127  
                     
128     160 DEL   192     224  
129 #   161 DEL sor   193     225  
130     162 DEL szó   194     226  
131 Ö   163     195     227  
132 Ü   164 ERASE   196     228  
133 Á   165 ERASE sor   197     229  
134     166 ERASE szó   198     230  
135     167     199     231  
136 é   168 INS   200     232  
137     169 INS sor   201     233  
138 á   170 INS szó   202     234  
139     171     203     235  
140     172 TAB   204     236  
141     173     205     237  
142     174     206     238  
143     175     207     239  
144     176 kurzor fel   208     240 új sor
145     177 lap tetejére   209     241 tab
146 ő   178 szöveg elé   210     242  
147 ö   179     211     243 bal margó
148 Ü   180 kurzor le   212     244 bal margó
149 á   181 lap aljára   213     245 sortörlés
150 Í   182 szöveg vég   214     246 színváltás
151 í   183     215     247  
152 ó   184 balra   216     248 új sor
153 -   185 szó elé   217     249 vonalzósor
154     186 szöveg elé   218     250  
155     187     219     251  
156     188 jobbra   220     252 vonalzósor
157     189 szó utánra   221     253 sort töröl
158     190 szöveg vég   222     254 sort visszatöröl
159     191     223     255  

 

DATE$

A számítógép igen optimista naptárral rendelkezik. A naptári dátumot egészen 2079 december 31-ig képes követni. (Jó lesz, ha időben lecseréljük a számítógépünket!) A beírt dátumot a hónap-nap egyeztetést az 1. szegmens E502H-E513H táblázat segítségével végzi el. Elegánsan kezeli a szökőévek februárjait is. Bekapcsoláskor ugyan egy kicsit félszeg módon 1980 nulladik hónapjának nulladikát írja ki, de ilyen zagyvaságot tőlünk nem fogad el.
A DATE$ mellett kiolvashatjuk a naptári adatokat a BF75H-BF77H memóriacímekről is.

A memóriacímek tartalma BCD-ben van. Innen adódik, hogy az egy byte-on ábrázolható legnagyobb szám 99dec. Most már megérthetjük; hogy miért "csak" 2079-ig használható a naptárunk.
1980+99 = 2079

DIM

A nagy tömegű adattal - igen sok változóval - dolgozó programok indexes változókat, tömbváltozókat (ki melyik elnevezést szereti jobban) igényelnek. Ezt a sok adatot előre kijelölt tömbökben (vektor, vagy mátrix) tárolhatjuk.
Kezdjük a kijelöléssel! Más számítógép típusoktól eltérően erre a célra a DIM mellett a NUMERIC és a STRING utasítás is rendelkezésünkre áll. A tömbök deklarálása kapcsán számítógépünknek több sajátossága (furcsasága?) van. A
10 DIM A(10)
20 DIM A(10)

utasítássor a kétszeres inicializálás hibával áll le. A
10 FOR I=1 TO 2
20 DIM A(10)
...
...
50 NEXT

programrészlet szintaktikai hibához vezet, ez egyébként a skatulyázás jelzőbyte 7. bitjének állapotával hozható összefüggésbe, ahová a rendszer inicializálás jelzést helyez el a ciklus előszöri lefutása során a DIM-et tartalmazó programsor feldolgozásakor.
Vigyázni kell, mert azonos nevű tömbváltozó és változó alkalmazása is hasonló hibákhoz vezet, mint előbb és a hibajelzés is attól függ, hogy milyen sorrendben fordul elő a két azonos betűjel (név) használata:
10 DIM A (10)
20 LET A=10

vagy
10 LET A=10
20 DIM A(10)

A karakteres változó esetében is hasonló helyzet áll fent, mint a numerikus változók névhasználata között, de megengedett az A$="SAMU" értékadás mellett az azonos betű (név) használata egy numerikus tömbhöz, pl. DIM A(5) alakban egy programon belül. A karakter, ill. számváltozók tárolásánál láttuk azok helyigényét. A stringeket tartalmazó tömbök alapértelmezés szerint 132 karakter hosszúak lehetnek. Erre az esetre foglal le helyet a megfelelő RST 10 rutin. Ez azonban azt is jelenti, hogy igen hamar kimeríthetjük az Enterprise 128-as bejelentkezéskor kiírt 114858 byte méretű memóriáját. Vigyázat ez így félreértésre ad okot!
Az Enterprise memória gazdálkodás zseniális, de a Z80 processzor által csak 65535-ig címezhetünk. Basic-ben a 0. program számára maximálisan 44259 byte áll rendelkezésre, a 0-tól eltérő sorszámú program részére pedig 32702 byte használható fel. Ez a 0. program részére biztosított több mint 43 kbyte nagyon hamar kimerülhet, ha a karakteres tömbváltozók részére csak úgy DIM S$(n) utasítással foglalunk helyet. Ilyenkor már a 10 DIM S$(329) egysoros program elindítása után is "kevés a memória" hibajelzést kapunk, márpedig egy tűrhető méretű adatkezelő programban is pár száz adatpárt kívánunk tárolni. Ilyen esetben - de általában mindig - célszerű csak a várható maximális hosszúságú stringnek megfelelő méretű tömböt lefoglalni.
Az IS-BASIC sajátossága, hogy a tömbtik legfeljebb két dimenziósok lehetnek. Más gépeknél mód van a három dimenziós (vagy akár, a hétköznapi gondolkozással nehezen értelmezhető hat dimenziós) tér pont koordinátáinak egy tömbben való tárolására a P (X,Y,Z) alakban. Nekünk ott az X (N), Y (N), Z (N) alakot célszerű alkalmazni, de a sík pontjainak leírásánál lehetőségünk van a P (X,Y) alakú adattárolásra.
A sík pontjainak tárolására egy speciális lehetőség a képernyőtartalom tömbben való tárolása. Így mintegy a képernyőn látható kép "tükörképét" is tárolhatjuk egy tömbben. Esetenként könnyebb ebben a tömbben elvégezni a vizsgálatot, mint a képernyőn, ill. a képernyő memóriában. Erre a lehetőségre ad példát a 49. program a DEMO kazettán is megtalálható bombázó játék egy másik megvalósításával.

100 PROGRAM "Bombazo.bas"
110 ! Bombazo jatek
120 TEXT 40
130 SET STATUS OFF
135 SET £102:PALETTE 0,CYAN,0,BLUE
140 SET CHARACTER 159,126,126,90,90,126,126,126,126,126
150 DIM W(25,38)
160 LET R=0:LET T$=""
170 LET R$=" >-+":LET H$=CHR$(159)
180 LET B$="*"
190 LET P=0:LET T$="":PRINT AT 10,15:"Kis turelmet!"
200 CALL VAROS
210 FOR F=2 TO 23
220   FOR V=0 TO 34
230     PRINT £102,AT 1,1:"pont=";P
240     IF W(F,V+3)=1 THEN 610 ! utkozot, vege a jateknak
250     PRINT £102,AT F,V:R$
260     IF T$=" " THEN 310
270     FOR T=1 TO 50
280     NEXT
290     LET T$=INKEY$ ! bomba kioldasahoz szokoz billentyuvel
300     IF T$=" " THEN LET X=V+2:LET Y=F
310     IF T$=" " THEN CALL BONT
320   NEXT
330   PRINT £102,AT F,V:" "
340 NEXT
350 GOTO 200
360 DEF BONT
370   PRINT £102,AT Y,X:" "
380   PRINT £102,AT Y+1,X:B$
390   IF Y=22 THEN PRINT £102,AT Y+1,X:" ":LET W(Y+1,X)=0:LET T$=""
400   IF W(Y,X)=1 THEN LET P=P+1:LET W(Y,X)=0
410   LET D$=INKEY$:LET Y=Y+1
420 END DEF
430 DEF VAROS
440   FOR V=1 TO 38
450     FOR F=1 TO 25
460       LET W(F,V)=0
470     NEXT
480   NEXT
490   CLEAR SCREEN
500   PRINT  102,AT 1,20:"Rekord=";R
510   RANDOMIZE
520   PRINT £102,AT 24,2:"=====================================";
530   FOR V=7 TO 33
540     LET M=RND(17)
550     FOR F=23 TO 23-M STEP-1
560       PRINT £102,AT F,V:H$
570       LET W(F,V)=1
580     NEXT
590   NEXT
600 END DEF
610 LET R=MAX(P,R) ! rekord meghatarozasa
620 FOR Y=F TO 22
630   PRINT £102,AT Y,V:" "
640   PRINT £102,AT Y+1,V:"*--*"
650 NEXT
660 PRINT £102,AT 2,2:"tovabb, vege (t/v)"
670 LET Q$=INKEY$ ! ujabb jatek inditasa
680 IF Q$="t" THEN 190
690 IF Q$="v" THEN 710
700 IF Q$<>"v" OR Q$<>"t" THEN 670
710 PRINT £102,AT 1,20:"rekord=";R

A játékot a szóköz billentyűvel vezérelhetjük. A képernyő tartalma a W (25,38) nevű, ill. méretű tömbben is megtalálható. Ahol célpont van, azt a helyet a tömbben 1, míg az üres képernyőterületet 0 jelzi. Erre azért van szükség, mert a játékot pontszámra kívánjuk játszani. A folyamatosan előre és egyre lejjebb szálló repülőgépről (R$) a szóköz billentyű segítségével indíthatjuk el a bombát (B$). A bomba útját a képernyőre rajzolja a program, de a W tömbben vizsgálja, hogy ér-e pontot a lövés. Ha a W tömb sor, oszlop elemének értéke 1, akkor a pontszámot növeli, egyben a mátrix aktuális elemét 0-ra állítja. A játék mindaddig folytatható, amíg a repülőgépünk neki nem ütközik a képernyőn lévő rajzjelnek, azaz a R$ V,F koordinátájának megfelelő mátrix elem érték nulla.
Új játékot a "t" billentyű lenyomásával indíthatunk. A Basic-ben írt játék sebessége természetesen vitatható. A továbbra is Basic programhoz ragaszkodók, p1. a GET-nél és a PRINT-nél találnak más, futást gyorsító megoldást, amit ebben a programban is felhasználhatnak.
Az 50. program szintén a képernyő tartalmát tárolja, itt most az L (19,36) tömbben.

1 PROGRAM "Ariadne.bas"
100 ! Ariadne
101 RANDOMIZE
105 TEXT 40
110 DIM L(19,36),H(500)
120 NUMERIC X,Y
130 LET U,S,H(0)=0
140 PRINT AT 1,1:"Turelem!"
150 CALL LETREHOZ
160 CALL RAJZOL
170 IF Y=3 THEN 350 ! megtalaltuk a kijaratot
180 IF L(Y,X+1)<>-1 THEN 240
190 IF L(Y,X+1)=-1 AND L(Y-1,X)=-1 THEN 320
200 LET YE=Y:LET XE=X:LET Y=Y-1:CALL TANUL
210 GOTO 170 ! ha meg lehet, menj felfele
220 IF L(Y+1,X)<>-1 THEN 290
230 IF L(Y,X+1)=-1 THEN 170
240 LET YE=Y:LET XE=X:LET X=X+1:CALL TANUL
250 GOTO 220 ! ha meg lehet menj jobbra
260 IF Y=19 THEN 480 ! visszajutott a bejaratjoz
270 IF L(Y,X-1)<>-1 THEN 330
280 IF L(Y+1,X)=-1 THEN 220
290 LET YE=Y:LET XE=X:LET Y=Y+1:CALL TANUL
300 GOTO 260 ! probald megegyszer lefele
310 IF L(Y-1,X)<>-1 THEN 200
320 IF L(Y,X-1)=-1 THEN 260
330 LET YE=Y:LET XE=X:LET X=X-1:CALL TANUL
340 GOTO 310 ! probaljuk balra
350 LET X=35:LET Y=19:LET R$="*":CALL UTVONAL
360 PRINT AT 22,5:" u = barmi, m = megegyszer ez"
370 LET A$=INKEY$
380 IF A$="m" THEN 410
390 IF A$="" THEN 370
400 GOTO 130
410 LET R$=" ":CALL UTVONAL
420 LET R$="*":CALL UTVONAL
430 GOTO 360
440 DEF HELY
450   IF INKEY$="u" THEN RUN ! ujat kezdunk
460   LET U=U+1:LET H(U)=100*X+Y
470 END DEF
480 PRINT AT 22,4:"Sajnos nem lehet atjutni"
490 IF INKEY$="" THEN 490
500 RUN
510 DEF TANUL
520   PRINT AT YE,XE:" "
530   PRINT AT Y,X:CHR$(154):CALL HELY
540   IF L(Y,X)<>0 THEN LET U=L(Y,X)
550   IF L(Y,X)=0 THEN LET L(Y,X)=U
560 END DEF
570 DEF UTVONAL
580 LET W=0
590 FOR I=1 TO U
600   LET X=INT(H(I)/100):LET Y=MOD(H(I),100)
610   PRINT AT Y,X:R$
620 NEXT
630 END DEF
640 DEF LETREHOZ
650   FOR F=3 TO 19
660     LET T=(F/2<>INT(F/2))
670     FOR V=4 TO 36
680       LET L(F,V)=T
690     NEXT
700     LET L(F,4),L(F,36)=-1
710     IF F=3 OR F=19 THEN 760
720     LET A=2-T*4+RND(3)
730     FOR I=1 TO A
740       LET L(F,7+RND(28))=NOT(T)
750     NEXT
760   NEXT
770   LET X=35:LET Y=19:LET L(3,5),L(Y,X)=0
780 END DEF
790 DEF RAJZOL
800   CLEAR TEXT
810   FOR F=3 TO 19
820     FOR V=4 TO 36
830       IF L(F,V)=-1 THEN PRINT AT F,V:CHR$(159)
840     NEXT
850   NEXT
860 END DEF

Ebben a programban a kép előbb készül el a tömbben és a mátrix elemeinek értéke alapján rajzolja a képernyőre a labirintus képét a program a 760-830 sorok segítségével. Ha a labirintus így felülről nézve nem járható át, akkor célszerű az "u" betű lenyomásával új labirintust rajzoltatni. A R$ egy emberke, vagy egy csillag karakter a képernyő jobb alsó sarkán lévő bejáraton "bemegy" a labirintusba és a jobb fal súrolásának elvét következetesen betartva, megkeresi a kijáratot (ha van ilyen). A fal vagy átjáró felismerése itt is a tömb elemeinek figyelésével történik.
A H egydimenziós tömbben (vektor) az áthaladás során azoknak a pontoknak a koordinátáiból képzett értéket tárolja a program, amelyek az áthaladáshoz szükségesek. A kerülőket, a kétszer, vagy többször bejárt pontokat nem veszi fel ebbe a vektorba. Így, mire a bábu keresztülvergődik a labirintuson, addigra "meg is tanulja" a program a helyes útvonalat. Az "m" betű lenyomására újra meg újra keresgélés nélkül felrajzolja a kitapasztalt célszerű útvonalat. Ehhez a koordinátákat a H tömb értékeiből számítja ki. Új labirintus, mint mindig, a megtalált útvonal után is "u" betűvel kérhető a programtól.
A királynők a sakktáblán című 51. program meghatározza azt (azokat) a bábu elhelyezési lehetőségeket egy n x n méretű sakktáblán, mely mellett az n db királynő egymást nem képes leütni.

1 PROGRAM "Kiralyno.bas"
100 ! kiralynok a sakktablan
110 TEXT 40
120 INPUT PROMPT "Vezerek szama: ":V
130 IF V<3 OR V>7 THEN 120
140 CLEAR TEXT
150 PRINT "Vezerek szama: ";V
160 CALL TABLA
170 PRINT AT 15,8:"abcdefgh"
180 SET CHARACTER 154,0,60,60,24,126,24,60,102,0 ! kiralyno fekete alapra
190 SET CHARACTER 155,255,195,195,231,129,231,195,153,255 ! kiralyno feher alapra
200 DIM T(V),S(8,8)
210 FOR X=1 TO 8
220   FOR Y=1 TO 8
230     LET S(X,Y)=((X+Y)/2=INT((X+Y)/2)) ! sakktabla feher fekete jelzes bejegyzese
240   NEXT
250 NEXT
260 LET I=0:LET C=3
270 LET I=I+1:LET T(I)=1
280 IF I=1 THEN 320
290 FOR K=1 TO I-1 !utes vizsgalat
300   IF T(I)=T(K) OR ABS(T(I)-T(K))=I-K THEN 460
310 NEXT
320 IF I<V THEN 270
330 CALL TABLA
340 FOR L=8 TO 7+V
350   PRINT AT 14-T(L-7),L:CHR$(154-S(8-T(L-7),L-7)) ! a sakktabla szinetol fuggo vezer kirajzolasa
360 NEXT
370 PRINT AT 1,20:"a b c d e f g h"
380 PRINT AT C,19:"";
390 FOR A=1 TO V ! eredmenytabla kiiras
400   PRINT T(A);CHR$(184);
410 NEXT
420 IF C>=22 THEN LET C=3
430 LET C=C+1
440 IF C>=22 THEN LET C=3
450 LET I=I-1
460 LET T(I)=T(I)+1
470 IF T(I)<=V THEN 280
480 LET I=I-1
490 IF I>0 THEN 460
500 IF C=3 THEN PRINT AT 20,3:"nincs megoldas"
510 IF C<>3 THEN PRINT AT 20,3:"Kesz"
520 END
530 DEF TABLA
540   FOR J=1 TO 8
550     PRINT AT 5+J,5:9-J;
560     LET A$=" "&CHR$(159)
570     IF J/2=INT(J/2) THEN LET A$=CHR$(159)&" "
580     FOR A=1 TO 4
590       PRINT A$;
600     NEXT
610   NEXT
620 END DEF

A sakktáblán biztosítani kell a sötét és világos mezón lévő eltérő színel bábu rajzolási lehetőségét. Ez az üthetőség szempontjából ugyan közömbös, de a láthatóság megköveteli. E célra az átdefiniált CHR$ (154), CHR$ (155)-öt használja a program.
Az egy-egy vezér által pásztázott mezőket az S tömbben jelzi a program. A vezéreket sorba elhelyezi a nem veszélyeztetett mezők valamelyikére és az újonnan táblára helyezett (képzelt) vezér által veszélyeztetett mezőket jelöli. A vizsgálatot elvégzi, majd a táblán rajzban is megjeleníti és táblázatos formában ki is írja a megoldásokat.

DISPLAY

A képernyőn ablakot nyit meg, amelyen egyszerre több is lehet. Az ablak tartalma a háttérben is előkészíthető és a kívánt esetben a kész képernyőrészlet (szöveg vagy ábra) előhívható, megjeleníthető. Ezzel a lehetőséggel élve szinte mozgófilmszerű hatás érhető el Basic utasítások segítségével. Fényújságot mutat be az 52. program.

1 PROGRAM "Fenyujs.bas"
100 ! Fenyujsag
110 SET VIDEO Y 2
120 SET VIDEO COLOUR 3
130 SET VIDEO MODE 1
140 OPEN £2:"video:"
150 OPEN £3:"video:"
160 CLEAR SCREEN
170 !INPUT K$
180 LET K$="Kellemes karacsonyi unnepeket kivanok minden kedves ENTERPRISE tulajdonsnak"
190 LET K$=" "&K$
200 LET H=LEN(K$):LET S=0
205 LET S=S+1:LET A$=K$(S:S+8)
210 FOR I=88 TO 16 STEP-32
220   SET £2:INK 255
230   PRINT £2:CHR$(26)
240   PLOT £2:I,70,:PRINT £2:A$
250   DISPLAY £2:FROM 1 TO 2 AT 10
260   SET £3:INK 255
270   PRINT £3:CHR$(26)
280   PLOT £3:I-16,70,:PRINT £3:A$
290   DISPLAY £3:FROM 1 TO 2 AT 10
300 NEXT
310 GOTO 205

A szöveg max. 247 karakter hosszú lehet, ebből a képernyőn egyidejűleg nyolc - a VIDEO MODE és COLOUR által meghatározott méretű - nagybetű látható. A szöveg mindig egy karakterrel lép balra, hogy ez a léptetés ne okozza a kép szétszakadását, a szöveg elmosódását, ezért felváltva íratjuk ki az egyik és a másik video lapra az egy-egy karakterrel odébb léptetett szöveget. Amikor a léptetés elkészült, akkor jelenítjük meg a kész képernyőtartalmat. Ehhez hasonló megoldásokat találhatunk még a TIME$ függvény kapcsán is, az idő kijelzésére.
A DISPLAY utasítás segítségével animáció valósítható meg az Enterprise 128-ason. Az Enterprise 128-as a hazánkban elterjedt személyi számítógépek között egyedülálló mértékben segíti az animációt. Sőt a hardver által lehetővé tett szolgáltatások nagy része Basic-ből is elérhető. Ezen a géptípuson tisztán Basic nyelven, viszonylag kis munkaráfordítással írható olyan (vagy jobb) program, mint amilyen más típuson csak speciális alkalmazói szoftver (pl. C64, GIGA MOVIE), vagy gépi kódú rutinok felhasználásával készíthető.
A folyamatos, vibrálás mentes mozgásérzet elérésének kulcsa:

Az Enterprise IS-BASIC-ben mindkét feltétel teljesíthető. A munka során nagyszámú grafikus csatorna (egy-egy rajzlap) nyitható. Ezek bármelyikére rajzolhatunk akár láthatóan, akár "vakon" - a háttérben - és bármikor megjeleníthetőek a képernyőn. Ezzel teljesül az első feltétel: egy-egy elkészített fázisrajz készen áll a memóriában a megjelenítésre várva. A második feltétel is a hallatlanul sokoldalú video egység (NICK-chip) és a kiszolgáló szoftver révén teljesíthető. A két fázisrajz közötti átkapcsolás gyakorlatilag pillanatszerű: az egyik tv-képet még az első rajz alapján generálja a chip, az 1/25-öd másodperc múlva következő képen már a másik rajzot látjuk.
Természetesen nem kis probléma a fázisrajzok időre való elkészítése. Az elvileg ideális megoldás - amelyben az új rajzot a megjelenések közötti időben a program készíti el - a Basic sebessége mellett nemigen érhető el. Csak egészen egyszerű változások esetén kapunk viszonylag folytonos mozgásképet. Ebben a technikában lényegében két lapon dolgozunk.
A mozgássor felépítésének algoritmusa a következő lehet:

Lényegesen egyszerűbb a helyzet, ha egy ciklikusan ismétlődő rajzsorozatot szeretnénk megjeleníteni (ilyen az 53. mintaprogram), vagy ha tetszőleges sorrendben, de adott rajzkészletből dolgozunk.

1 PROGRAM "Mozgo.bas"
100 ! Mozgoabra
110 SET VIDEO MODE 1
120 SET VIDEO COLOR 1
130 SET VIDEO X 15
140 SET VIDEO Y 15
150 FOR N=1 TO 12
160 OPEN £N:"video:"
170 CALL FAZIS(N)
180 NEXT
190 FOR N=1 TO 12
200   DISPLAY £N:AT 1 FROM 1 TO 15
210   FOR T=1 TO 20
220   NEXT
230 NEXT
240 FOR N=12 TO 1 STEP-1
250   DISPLAY £N:AT 1 FROM 1 TO 15
260   FOR T=1 TO 20
270   NEXT
280 NEXT
290 GOTO 190
300 DEF FAZIS(N)
310   DISPLAY £N:AT 1 FROM 1 TO 15
320   SET £N:INK 255
330   PLOT £N:260+N*5,270+6*(18-N) ELLIPSE 20,20
340   PLOT £N:220-N*5,270+6*(18-N) ELLIPSE 20,20
350   PLOT £N:240,256-6*(18-N);ELLIPSE N*10,20
360   PLOT £N:240,260;ELLIPSE 20,5*(15-N)
370   PLOT £N:240,270,ELLIPSE 12*N+80,270-16*N
380   PLOT £N:240,260+6*(15-N),PAINT
390 END DEF

Ekkor ui. a fázisrajzok (bemutatás előtt) tetszőleges idő alatt készíthetőek el az egyes video lapokon. A megjelenítéskor ismét élvezhetjük az Enterprise előnyeit. A többi géptípuson általában egy (vagy igen kevés) memóriaterület jeleníthető meg. A kijelzésre szánt képet - ideiglenes helyér6l - egy blokkmozgató rutinnal kell erre a területre vinni, aminek végrehajtási ideje általában nem elhanyagolható. Az Enterprise gépen a felső négy szegmensben bármilyen memóriaterület megjeleníthető. Ezért ezen a gépen nem kell adatokat mozgatni. Elég a NICK-chippel "közölni", hogy honnan vegye a képinformációt, ami - még a Basic interpreter közvetítésével is - elég gyors az animációhoz.
Az egyetlen szűk keresztmetszetet a lapok száma jelenti, ami persze függ a lapok választott méretétől is. Pl. a mintaprogramban választott 10 x 10-es lapok esetében az operációs rendszer 29 lapnak tud helyet foglalni a memóriában. Hatékonyabb memóriagazdálkodást az operációs rendszer ismeretében, gépi kódú programmal érhetünk el.
Az 54. mintaprogram - az animációs lehetőségek egyszerű illusztrációjaként - két egymást metsző színes kört mozgat egy 10 x 10 karakternyi méretű grafikus ablakban.

1 PROGRAM "Golyok.bas"
100 ! Golzok
110 SET VIDEO MODE 1
120 SET VIDEO COLOR 1
130 SET VIDEO X 10
140 SET VIDEO Y 10
150 FOR N=1 TO 20 ! lapok nyitasa
160   OPEN £N:"video:"
170   CALL RAJZOK(N)
180 NEXT
190 LET A$=INKEY$
200 IF A$="" THEN 190 ! animacio billentyunyomasra indul
210 FOR N=1 TO 20 !megjelenites
220   DISPLAY £N:AT 1 FROM 1 TO 10
230   CALL KESLELTET
240 NEXT
250 FOR N=20 TO 1 STEP-1
260   DISPLAY £N:AT 1 FROM 1 TO 10
270   CALL KESLELTET
280 NEXT
290 GOTO 210
300 DEF KESLELTET
310   FOR I=1 TO 10
320   NEXT
330 END DEF
340 ! Fazisrajzok
350 DEF RAJZOK(N)
360   DISPLAY £N:AT 1 FROM 1 TO 10
370   SET £N:PALETTE BLACK,GREEN,YELLOW,RED
380   PLOT £N:0,0;319,0;319,359;0,359;0,0,
390   SET £N:INK 1
400   PLOT £N:-10+16*N,160,ELLIPSE 70,70,
410   SET £N:INK 2
420   PLOT £N:PAINT
430   SET £N:INK 3
440   PLOT £N:328-16*N,200,ELLIPSE 70,70,
450   PLOT £N:328-16*N,245,PAINT
460   SET £N:INK 1
470   PLOT £N:-10+16*N,130,
480   PLOT £N:PAINT
490 END DEF

110-140: beállítja a fázisrajzok közös video feltételeit:
- nagy felbontású grafikus üzem - 4 szín
- 10 x 10-es méret
150-180: megnyit 20 video lapot, és ezeken elkészíti a fázisrajzokat
190-200: billentyű lenyomásra vár
210-280: megjeleníti a kész fázisrajzokat
210-240: "előre" sorrendben
250-280: "hátra" sorrendben
290: végtelen ciklusban ismétli a megjelenítést
300-330: késleltetés az optimális mozgásérzet eléréséhez
360: megjeleníti a megnyitott lapot (ez a sor futtatáskor elhagyható)
370: színválaszték
380: megrajzolja a lap keretét
390-420: megrajzolja és sárgára festi az első kört
430-450: megrajzolja és pirosra festi a második kört
460-480: zöldre festi az 1. kör 2.-kal nem közös részét

Más rajzsorozatnál a 150-180. sorok helyett építhető be a saját rutin, vagy az azt hívó utasítás. Természetesen az előre-hátra pörgetés is fölösleges lehet. A DISPLAY utasításokat AT utáni paraméterével adhatjuk meg, hogy a 10 sornyi grafikus ablak a képernyő hányadik sorától jelenjen meg. Ha az animált ablakot egy előre megrajzolt grafikus képernyő közepére "vetítjük", ügyes rajztechnikával elérhető, hogy a mozgó képrészletet alul-felül egy álló háttér egészíti ki.

DO / LOOP

A program egy részének ismétlése legegyszerűbben (és a legkevesebb veremterület felhasználásával), ezzel az utasításpárral valósítható meg.
A DO/LOOP utasításpór önmagában végtelen ciklust eredményez. A ciklus befejezését feltétel teljesüléséhez (vagy nem teljesüléséhez) kell kötni. A ciklus szervezhető elöl és hátul teszteléssel, így bizonyos feltételek teljesülését6l, és a feltétel vizsgálatának helyétől függően más-más futási eredményt kaphatunk. A DO/LOOP struktúrának előnye a FOR/NEXT szerkezettel szemben az is, hogy a ciklus magjaként lefutó programrész más-más lépésközt alkalmazhat. Erre mutat példát az 55. program, melynek 300-370. sorai egy függvény gyökének meghatározására szolgálnak.

100 ! gyokkereses
110 INPUT PROMPT "y=":F$
120 TEXT
130 PRINT "220 def y(x)=";F$
140 PRINT "230 f$=";"""";F$;""""
150 PRINT "run 200"
160 SET FKEY 2 CHR$(177)&CHR$(13)&CHR$(13)&CHR$(13)
170 ! angol POKE 48816,66:POKE 48818,4
180 POKE 43915,29:POKE 43917,4 ! nemet
190 END
200 TEXT
210 CLEAR FKEYS
220 !!!!!!!!!!!!!!!!!
230 !!!!!!!!!!!!!!!!!
240 PRINT "y=";F$:PRINT
250 INPUT PROMPT "xmin=":XA
260 INPUT PROMPT "xmax=":XF
270 LET S1=SGN(Y(XA))
280 IF S1=SGN(Y(XF)) THEN PRINT "nem garantalt a gyok"
290 INPUT PROMPT "pontossag=":EP
300 DO
310   LET V=(XA+XF)/2
320   IF S1=SGN(Y(V)) THEN
330     LET XA=V
340   ELSE
350     LET XF=V
360   END IF
370 LOOP UNTIL ABS(XA-XF)<2*EP
380 PRINT "Egy gyok:";(XA+XF)/2

A program további ötletet-trükköt is tartalmaz. A függvény inputként kozolhet6 a számítógéppel, és azt kvázi direkt módban a program - önmagának felülírásával - felveszi a 200-230. sorokba. A program újraindítását a billentyűpuffer és a funkcióbillentyű átdefiniálásának lehetősége biztosítja. A billentyűpuffer a különböző gépeknél más-más helyen helyezkedik el, ezért vagy a 170., vagy a 180. sor építendő be a programba. A függvény vizsgált tartományának birtokában a DO/LOOP struktúra számköz-felező eljárással megkeresi a függvény EP pontosságú gyökét. Minthogy a gyökkereső algoritmus a függvényérték előjelváltozását figyeli, csak olyan esetben várható az adott intervallumban lévő gyök megtalálása, ha a függvény átmetszi a y=0 egyenest.
A gyök behatárolásának gyorsaságát és pontosságát a függvényérték kiszámítása során felhasznált változó V érték biztosítja (310. sor).
A ciklus szervezésének több lehetséges módját biztosítja az IS-BASIC. Hogy melyik megoldást választja a felhasználó, azt a programozó előtanulmányai, programozói stílusa jelöli ki. A strukturált, áttekinthető programírást a DO/LOOP struktúra talán jobban szolgálja, mint a FOR/NEXT szerkezet.

FOR-NEXT

A számítógép Neumann János által megfogalmazott ismérvei alapján kell, hogy ciklus szervezésére alkalmas legyen. A program egyes részeinek ismétlését különböző utasításokkal, szerkezettel lehet megvalósítani.
Az Enterprise FOR-NEXT struktúrája a kezdeti és végértékeket a ciklus elején vizsgálja, így ennél a számítógépnél - más típusú Basic nyelvjárástól eltérően - van nullaszor lefutó ciklus is, ha a végérték kisebb mint a kezd6érték, akkor a ciklust mintegy átlépi, de ilyenkor is mint minden más esetében a ciklus után a ciklusváltozó a végérték plusz egy értékét veszi fel. Az IS-BASIC érdekessége (de különösebb jelentősége nincs), hogy a NEXT utáni változónevet nem veszi figyelembe. Így a ciklusok egymásba ágyazásának rendjét az interpreter "kézben" tudja tartani. Nem fordulhat elő (mint más gépek esetében), hogy egy korábban megkezdett ciklust idő előtt zárjunk le (56. program).

10 ! NEXT furcsasagok
20 FOR A=1 TO 4
30   FOR B=1 TO 4
40     PRINT "a=";A,"b=";B
50   NEXT ABRAKADABRA
60 NEXT AKARMI

A ciklusok végrehajtásához a Basic veremben az interpreter 24 byte hosszú ,,csomagot" tárol. Ez a csomag Basic-ből hozzáférhető, mert a ciklus feldolgozása közben a veremnek ez az utolsó bejegyzett eleme. Erre az utolsó elemre a 228H-229H rendszerváltozó mutat. Márpedig, ha írásra és olvasásra is elérhető, akkor mi magunk is benyúlhatunk ebbe a területbe. De minek? Például arra, hogy menetközben, a ciklus futása közben a ciklus bizonyos jellemzőit megváltoztassuk. Ezek közül a jellemző értékek közül a végérték és a lépésköz jöhet számításba.
A végérték módosítása a kezdőérték felé nem lehet indokolt, mert ha az eredeti végérték elérése el6tt kívánjuk befejezni a ciklust, akkor használhatjuk az egy bizonyos feltételhez kötött EXIT FOR utasítást. A lépésköz megváltoztatása (súrolja a programozói jólneveltség határait, de) igen érdekes futásokat eredményezhet. Nézzük pl. a Fibonacci-sor előállítását.
A Fibonacci-sor előállításának szabálya:
A sor első két eleme 1 és 1. A továbbiakat mindig az előző két elem összegeként értelmezzük

ni = ni-1+ni-2

Más értelmezésben számegyenesen egy adott értékhez képest olyan nagyot kell előre lépni, mint az előző elem értéke volt. A kiírandó számok egymásután, tehát mindig változó lépésközzel (STEP?!) következnek.
Nézzük meg az 57. programot.

100 ! Fibonacci maskent
110 LET E=1
120 FOR I=0 TO 76000 STEP 0 ! step valtozni fog !!!
130   PRINT I+E ! n(x)=n(x-2)+n(x-1) ahol n(x-1.)=I
140   ! ha a lepeskoz egesz akkor a FOR csomag 9. 10. elemet eleg modositani
150   POKE PEEK(552)+256*PEEK(553)+9,MOD(E,256)
160   POKE PEEK(552)+256*PEEK(553)+10,INT(E/256)
170   LET E=I !n(x-2)=n(x-1)
180 NEXT

A program megértéséhez tudni kell, hogy a FOR-NEXT csomag a Basic veremben az IY regiszter tartalma által meghatározott címen kezdődik. Ehhez mi nem tudunk hozzáférni, de ez az érték a 228H-229H címről PEEK-kel kiolvasható.
A csomagban a lépésköz (STEP) értéke a számábrázolásnál megismert módon található meg. A tárolt érték a bejegyzés (IY által meghatározott címtől) 9-15. byte-ja. A Fibonacci-sor lépésközei egész számok lévén nekünk itt csak az első két (BCD számábrázolás!) helyen tárolt érték változtatásával kell foglalkoznunk. A program 140-150. sorai végzik el a lépésköz a STEP értékének megváltoztatását, mindig az előző eredmény értékére. Minthogy a lépésköz értéke 255-nél is nagyobb lehet, ezért kell mind a két byte-ot helyi érték szerint helyesen megváltoztatni.

GET

Az utasítás egy karakter beolvasását teszi lehetővé a kijelölt csatornáról. Általában a beolvasást a billentyűzetről, a magnóról, lemezmeghajtóról vagy a hálózatról végezzük.
Alig jut az eszünkbe, hogy a beolvasást a képernyőről végezzük el. Pedig GET esetében kijelölhető a képernyő is, mint ahonnan karaktert akarunk leolvasni. Jó hasznát vehetjük ennek a lehetőségnek, ha TEXT üzemmódban kívánjuk meghatározni azt, hogy a képernyő adott pozícióján van-e és ha igen, milyen karakter. Az 58. program egyszerű játék lehetőséget biztosít.

1 PROGRAM "GET.bas"
110 ! kepernyotartalmat figyel
120 CALL INIC
130 LET Y=5+RND(12):LET X=3+RND(6):LET P=0
140 PRINT AT Y,X:"*";
150 PRINT AT 5+RND(12),30+RND(6):"O";
160 LET A=JOY(0)
170 IF A=0 THEN 160
180 LET YE=Y:LET XE=X
190 LET Y=Y+(A=8)-(A=4):LET X=X+(A=2)-(A=1)
200 !
210 !********************
220 PRINT £102,AT Y,X:;
230 GET £102:P$
240 !********************
250 !
260 IF P$=CHR$(31) OR P$="O" THEN
270   PRINT AT 1,15:"""T""nyomasara var ";
280   PING :PING
290   IF INKEY$<>"t" THEN 290
300 RUN
310 END IF
320 PRINT AT YE,XE:CHR$(159)
330 PRINT AT Y,X:"*"
340 LET P=P+1:PRINT AT 1,1:"Pontszam= ";P;
350 GOTO 160
360 DEF INIC
370   RANDOMIZE
380   SET STATUS OFF
390   SET KEY CLICK OFF
400   ! SET KEY RATE 1
410   ! SET KEY DELAY 10
420   CLEAR SCREEN
430   FOR I=3 TO 22
440     PRINT AT I,2:CHR$(159);
450     PRINT AT I,38:CHR$(159);
460   NEXT
470   FOR I=2 TO 38
480     ! PRINT £102,AT 2,I:CHR$(159);
490     PRINT AT 2,I:CHR$(159):!
500     ! print £102,at 23,i:chr$(159);
510     PRINT AT 23,I:CHR$(159);
520   NEXT
530   FOR I=1 TO 200
540     LET X=3+RND(35)
550     LET Y=3+RND(20)
560     PRINT AT Y,X:CHR$(159);
570   NEXT
580   PRINT AT 1,15:"""*"" botkormannyal mozog ";
590 END DEF

A képernyőn véletlenszerben akadályok helyezkednek el. A karaktert kell ebben a labirintusban a botkormány segítségével a 0 karakterhez elvezetni. A program 220-230. sora figyeli a képernyő adott pozíci6ját. Ha a bábunkat akadálynak vezetjük vagy ha elérjük a célt, vége a ,j4téknak". Valahány lépést megteszünk mindig egy pontot kapunk. A listában ! jellel jelölt 400-410., valamint 480. és 500. sorok alkalmazása gyorsabbá teszik a program futását. Ilyenkor viszont a 490. és 510. sorokra nincs szükség.

GOSUB

Az alprogram hívás utasítása. A GOSUB utasítást az interpreter, a tokenizá16 rutin más utasítással közös programsorban is elfogadja, de csak a sor utolsó utasításaként használjuk. Ez azért célszerű, mert a GOSUB utasítás végrehajtása után az alprogramból nem a meghívást követ6 memóriacímre, hanem a következ6 programsorra tér vissza a program a RETURN hatására. Az alprogram önmagát is többször akár 14720 alkalommal is meghívatja. Ez a meghívási mélység csak a szabad memóriaterület nagyságától függ. Nyilván ilyen meghívás sorozatot nem végzünk, de egy kvázi rekurzió kedvéért többször is felhasználhatja a szubrutin saját magát. Az 59. program szerinti feltételhez kötött visszatérés esetén az interpreter a Basic vermet rendben hagyja maga után.

100 ! szubrutin onmagat hivja
110 DEF Y=PEEK(552)+256*PEEK(553)
120 PRINT Y
130 LET U=1:LET A=-1:GOSUB 160
140 PRINT Y
150 END
160 LET A=A+1
170 PRINT A;".hivas ","verem mutato:";Y
180 IF A=6 THEN RETURN
190 GOSUB 160
200 PRINT U;".rendez ","verem mutato:";Y
210 LET U=U+1
220 RETURN

Olyan esetben, ha valamely feltétel teljesülése, vagy nem teljesülése miatt az alprogramból (subrutinból) úgy kellene visszatérni, hogy ne az interpreter által kijelölt hívás utáni helyre kerüljön a vezérlés, akkor a vermet előbb rendezni kell. Ehhez tudni kell azt, hogy a GOSUB utasítás három byte hosszú csomagot tárol, amit a RETURN leemel, és ebből állapítja meg a visszatérési címet.
A RETURN n jellegű utasítás úgy valósítható meg a 60. program szerint, hogy bizonyos feltétel teljesülése esetén GOTO-val túllépünk a RETURN utasításon. Ott leemeljük a GOSUB csomagot, ez után GOTO-val, vagy ON A GOTO utasítással már tetszőleges helyen folytatható a program futása.

1 PROGRAM "Verem.bas"
100 ! verem rendezes RETURN n
110 ! felkialtojeles sorok elhagyhatokak
120 PRINT PEEK(552)+256*PEEK(553) !
130 GOSUB 200
140 PRINT PEEK(552)+256*PEEK(553) !
150 PRINT "szabalyosan vissza"
160 END
170 PRINT "mashol vagyok"
180 PRINT PEEK(552)+256*PEEK(553) !
190 END
200 PRINT PEEK(552)+256*PEEK(553) !
210 PRINT "menu":PRINT
220 PRINT "0 akkor RETURN-nel vissza"
230 FOR I=1 TO 5
240   PRINT I;I*1000;". sorra GOTO-val"
250 NEXT
260 INPUT PROMPT "ha nem 0 akkor mashova ":A
270 IF A=0 THEN RETURN
280 LET P=PEEK(552)
290 IF P<253 THEN
300   POKE 522,P+3
310 ELSE
320   POKE 522,P-253
330   POKE 553,PEEK(553)+1
340 END IF
350 PRINT "verem rendezve"
360 IF A>5 THEN 210
370 ON A GOTO 1000,2000,3000,4000,5000
380 END
1000 PRINT "most: 1000. sor":STOP
2000 PRINT "most: 2000. sor":STOP
3000 PRINT "most: 3000. sor":STOP
4000 PRINT "most: 4000. sor":STOP
5000 PRINT "most: 5000. sor":STOP

GOTO

A feltételhez kötött, vagy feltétel nélküli ugró utasítást biztosítja a megadott sorszámra. Csak élő sorszám lehet, amit az utasításban megadunk.
A GOTO végrehajtó utasításnak van egy igen széles körű vizsgálati szakasza (5. szegmens D1ECH-D211H), mely az ugrás elvégzése előtt a Basic vermet rendbe teszi. Így FOR-NEXT, DO/LOOP blokkokból is ki lehet lépni GOTO-val. Ez a vizsgálat ugyanazokat a verem tisztításokat elvégzi, mint az EXIT FOR, vagy EXIT DO utasítás, ha a GOTO-val megcímzett sor a struktúrán kívül helyezkedik el. Azoknál talán még jobb is, mert nemcsak a blokkzáró utasítás utánra, hanem a blokk kezdete elé is el lehet ugorni. Az örök szabályra viszont vigyázni kell, a blokkokba "beugrani" nem lehet!

GRAPHICS

A rajzolási, a nagyfelbontású grafikus lehetőségek az Enterprise számítógépen Basic-ből könnyen elérhetők, ehhez azonban a GRAPHICS utasítással a megfelelő lapot ki kell választani. Egy grafikus képernyő 14400 byte memóriaterületet vesz igénybe. Alapértelmezésű gépben a grafikus képernyő két részben, két külön szegmensen található meg. Az első rész a 254. szegmensen 11308-16383 és a második rész a 255. szegmensen 0-9323 címen található. Természetesen elég rugalmas az Enterprise memória szervezése ahhoz, hogy ez is megváltoztatható legyen. Ha eleve belapozzuk a 177dec portra a 254. szegmenst, akkor az egész grafikus képernyőt egy helyen is megtaláljuk a 27692-42091 címen. A kétféle lehetőség kihasználására, adott esetben a program futásának idejére való hatását a 61. és a 62. program segítségével tanulmányozhatjuk.

100 ! kifeherito POKE grafikus kepernyo memoriateruletere
110 GRAPHICS
120 TIME "00:00:00"
130 FOR I=11308 TO 16383 ! a kepernyo eleje az osztott memoriaban
140   SPOKE 254,1,255
150 NEXT
160 FOR I=0 TO 9323 ! a kepernyoterulet masodik resze
170   SPOKE 255,1,255
180 NEXT
190 PRINT TIME$

100 ! kifeherito POKE athelyezett grafikus kepernyo memoriateruletere
110 GRAPHICS
120 OUT 177,254
130 TIME "00:00:00"
140 FOR I=27692 TO 41836
150   POKE 1,255
160 NEXT
170 PRINT TIME$

A grafikus üzemmód használatának több lehetősége van. Az egyidejűleg használni kívánt színkombinációktól függően kell megválasztani a grafikus módot.

POZÍCIÓ PALETTA SORSZÁM
0
1
2
3
1  
0
16
1
17
2  
0
32
2
34
3  
0
64
4
68
4  
0
128
8
136
SZÍN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
X=
0
64
4
68
16
80
20
84
1
65
5
69
17
81
24
85
X=N.X                                

A különböző grafikus módok hatását ki kell ismernie a felhasználónak, ehhez minden lehető és lehetetlen alkalmat fel kell használni.
A 63. program a képernyőre egyidejűleg négy ablakot nyit, melyekre különböző VIDEO COLOR MODE-okat állít be. Az ablakokban azonos szöveg és a beállítás jellemzője látható. Ez a program biztosítja, hogy egymás mellett láthassuk, ill. összehasonlíthassuk az utasítás hatását.

1 PROGRAM "Graph1.bas"
100 ! grafikus modok
110 SET VIDEO X 40 ! megnyitando lapok szelessege
120 SET VIDEO Y 6 ! megyitando lapok magassaga
130 LET X=0
140 FOR I=3 TO 0 STEP-1
150   SET VIDEO MODE 1
160   SET VIDEO COLOUR I ! vizszintes keppontszam kijeloles x=640/2^i
170   OPEN £I+10:"video:"
180   DISPLAY £I+10:AT I*6+1 FROM 1 TO 6 ! kepernyon ablakot jelol ki a megjeleniteshez
190   SET £I+10:PALETTE 50,100,150,200
200   SET £I+10:PAPER I
210   PLOT £I+10:0,215;1279,215
220   PLOT £I+10:0,0;1279,0
230   PLOT £I+10:(640-40*2^(I+1)),200,
240   PRINT £I+10:"ENTERPRISE"
250   PRINT £I+10:"colour:";I
260 NEXT

A 64. program ENTERPRISE reklámszöveget ír a képernyőre a fekete-fehér televízió előtt ülő géptulajdonosok kedvéért csak két színű üzemmódban.

1 PROGRAM "Graph2.bas"
100 ! grafikus kepernyore ir
110 SET STATUS OFF
120 GRAPHICS
130 SET PALETTE 255,0
140 SET BORDER WHITE
150 SET PAPER 1
160 SET INK 2
170 OPTION ANGLE DEGREES
180 PLOT 480,365,ELLIPSE 400,350
190 PLOT 840,365,ELLIPSE 400,350
200 FOR X=0 TO 360 STEP 10
210   IF X=70 THEN LET X=120
220   IF X=250 THEN LET X=300
230   LET V=500+400*COS(X):LET F=370+340*SIN(X)
240   PLOT V,F,
250   PRINT £101:"ENTERPRISE"
260 NEXT
270 PLOT 660,365,ELLIPSE 100,200,PAINT
280 SET LINE MODE 3
290 PLOT 615,375,:PRINT £101:"128"

A 159. soron kezdődő ciklus kört rajzol. Igaz, hogy van erre tökéletesebb, gyorsabb lehetőség, de itt mi nem is a kör kerületét akarjuk megrajzolni, hanem a kör kerületének egyes pontjaira van szükségünk, hogy ezektől a pontoktól indulva szöveget tudjunk a képernyőre írni. A futás eredménye a 12. ábrán látható.

Még mindig reklám és még mindig kör polárkoordinátákkal felírt egyenlete, de most már GRAPHICS 16 üzemmód és a kör nem is teljes kör, hanem annak csak egy része.
Ezzel a programmal állítható elő a 13. ábra.

1 PROGRAM "Graph3.bas"
100 ! grafikus kepernyore ir 2
110 GRAPHICS 16
130 PLOT 660,345,ELLIPSE 100,180,PAINT
140 SET LINE MODE 3
150 FOR X=.7*PI TO 2.3*PI STEP PI/10
160   LET V=500+285*COS(X):LET F=370+340*SIN(X)
170   LET A$="ENTER"
180   IF X>3*PI/2 THEN LET A$="PRISE"
190   PLOT 560,375,:PRINT £101:"128"
200   PLOT V,F,:PRINT £101:A$
210 NEXT

A színes lehetőségek kihasználását bemutató program minden betóz és a szinuszhullám pontjait más-más színnel rajzolja a képernyőre. A pontok színei véletlenszerűen változnak a 14. ábrán.
Ezt a képét a 66. programmal állíthatjuk elő.

1 PROGRAM "Graph4.bas"
100 ! grafikus kepernyore villogo szines szoveg
110 GRAPHICS 256
120 LET J=0
130 FOR X=0 TO 26 ! sinusgorbe
140   LET V=45*X+50:LET F=240+240*SIN(X*PI/12)
150   SET INK RND(255):PLOT V,F;
160 NEXT
170 PLOT V,F,
180 LET A$="ENTERPRISE128"
190 FOR X=0 TO 12 ! a$ hullamvonalu kiirasa
200   LET F=400+230*SIN(X*PI/6)
210   LET S=X+1
220   IF J=1 THEN LET S=RND(250)+1
230   SET INK S:PLOT 90*X,F,
240   PRINT £101:A$(X+1:X+1)
250 NEXT
260 LET J=1
270 GOTO 130

A számítógépes grafika kedvenc alakja a 15. ábrán látható.
Mandelbrot-féle almaemberke. Az előállítására szolgáló 67. program futása bizony több órát vesz igénybe. A futás idejére az iterációk száma (K) döntő hatással van, de vagy gyorsan futó, vagy szépen tagolt ábrát biztosító megoldást eredményez az értékének megváltoztatása.

1 PROGRAM "Mandel.bas"
100 ! MANDELBROT szines
110 GRAPHICS HIRES 16
120 SET PALETTE 0,4,8,16,32,64,128,255
130 LET XA=-.8:LET XF=2.2
140 LET YA=-1.2:LET YF=1.3
150 LET DX=(XF-XA)/1200:LET DY=(YF-YA)/700
160 FOR M=350 TO 0 STEP-4
170   FOR N=0 TO 1200 STEP 8
180
    LET K=0:LET XZ=0:LET YZ=0
190
    LET XC=XA+N*DX:LET YC=YA+M*DY
195
    DO
200
      LET XX=XZ*XZ:LET YY=YZ*YZ
210
      LET YZ=2*XZ*YZ-YC:LET XZ=XX-YY-XC
220
      LET R=XX+YY:LET K=K+1
230
    LOOP WHILE R<4 AND K<70
240
    SET INK INT(K/10)
250
    PLOT N,M:PLOT N,704-M
260
  NEXT
270 NEXT

Hálózat

Igen egyszerű huzalozással össze lehet kapcsolni két vagy több (akár 32 számítógépet). Maradjunk mi a házilag valószínű kiépítésnél, amikor két számítógépet kapcsolunk össze. Az összeköttetést a 16. ábra szerint készíthetjük el.

Figyelem! A könyvben eredetileg megjelent - fentebb látható - rajz hibás, mert az a SERIAL csatlakozóhoz való, nem a NET-hez! A helyes rajz:

A csatlakozó kábel házi elkészítéséhez tudni kell, hogy a csatlakozó osztástávolsága 2,54 mm, az összekötő kábel pedig árnyékolt 5 eres legyen. Hogy mire jó az ilyen összekapcsolás, azt kipróbálhatjuk játék szinten, programfejlesztés és programírás közben is. Programfejlesztés, programírás közben az egyik gépben írt program a másikba tölthető SAVE paranccsal. A hálózati gépkijelöléseket természetesen a Felhasználói kézikönyv alapján el kell végezni. Minden gépnek egyedi száma kell, hogy legyen, ez a 18-as EXOS változóban állítható be. Ez 1-32 lehet. Ezt a számot használjuk aztán a NET eszköznél eszközszámnak. A 0-ás cím az általános, mindenkinek szóló adásra van fenntartva. Nem említi a kézikönyv, hogy minden olyan parancs, utasítás, ami a magnetofonra kiadható, használható a két számítógép között is. Lehetőség van programok összefűzésére (MERGE), de listázhatjuk (LIST) az egyik számítógép programját a másik számítógép képernyőjére.

Lemezes rendszerben pl. program átküldeni a következőképpen lehet egyik gépről a másikra:

1-es gépen:
  :COPY GAME.BAS NET2:
2-es gépen:
  LOAD "NET1:"

Az is lehetséges, hogy egyszerre több gépnek menjen az adás, az előbbi példa:

1-es gépen:
  :COPY GAME.BAS NET0:
Többi gépen:
  LOAD "NET0:"

Az adatforgalomnál, adat átküldésénél óvatosan kell eljárni. A két gépet összhangba kell hozni - még Basic szinten is - mert, ha oda-vissza adatforgalom van, akkor elképzelhető, hogy utolérik egymást a programok. Ilyenkor azután egymásra várnak. A két gép közti adatforgalomra, az egyik gépből kapott információ másik gép általi felhasználására mutat példát a 68. és 69. program.

100 ! ez talalja ki
110 ! ezt a programot kell masodikkent indítani!!!!!!!!
120 SET INTERRUPT NET OFF
130 SET NET NUMBER 1
140 OPEN £1:"net:"
150 LET ALSO=O:LET FELSO=100 ! a szamtartomany 1 es 100 kozott
160 LET TIPP=INT((ALSO+FELSO)/2)
170 LET A$=CHR$(TIPP)
180 PRINT "a tippem:";TIPP
190 PRINT £1:A$; !halozatra kuld
200 FLUSH £1 ! csatornat urit
210 GET £1:VALASZ$
220 IF VALASZ$="" THEN 210 ! addig var amíg a 2.geptol valasz nem erkezik
230 LET VALASZ=ORD(VALASZ$)
240 ON VALASZ GOTO 260,270,280
250 END
260 LET ALSO=TIPP:GOTO 160
270 LET FELSO=TIPP:GOTO 160
280 PRINT "hurra eltalaltam a szam:";TIPP

68. program

100 ! ez gondol
110 ! ezt a programot kell elsokent indítani
120 SET INTERRUPT NET OFF
130 SET NET NUMBER 2
140 OPEN £1:"net:"
150 RANDOMIZE
160 LET SZAM=RND(100):LET X=1
170 PRINT "gondoltam, talald ki";SZAM
180 GET £1:TIPP$
190 IF A$="" THEN 160 !az 1.gep tippjere var
200 LET.TIPP=ORD(TIPP$)
210 PRINT X;". tipped:";TIPP,
220 LET X=X+1
230 IF TIPP=SZAM THEN LET VALASZ$=CHR$(3)
240 IF TIPP<SZAM THEN
250   LET VALASZ$=CHR$(1)
260   PRINT "ez keves"
270 END IF
280 IF TIPP>SZAM THEN
290   LET VALASZ$=CHR$(2)
300   PRINT "ez sok "
310 END IF
320 PRINT £1:VALASZ$;
330 FLUSH £1 !valaszt kikuld az elso gepnek
340 IF TIPP<>SZAM THEN GOTO 180
350 PRINT "ezaz!"

69. program

Amikor két gép dolgozik egymástól kapott információval, akkor általában két különböző programot kell a gépekbe tölteni. Az ötletként bemutatott programok külön-külön valósítják meg a Basic tanfolyamok alapprogramjaként ismert számkitalálós játékot. Ennek a programnak két verziója van. Az egyik, amikor a számítógép "gondol" egy számot és azt kel( a gép előtt ülőnek kitalálnia. A másik lehetőség, hogy felkészítjük a gépet arra, hogy az általunk gondolt számot kitalálja. A két stratégiát a két összekapcsolt számítógépbe is betölthetjük. A tippet pedig nem mi adjuk billentyűzetről, hanem majd a másik számítógép fogja a számkitaláló program adta tippeket küldeni a számot "gondoló" gépnek. Természetesen mint ahogy két ember játéka közben, itt is illik kisegítő információt adni a számkitalálással küszködő partnernek. Tehát a tippet küldő gép "joggal vár" visszajelzést a számot "gondolótól".
Kössük össze a számítógépeket, majd helyezzük feszültség alá a rendszert! Elég az egyik számítógéphez háttértárat, magnetofont kapcsolni.
Jelöljük ki a számítógépeket a hálózat első és második gépének! (SET NET NUMBER 1) (SET NET NUMBER 2) Gépeljük be, vagy töltsük be magnetofonról az első számítógépbe a 69. programot! Ezután töltsük a programot a második számítógépbe. (SAVE "NET-2:", LOAD "NET-1:") (Természetesen dolgozhatunk párhuzamosan is, ilyenkor mindenki a saját gépébe a saját programját írja be.) Ha az egy gépen történő programírást végezzük, akkor az először betöltött program áttöltése után beolvashatjuk a 68. programot az 1. számú gépbe.
A játék úgy kezdődik, hogy elindítjuk azt a gépet, amelyikben az a program van, mely a kitalálandó számot állítja e16. Ha ennek a 2. számú gépnek a képernyőjén megjelenik a felszólítás, hogy találja ki a számot, akkor elindíthatjuk az 1. számú, számkitaláló stratégiával rendelkező számítógép programját. A tippet GET utasítás olvassa be. A két program szinkronban futását az biztosítja, hogy a beolvasást mindaddig ismétli, amíg a tipp be nem érkezik. A beérkezett tippet a számot "gondoló" program kiértékeli és attól függően, hogy ennek értéke hogyan viszonylik a kitalálandó számhoz segítő, vagy nyugtázó információt küld vissza a tippet küldőnek. Az üzenetek és tippek a számítógépek képernyőin láthatók. Amennyiben az indítási sorrendet elrontjuk, akkor mindkét program beolvasási fázisban várakozik. Ebből az állapotból csak a programok leállítása és helyes sorrendű újraindításával lehet kikerülni.

HEX$

Eredendően egy gépi kódú program byte sorozatát lehet vesszővel elválasztva tárolni e függvény segítségével. Az ALLOCATE utasítással lefoglalt memóriaterületre kerülnek a függvényben tárolt byte-ok.
A megfelelő címre letárolt, eredendően hexadecimális formában megadott értékeket PEEK segítségével visszaolvashatjuk az adott memóriacímről. Ezt felismerve készíthetünk a HEX$ függvény segítségével olyan programot, mely a hexadecimális számot decimálisra váltja át. A megoldás trükkje:

DEC=ORD [(HEX$ (H$)]

A felhasználható programot pedig a következő szempontok alapján készíthetjük el:

A 70. program a konkrét megoldást mutatja be.

1 PROGRAM "Hex-dec.bas"
100 ! hex -> dec
110 INPUT PROMPT "HEX szam :":H$
120 LET H$=UCASE$(H$) ! nagybetusiti a H$ karaktereit
130 LET J,D=0
140 FOR V=1 TO LEN(H$) ! karakterek vizsgalata
150   LET V$=H$(V:V)
160   IF V$>"F" OR V$<"0" OR(V$>"9" AND V$<"A") THEN LET J=1
170 NEXT
180 IF J=1 THEN 110 ! ha hex szamkent nem ertelmezheto karaktert talalt
190 IF LEN(H$)/2<>INT(LEN(H$)/2) THEN LET H$="0"&H$
200 FOR I=1 TO LEN(H$) STEP 2
210   LET D=256*D+ORD(HEX$(H$(I:I+I)))
215   ! HEX$ szeletelese, es decimaliskent valo ertelmezese
220 NEXT
230 PRINT H$;"H = ";D;"D"
240 PRINT :PRINT
250 GOTO 110

IN(n)

Ez a függvény az argumentum által meghatározott portról beolvas egy értéket. A 181dec port a billentyűzetet olvassa be. Korrekt beolvasást gépi kódú rutinnal végezhetünk, de Basic-ből is lekérdezhetjük a billentyűzetet. A billentyűzet beolvasható az INKEY$ függvénnyel, ezt a függvényt felhasználhatjuk, pl. billentyűgyakorlást elősegítő program írására (71. program).

1 PROGRAM "Betu.bas"
100 ! Betu gyakorlo
110 RANDOMIZE
120 SET VIDEO Y 2
130 SET VIDEO COLOUR 3
140 SET VIDEO MODE 1
150 OPEN £10:"video:"
160 CLEAR SCREEN
170 LET R=10000:LET X=1:LET A=0
180 SET £10:INK 255
190 PRINT £10:CHR$(26) ! kepernyotorles
200 LET A$=CHR$(33+RND(90)) ! veletlenkarakter eloallitasa
210 PRINT AT 8,20:A$
220 PLOT £10:570,71,:PRINT £10:A$
230 DISPLAY £10:FROM 1 TO 2 AT 10
240 LET S=0
250 LET V$=INKEY$:LET S=S+1:LET B=S*.14
260 PRINT AT 2,21:" Ez ";B;" "
270 IF V$<>A$ THEN 250
280 IF B<R THEN LET R=B
290 PRINT AT 2,1,USING "Rekord£££.£":R
300 LET A=A+B
310 PRINT AT 3,1,USING "Atlag£££.£":A/X
320 LET X=X+1
330 GOTO 180

Játékprogramokban is jól felhasználható egy billentyű lenyomásának figyelésére az INKEY$. Ezzel a függvénnyel viszont csak egy billentyű lenyomását lehet érzékelni. Adódhat olyan eset, amikor több billentyű együttes lenyomását kell kiértékelni. Ezt az együtt, több billentyűt figyelő funkciót az IN függvény segítségével valósíthatjuk meg. A billentyűállapot lekérdezéséhez ismerni kell a billentyűmátrixot. Ezt a 17. ábra mutatja be.

 
7
6
5
4
3
2
1
0
0
S.B
Z
X
V
C
B
\
N
1
CTRL
A
S
F
D
G
LOCK
H
2
TAB
W
E
T
R
Y
Q
U
3
ESC
2
3
5
4
6
1
7
4
F1
F2
F7
F5
F6
F3
F8
F4
5
 
ERASE
^
0
-
9
 
8
6
 
]
:
L
;
K
 
J
7
ALT
ENTER
balra
HOLD
fel
jobbra
le
STOP
8
INS
SPACE
S.J
,
/
,
DEL
M
9
   
]
P
@
O
   
A=IN(181)

A 181dec (135H) port 0-3. bitje a billentyűmátrix sorkiválasztását teszi lehetővé. A sorkiválasztás után IN-nel beolvasott érték az adott sor 0-7. bitjének alakulásától függő értéket ad eredményül. A billentyű lenyomásával érintett bit értéke nullába billen. Így az egy sorban lévő karakterek együttes lenyomásával a megfelelő adatbitek értéke az egész sorról beolvasható értéket együttesen módosítják. A billentyűmátrix kiismerésére szolgáló 72. programot célszerű többször lefuttatni, mert az angol, ill. német verziójú gépeken jelentős eltérés van.

100 ! billentyumatrix kiismerese
110 INPUT PROMPT "sor kijeloles: ":Y
120 IF Y<O OR Y>9 OR Y<>INT(Y) THEN GOTO 110
130 OUT 181,Y ! sorkijeloles 181.porton
140 LET A=IN(181) ! beolvasas
150 IF A=255 THEN GOTO 130 ! ha nincs billentyu lenyomva
160 PRINT A
170 GOTO 130

INPUT

Esendő adatbevitelt biztosító utasítás. Általában billentydzetr6l, de magnetofonról, hálózatról is használhatjuk. Ellentétben a GET tel meg ne kíséreljük a képernyőt kijelölni Input csatornaként, mert ilyenkor csak a RESET segít. Az utasításban jelölt változótípus vár. Ha numerikus változónevet adtunk meg és betűt akarunk beírni, akkor a program hibajelzéssel leáll. Ellentétben pl. a Microsoft Basic-kel, nem ad lehetőséget új adatbevitelre. Amennyiben karaktersorozatot kell kapnia és az vesszőt tartalmaz, akkor alapértelmezésben a vessző és az utána következő karakterek elvesznek. Ha mégis szükség van a vesszőre vagy a karaktersor elején lévő szóközökre, akkor az adatokat macskakörmök között, vagy a LINE INPUT utasítás alkalmazásával kell beírni. Ez utóbbi esetben minden karaktert, még szöveg eleji macskakörmöt is tartalmazhat a beírt szöveg.
Amennyiben ez a lehetőség is kevés és a program futását minden szempontból a felhasználótól függetlenül, biztosnak akarjuk tudni, akkor ellenőrzött INPUT rutint kell írni, hiszen nem biztos, hogy egy hiba elfogó rutinnal a később fellépő hibát korrigálni tudjuk. Ilyen adatbeírás közbeni ellenőrzési szempontok lehetnek, hogy csak számokat vagy csak bizonyos karaktereket tartalmazó, vagy csak adott hosszúságú karaktersorozatot fogadjon el a program. Az ellenőrzéseket bizonyos esetekben az INPUT utasítást tartalmazó sor után is elvégezhetjük.
Itt most nézzünk egy csokorra való ellenőrzött adatbeolvasást biztosító programot! A programok közös jellemzője, hogy a további feldolgozásra átadott adatot karakterenként olvassuk be (GET, INKEY$). Természetesen az ilyen módosított beolvasó rutinnak is (majdnem) úgy kell viselkednie mint az eredetinek. Tehát az adatok karaktereit látni kell, azokat törölni is tudni kell. Az adatbevitel végét az ENTER jelzi, az sem lenne baj, ha valami kurzor, kurzorféle is látható lenne az adatbevitel sorában.
Csak az ábécé kisbetűit fogadja el a 73. program ellenőrzött INPUT rutinja.

1 PROGRAM "Input1.bas"
100 ! ellenorzott INPUT
110 LET HOSSZ=15:LET E$="a":LET U$="z" ! beolvasasi korlatok
120 LET X=10:LET Y=10 ! kiiras helye
130 STRING Q$
140 CLEAR SCREEN
150 CALL ELL_INPUT(15,"a","z",X,Y)
160 PRINT Q$
170 END
180 DEF ELL_INPUT(HOSSY,E$,U$,X,Y)
190   PRINT "A rutin elfogad"
200   PRINT "max: ";HOSSZ;"karaktert"
210   PRINT E$;"-" U$;" tartomanyban"
220   LET Q$=""
230   DO
240     PRINT AT X,Y:Q$;"? "
250     LET A$=INKEY$:LET J=0 ! karakterenkent beolvas
260     IF A$=CHR$(13) THEN EXIT DO ! ENTER eseten beolvasas vege
270       IF LEN(Q$)>0 AND A$=CHR$(164) THEN !visszatorolhetoseg ellenorzese
280       LET Q$=Q$(1:LEN(Q$)-1):LET J=1
290     END IF
300     IF J=1 THEN 240
310     IF LEN(Q$)>=HOSSZ OR A$<E$ OR A$>U$ THEN 240
320     ! karakter elfogadhatosag vizsgalat
330     LET Q$=Q$&A$ ! karakter hozzafuzese
340   LOOP
350   PRINT AT Y,X:Q$;" "
360 END DEF

A 74. program csak számjegyeket, ill. a számsor elején (és csak ott) fogad el mínusz előjelet.

1 PROGRAM "Input2.bas"
100 ! ellenorzott INPUT
110 LET X=10:LET Y=10 ! kiiras helye
120 STRING S$
130 CLEAR SCREEN
140 CALL ELL_INPUT
150 PRINT S$
160 END
170 DEF ELL_INPUT
180   LET S$="":LET TP=0:LET EJ=0
190   PRINT "A rutin csak szamot fogad el"
200   DO
210     PRINT AT Y,X:S$;"? "
220     LET A$=INKEY$:LET J=0 ! karakterenkent beolvas
230     LET H=LEN(S$)
240     IF A$=CHR$(13) THEN EXIT DO ! ENTER eseten beolvasas vege
250     IF H>0 AND A$=CHR$(164) THEN ! visszatorolhetoseg ellenorzese
260       IF S$(H:H)="." THEN LET TP=0
270       IF S$(H:H)="-" THEN LET EJ=0
280       LET S$=S$(1:H-1):LET J=1
290     END IF
300     IF J=1 THEN 210
310     IF A$="." AND TP=1 THEN 210
320     IF A$="-" AND TP=1 THEN 210
330     IF A$="-" AND S$<>"" THEN 210
340     IF A$="." THEN LET TP=1 !tizedespont jelzo
350     IF A$="-" THEN LET EJ=1 ! elojel jelzo
360     IF A$="." OR A$="-" THEN 380
370     IF A$<"0" OR A$>"9" THEN 210
380     LET S$=S$&A$ ! karakter hozzafuzese
390   LOOP
400   PRINT AT Y,X:S$;" "
410 END DEF

A beírás során csak egy tizedes pontot írhatunk be az input adatba. Itt tehát a programnak figyelnie kell, hogy hol érkezett és érkezett-e már egy adott karakter. Természetesen azt is észre kell vennie a programnak, ha javítási szándékkal időközben kitöröltük pl. a tizedes pontot.
A csak számjegyeket és pontosan 11 karakterből álló adat elfogadását a MOD-nál is bemutatott személyi szám ellenőrző program, egy más megvalósításán keresztül figyelhetjük meg a 75. program BEVITEL blokkjában.

1 PROGRAM "Szem_szam.bas"
100 ! szemelyi szam ellenorzott INPUT-tal
110 DIM H$(12),N(12)
120 CLEAR TEXT
130 PRINT AT 8,15:"12345678901"
140 LET H=0:LET SUMMA=0:LET S$=""
145 SET £102:INK 3
150 CALL BEVITEL
155 SET £102:INK 1
160 FOR I=1 TO 12
170   READ H$(I),N(I)
180   IF I<11 THEN LET SUMMA=SUMMA+VAL(S$(I:I))*I
190 NEXT
200 LET V=VAL(S$(1:1))
210 IF V<1 OR V>8 THEN PRINT "elso karakter hibas! ":GOTO 470
220 LET A$="nem magyar ":LET B$="ferfi":LET E$="19"
230 IF V<5 THEN LET A$="magyar "
240 IF V/2=INT(V/2) THEN LET B$="no "
250 PRINT "az illeto: " A$ "allampolgarsgu " B$
260 IF (V-1) BAND 2 THEN LET E$="18"
270 PRINT "szuletesi ido: " E$ S$(2:3);" ";
280 LET V=VAL(S$(2:3))
290 IF V/4=INT(V/4) THEN LET N(2)=29
300 LET V=VAL(S$(4:5))
310 IF V<1 OR V>12 THEN
320   PRINT "hibas honap adat":GOTO 470
330 ELSE
340   PRINT H$(V);" ";
350 END IF
360 IF N(V)>=VAL(S$(6:7)) THEN 380
370 PRINT "hibas honap, nap egyeztetes":GOTO 470
380 PRINT S$(6:7)
390 PRINT "napi sorszam: " S$(8:10)
400 PRINT "ellenorzo osszeg: ";
410 LET ELL=MOD(SUMMA,11)
420 IF ELL=VAL(S$(11:11)) THEN
430   PRINT S$(11:11)
440 ELSE
450   PRINT "hibas"
460 END IF
470 PRINT :PRINT "bill. nyomasara indul"
480 IF INKEY$="" THEN 480
490 RUN
500 DEF BEVITEL
510   PRINT "Szemelyi szam:"
520   PRINT AT 9,15:S$;"? "
530   LET Q$=INKEY$:LET H=LEN(S$)
540   IF Q$=CHR$(13) AND H=11 THEN 600
550   IF H=11 AND(Q$<>CHR$(164) AND Q$<>CHR$(184)) THEN 530
560   IF H>0 AND(Q$=CHR$(164) OR Q$=CHR$(184)) THEN LET S$=S$(1:H-1)
570   IF Q$>="0" AND Q$<="9" THEN LET S$=S$&Q$ ! csak szamot fogad el
580   PRINT AT 9,15:S$;" "
590   GOTO 520
600   PRINT AT 9,15:S$;" ":PRINT
610 END DEF
620 DATA januar,31,februar,28,marcius,31
630 DATA aprilis,30,majus,31,junius,30
640 DATA julius,31,augusztus,31,szeptember,30
650 DATA oktober,31,november,31,december,31

Ez a megoldás a személyi szám további elemzése során egyszerűsíti a vizsgálatokat.

JOY

A számítógép beépített botkormánya a kurzor mozgatására szolgál. A nagyobb igénybevételnek ne tegyük ki. A játékokhoz jobb a külső - erőteljesebb kialakítású - botkormányt használni. Ha nem a saját botkormányt csatlakoztatjuk, hanem valamilyen más típusút, akkor ismernünk kell az Enterprise CONTROL port csatlakozójának kiosztását. A bekötés elvégzéséhez segíthet a 18. ábra.

A saját botkormányt programfutás közben különböző célra használhatjuk fel, állapotát többféle módon kérdezhetjük le. A beépített botkormány állapota lekérdezhető. A=JOY (0) értékadó utasítással. Minthogy a botkormány a billentyűzethez tartozik, a billentyű lekérdezhető INKEY$-vel is, ahol most a botkormány állását A$-be olvashatjuk be. De a billentyűzet elérhető a portról is 181dec (B5H) címen.
A botkormány állapotot a billentyűmátrix 7. sorából beolvasott 1., 2., 3. és 5. bit jelzi:
A különböző módon beolvasott botkormány állások:

 
JOY(0)
A=ORD(A$)
IN(181)
É / FEL
ÉK
K / JOBBRA
DK
D / LE
DNY
NY / BALRA
ENY
TŰZ
8
9
1
5
4
6
2
10
16
176
-
188
-
180
-
184
-
32
247
243
251
249
253
221
223
215

Ezek felhasználásával egyszerű rajzoló programot írhatunk. A program tegye lehetővé a pont mozgatását a botkormány által kiválasztható nyolc irány bármelyike felé egészen a képernyő határáig, de a pont ne tudjon "lemászni" a képerny6r61. A botkormány és -a szóköz billentyű egyidejű lenyomása mellett az aktuális pozíción lévő pont radírozható legyen. A kitűzött feladat megoldására mutat egy lehetséges megoldást a 76. program.

100 ! botkormannyal rajzol
110 GRAPHICS :LET X=640:LET Y=340
120 SET KEY CLICK OFF
130 SET STATUS OFF
140 SET PALETTE BLACK,WHITE
150 PLOT X,Y;
160 LET A=JOY(0)
170 IF (A=2 OR A=6 OR A=10 OR A=18 OR A=22 OR A=26) AND X>0 THEN LET X=X-4
175 IF (A=1 OR A=5 OR A=9 OR A=17 OR A=21 OR A=25) AND X<1200 THEN LET X=X+4
180 IF (A=4 OR A=5 OR A=6 OR A=20 OR A=21 OR A=22) AND Y>0 THEN LET Y=Y-4
185 IF (A=8 OR A=9 OR A=10 OR A=24 OR A=25 OR A=26) AND Y<710 THEN LET Y=Y+4
190 SET INK(-1*(A<15)) ! szokoz billenytuvel egyutt radiroz
200 IF INKEY$="w" THEN RUN ! ujrainditas
210 GOTO 150

A 170-185. sorok hatása a LET-nél tárgyalt értékadási lehetőség felhasználásával egyszerűbben is megoldható (77. program).

100 ! botkormannyal rajzol
110 INPUT PROMPT "kezdopont x,y :":X,Y
120 SET STATUS OFF
130 GRAPHICS
140 SET PALETTE BLACK,WHITE
150 PLOT X,Y;
160 LET A=JOY(0)
170 !
175 LET X=X+4*(A BAND 2)*(X>O)-8*(A BAND 1)*(X<1200)
180 LET Y=Y+4*(A BAND 4)*(Y>O)-(A BAND 8)*(Y<710)
185 !
190 SET INK(-1*(A<15)) ! szokoz billenytuvel egyutt radiroz
200 IF INKEY$="w" THEN RUN ! ujrainditas
210 GOTO 150

A botkormány használatának egy igen hasznos és elegáns alkalmazási lehetősége a menütechnikára épülő programok egy-egy alprogramjának kijelölését biztosító alkalmazás. A 78. program lehetővé teszi, hogy a választási lehetőségeket kiíró listából a botkormány és a szóköz billentyű segítségével válasszuk ki a kívánt menüpontot.

1 PROGRAM "Menu.bas"
100 ! menubol valaszt botkormannyal
110 NUMERIC AA
120 CALL MENU
130 CALL VALASZTAS
140 ON AA GOTO 160,170,180,190,200,210,220,230
150 END
160 PRINT " 1. programresz":STOP
170 PRINT " 2. programresz":STOP
180 PRINT " 3. programresz":STOP
190 PRINT " 4. programresz":STOP
200 PRINT " 5. programresz":STOP
210 PRINT " 6. programresz":STOP
220 PRINT " 7. programresz":STOP
230 PRINT " 8. programresz":STOP
240 DEF MENU
250   SET STATUS OFF
260   CLEAR SCREEN
270   FOR Y=1 TO 8
280     PRINT AT Y*2+3,8:Y ". lehetoseg"
290   NEXT
300 END DEF
310 DEF VALASZTAS
320   LET K=5:LET K$=">"
330   LET P=JOY(0) ! menubol kijeloles botkormannyal
340   IF P>15 THEN 410 ! szokoz billentyuvel kivalaszt
350   IF P=8 AND K>4 THEN PRINT AT K,7:" ":LET K=K-2
360   IF K<5 THEN LET K=19 ! kijeloles "korbe forog"
370   IF P=4 AND K<20 THEN PRINT AT K,7:" ":LET K=K+2
380   IF K>20 THEN LET K=5
390   PRINT AT K,7:K$
400   GOTO 330
410   LET AA=(K-3)/2
420   CLEAR SCREEN
430   PING
440 END DEF

A botkormánnyal felfelé-lefelé mozgathatjuk a kijelölést láthatóvá tevő jelet. Ha megnyomjuk a szóköz billentyűt, akkor a program a választásnak megfelelő programágra ugrik az ON választás GOTO S1, S2, S3 utasítás hatására.

LET

A változók értékadása az IS-BASIC-ben mindig kötelező. Nincs alapértelmezésű értéke semmilyen változótípusnak sem. Szerencsés lehetőséget biztosít az egy értékadó utasításban több változónak azonos értéket adó LET A, B, C=0 alakú utasítás. Ha azonban olyan eset adódik, amikor nagyon sok különböző nevű változónak kell értéket adni, akkor ez az eljárás nehézkes. Amennyiben az összes nagybetűs változónevet fel akarjuk használni, akkor a 79. program szerint olyan megoldást követhetünk, melynél a program elején az értékadó utasításban a változó nevét felülírva minden felhasznált változónak azonos értéket adunk.

100 FOR WW=65 TO 91
110   LET A=WW-1
112   ! " ez a valtozonev most a 4854. memoriacimen van
120   POKE 4854, WW
122   PRINT WW;
130 NEXT
140 PRINT A;B;C;D;E;F;G;Z
150 ! vigyazz ertekadas programfelulirassal!

Ehhez a trükkhöz így két dolgot nagyon alaposan végig kell gondolni.
A ciklusban történő értékadásnál, a listában most látható "A" változónév memóriabeli elhelyezkedését meg kell határozni, hiszen ha POKE-kal hozzányúlunk egy programsorhoz, akkor végzetes hibát is elkövethetünk. Az értékadást természetesen akár kétbetűs változónevek minden variációjára is elvégezhetjük a 80. program felhasználásával, de talán ilyen esetben már inkább (sőt lehet, hogy az előző példánál is) tömbváltozókat illik használni.

100 FOR I=65 TO 90
110   FOR J=65 TO 90
120     LET AA=0
130     ! ^ ez a karakter most 4872 memoriacimen van
140     ! ^ ez pedig most 4873 memoriacimen van
150     POKE 4872,I
160     POKE 4873,J
170   NEXT
180 NEXT
200 ! ketbetus valtozok alapertelmezese program felulirassal
210 ! osszesen 676 valtozonak ad erteket.

Ennek ellenére nézzük meg a 81. programban, hogy az ABC minden betűjével jelzett síringnek is lehet ilyen módon alap, vagy konkrét értéket adni.

100 FOR I=65 TO 91
110   LET A$="samu"
120   POKE 4853,1
130 NEXT
140 FOR I=65 TO 90
150   POKE 4938,1
160   PRINT CHR$(I);"$ =";A$
170 NEXT
180 ! idaig ugyanigy beirni ! ket helyen is felulirjuk a programot
190 ! futtatas elott akar ellenorizhetiuk a memoriacimeket es tartalmukat RUN 200-zal
200 FOR I=4827 TO 5000
210   PRINT I;PEEK(I)
220 NEXT

Ezt ugyan már láttuk, de ebbe a programban a változókat hasonló módon ki is listázzuk. Ebben az esetben már két helyen is benyúltunk POKE utasítással az eredeti programba. A programtárolás szabályait ismerők a program végén lévő ciklussal győződhetnek meg az átírandó memóriacímek helyességéről. Ezért ha beírtuk a programlistát, először RUN 180-nal indítsuk azt el és ha a címeink helyesek, akkor próbáljuk ki élesben azt. A feltételhez kötött értékadásnál használhatunk IF utasítást, pl.:
IF V=1 THEN LET A=3. Van egy elegánsabb, de esetenként 10%-kal lassabb végrehajtási idejű értékadási lehetőség is, az előző példánál maradva:

LET A=-3*(V=1)

Ezzel az értékadási móddal többször találkozhatunk. A zárójel tartalmát egyenlőség (igazság) szempontjáról ellenőrzi a rendszerprogram. Ha igaz, akkor logikailag igaz és 1 értéket kap a zárójelben lévő kifejezés. Ha nem igaz, akkor értéke 0 lesz.

LINE MODE

A rajzok, színek képernyőn való találkozásának egymás felülírásának módját határozza meg ez a video feltétel. A fekete-fehér képernyőn is látványos képet kaphatunk a vonalak kizáró, vagy (XOR) módban való találkoztatásával. A 82. program sakktáblaszerű beosztást rajzol a képernyőre.

1 PROGRAM "Racs.bas"
100 ! racs
110 GRAPHICS
120 SET PALETTE BLACK,WHITE
130 FOR Y=0 TO 719 STEP 120 ! vizsyintes vonalak
140   FOR X=0 TO 1279 STEP 4
150     PLOT X,Y;X,Y+60
160   NEXT
170 NEXT
180 SET LINE MODE 3 ! ahol van ott torolj
190 FOR X=0 TO 1279 STEP 128 ! fuggoleges vonalak
200   FOR Y=0 TO 719 STEP 4
210     PLOT X,Y;X+64,Y
220   NEXT
230 NEXT
240 FOR R=10 TO 330 STEP 30
250   PLOT 640,360,ELLIPSE R,R
260 NEXT

LIST

Ezt a parancsot gyakran használjuk programunk írása közben. Az elkészült programot nyomtatóra is kiírathatjuk az LIST paranccsal. Sokszor jó lenne, akár a program futása közben egy-egy programsort kiírni a képernyőre, vagy az elkészült programról több listát készíteni a nyomtatón. A LIST (LLIST) kulcsszót viszont azokhoz a kulcsszavakhoz hasonlóan, melyek típusjelzőjének első bitje 0, nem veszi fel a tokenizáló rutin a programba, hanem hibajelzést ad. Amennyiben a kulcsszót, mint utasítást be tudjuk csempészni a programba, akkor azt végre fogja hajtani. A 83. programot úgy állíthatjuk elő, hogy először beírjuk a 130 PRINT programsort, majd azonnal kézből, parancsmódban végrehajtatjuk a POKE 4832,42 parancsot.

100 ! LIST programban
110 FOR I=1 TO 5
120   PRINT I; ".lista"
130   LIST
140   PRINT
150   IF INKEY$="" THEN GOTO 150
160 NEXT

Megtehetjük ezt (és csak akkor tehetjük meg, ha NEW után 0. programban vagyunk), mert az első beírt programsor a 4827dec memóriacímen kezdődik, a kulcsszó sorszáma pedig a tárolt programsor 6. byte-ja. Ott most a PRINT tokenje (56dec) helyezkedik el.
A POKE felülírja az ezen a címen lévő értéket, ha 42dec értéket írunk be, akkor a LIST kulcsszóra. Ezek után már "felöltöztethetjük" a programot a közölt lista szerint, majd futtathatjuk és végre fogja hajtani most már az így programban beépült LIST utasítást.
Nyilván hasznosabb lenne a nyomtatóra kiírni a programot. Ilyenkor a javasolt megoldás:
Készítsük el azt a programot, amit ki akarunk listázni a nyomtatón. Ha készen van, RENUMBER utasítással hozzuk rendbe a sorszámokat. Írjuk most már elé a 84. programot.

1 POKE 4865,82
2 FOR I=1 TO 2
3   PRINT 100
4   LPRINT :LPRINT
5 NEXT
6 ! a korabban beirt 100 sorszamon kezdodo program kilistazasa
100 REM igazi program kezdete

Amennyiben a program egy tetszőleges helyén kívánjuk ezt a trükköt alkalmazni, akkor is hasonló eljárást alkalmazhatunk. Írjuk meg a programot 0-ként és az ominózus sorba írjuk be a PRINT kulcsszó után a megkívánt LIST, vagy LLIST utáni szintaktikával a kívánt teendőt. Valahogy így:

n PRINT FIRST TO LAST
n PRINT 100-120
n PRINT eljárás

A teendőnk most az adott sorszámú sor memóriabeli helyének megkeresése és ebben a sorban a 6. byte értékének felülírása
82-re, ha a nyomtatóra,
42-re, ha a képernyőre
akarjuk a listát kiíratni. Írjuk be valamelyik szabad program helyére a 85. programot.

100 ! 0. programban atiras, EZT 2. FROGRAMKENT KELL BEIRNI ! ! !
110 INPUT PROMPT "melyik sorban: ":N
120 INPUT PROMPT "I=LIST 2=LLIST ":V
130 IF V<1 OR V>2 THEN 120
140 LET X=-42*(V=1)-82*(V=2)150 LET K=4827 ! a 0. program valtozatlanul ezen a címen kezdodik
160 DO
170   LET H=PEEK(K) ! a sor elso byte-ja a sorhosszat adja
180   IF PEEK(K+1)+256*PEEK(K+2)=N THEN EXIT DO ! megtalalta a keresett sorszamot
190   IF PEEK(K+H)=0 THEN EXIT DO ! megtalalta a program veget, de a keresett sorszamot nem
200   LET K=K+H ! kovetkezo sor eleje
210 LOOP
220 IF PEEK(K+1)+256*PEEK(K+2)<>N THEN GOTO 270
230 LET CIM=K+S ! a modositando byte:K->sor hossza, K+I->skatulyazas melysege,K+2->sorszam also-,
231 ! K+3->sorszam felsobyte, K+4->kulcsszo bevezeto (96),K+5-> kulcsszo token
240 POKE CIM, X
250 PRINT "elso program modositva"
260 END
270 PRINT "ilyen sorszara nincs"
280 END

Ezt a segédprogramot más célra is felhasználhatjuk. Az inputként közölt programsorszám ismeretében az adott sor memóriabeli elhelyezkedésére máskor is szükség lehet. Igaz a haladók RST 10 rutin segítségével hamarabb is megtalálhatják a keresett sor elejét, mint ahogy azt a GOTO, GOSUB rutinok végrehajtása közben végzi a számítógép rendszerprogramja is. Ez a program most lehetővé teszi, hogy az INPUT utasításként közölhető sorszámú sorban a sorszámot követő első kulcsszó tokenjét lecserélje a LIST, vagy LLIST kulcsszó tokenjére. A módosított 0. programhoz az EDIT 0-val térhetünk vissza.
A programba utólag becsempészett karakterek ravasz dolgok megvalósítását teszik lehetővé. Így pl. megtehetjük azt, hogy beírjuk a 86. programot, mellyel elérhetjük minden kezdő, középhaladó programozó vágyát, hogy saját Basic programját listázás ellen védje.

100 ! program titkositas, LIST letiltas
110 POKE 4833,0
120 PRINT "samu"
130 PRINT
140 PRINT
150 PRINT
160 PRINT
170 FOR I=4827 TO 4850
180   PRINT I;PEEK(I)
190 NEXT

Amennyiben a program listázása közben olyan helyen talál nullát az interpreter a programban, ahol azt nem várta, akkor azt programvégnek tekinti. Így csak az a dolgunk, hogy az első sorban a REM utáni kötelezően szóköz karakter helyére becsempésszük a 0-t.
Variálhatjuk ezt a védelmet úgy, hogy a sorszám és az első utasítás se látszódjék, ilyenkor a kulcsszó után kurzor visszaléptető karakterek kódját kell beírni annyiszor, hogy e szöveg elé kerüljünk. Erre ad ötletet a 87. program.

100 ! 12345(c) ENTERPRISE!
110 !^ ez 4833 cimen ^ ez pedig 4852 cimen van
120 !
130 !
140 ! program LIST letiltas, elso sort sem irja ki
150 !
160 !
170 FOR I=4833 TO 4837
180   POKE I,164
190 NEXT
200 FOR I=0 TO 30 STEP 3
210   PRINT TAB(15+14*SIN(I));"ENTERPRISE"
220 NEXT

Az első megjegyzés sorba az öt pont helyére tölti a rövid kis ciklus a CHR$(184) kurzor visszamozgató kódokat, majd a (c) szöveg után egy álprogramvég jelzés kerül a sorvégén lévő felkiáltójel helyére. Így ez a program sem árul többet el magából a listázás hatására. A program természetesen továbbra is él, futtatható és SAVE, LOAD parancsokkal menthető és tölthető. Viszont az egyszerű LIST parancsra nem sokat árul el magáról. A haladók viszont tudják, hogy becsaphatjuk ezt a lista védelmet úgy, hogy LIST sorszám utasítással átlépjük a védelmet biztosító sort, vagy egyszerűen töröljük ezt a programsort. Hogy megkeserítsük annak az életét, aki ki a akarja törölni az első helyen lévő n sorszámú programsorunkat, készítsünk olyan sorszámot, amit nem lehet átírni. Ez a programsorszám a 0. Igaz ilyet beírni sem lehet, de ha már egyszer van ilyen sor, akkor az él a programban. Szinte sejteni is lehet már a megoldást. Írjuk be a 88. programot.

100 ! marpedig ilyen sorszam nincs
110 ! az elso sor sorszarra a 4828/29 dec címen van
120 POKE 4828,0 ! ezt atirjuk 0. sorszamra
130 PRINT "nocsak": PRINT "lassuk a listat:"
140 LET VELE=PEEK(566)+256*PEEK(567) ! a beirt program vege utanra mutat
150 POKE VELE-3,42 ! az utolso, egy utasitast tartalmazo programsorban az utasitas tokenjenek atirasa
160 PRINT

A program futtatása után megdöbbenve láthatjuk, hogy 0. sorszámot is tartalmaz a programunk. Ezt a sort sem 0, sem DELETE 0, sem a RENUMBER nem bántja. Igaz ezt a sort a DELETE FIRST parancs el tudja intézni. Akkor keressünk erre a listázás tiltásra valami tökéletesebbnek tűnő megoldást.
Mint láttuk a LIST végrehajtását a végrehajtás során a 0. szegmens elején lévő ugrócímtáblán keresztül biztosítja a rendszerprogram. Írjuk át tehát ezt a címet, legalább annyira, hogy a LIST, LIST sorszám parancsot ne hajtsa végre a számítógép. Ennek egy járható útja, hogy programunkba beírjuk, vagy gépünknek parancsban kiadjuk a POKE 3813,16 utasítást. Természetesen jó, ha legalább mi magunk tudjuk, hogy visszaállítható az eredeti ugrócímtábla-beli érték és a LIST parancs hatása, ha az alapértelmezést visszaállítjuk POKE 3813, 121 segítségével.

Logaritmus (string matematika)

Ez a függvény az argumentum természetes alapú logaritmusát adja. Ennek a jelölése a matematikában az ln. A logaritmus számítás alapszáma az e. Ez az érték nem található meg konstansként letárolva a számítógép memóriájában, igaz az EXP (1) függvény kiszámítása után az eredmény az e, a természetes logaritmus alapszáma. Ezt az értéket a matematikusok az alábbi formulával definiálták:

Számítógépünk 10 jegy pontossággal tudja kijelezni az értékeket, így nekünk sem kell a végtelenségig folytatni az összegzést. A 89. program 12 lépésben mutatja a közelítés egyre pontosabb értékeit és végül összehasonlítja a számítógép által nyújtott értékkel.

100 ! term log alapszama
110 LET E=1:LET F=1
120 FOR I=1 TO 12 !.kozelites 130 LET F=F*I
140   LET E=E+1/F
150   PRINT E
160 NEXT
170 PRINT
180 PRINT EXP(1) !kontroll kiiratas

De mi van akkor, ha valami oknál fogva több tizedesjegy pontossággal kívánjuk kiíratni az e értékét? Ilyenkor a string matematikához kell folyamodni. A string matematika alkalmazásával tetszőlegesen sok jegyen tudunk elvégezni összeadást, kivonást. Ez a tetszőlegesen sok jegy, ha az adatokat egy stringben kívánjuk tárolni, természetesen csak a maximálisan ábrázolható, tárolható string hosszával megegyező lehet.
Ha belegondolunk, hogy mit jelent tíz jegy pontosság, akkor láthatjuk, hogy a Föld átmérőjét centiméter pontossággal le tudjuk írni vele. A Föld-Nap távolság milliméter pontossággal való leírásához 26 számjegyet kellene leírni. Ennek ellenére tűzzük ki magunk elé, a harminc jegyig való összeadást. A 90. program A$ és B$ stringben kell beírnunk az összeadandó számjegy sorozatokat.

1 PROGRAM "Osszead.bas"
100 ! Osszeadas max 30 jegyre
110 LET N$="                 "
120 TEXT :LET F=0:PRINT :PRINT :PRINT
130 INPUT PROMPT "1. tag: ":A$
140 LET B$=A$
150 CALL ELEMZES
160 IF F=1 THEN GOTO 120
170 LET F=0
180 INPUT PROMPT "2. tag: ":B$
190 CALL ELEMZES
200 IF F=1 THEN 180
210 LET A$=N$&A$:LET B$=N$&B$
220 LET A$=A$(LEN(A$)-30:LEN(A$)) ! helyi erteknek megfeleloen egyforma hosszura alakitja a stringeket
230 LET B$=B$(LEN(B$)-30:LEN(B$))
240 PRINT AT 10,5:A$
250 PRINT AT 11,4:"+"&B$
260 PRINT AT 12,4:"--------------------------------"
270 FOR I=31 TO 1 STEP-1
280   LET E=VAL(A$(I:I))+VAL(B$(I:I))+F ! helyiertekek szerint osszead atvitel figyelembevetelevel
290   IF E>9 THEN
300     LET F=1:LET E=MOD(E,10) ! ha atvitel van
310   ELSE
320     LET F=0 ! osszeadasnal atvitel nem keletkezett
330   END IF
340   PRINT AT 13,4+I:STR$(E)(1:1)
350 NEXT
360 FOR I=1 TO 35
370   PRINT £102,AT 13,I:; !kepernyon vizsgalat
380   GET £102:X$
390   IF X$>"0" THEN EXIT FOR
400   PRINT AT 13,I:" " ! amig helyi ertekpotlo nullakat talal azokat torli
410 NEXT
420 END
430 DEF ELEMZES ! csak szamjegyeket tartalmaz a karaktersorozat?
440   LET H=LEN(B$)
450   IF H>30 THEN LET F=1
460   FOR V=1 TO H
470     IF B$(V:V)<"0" OR B$(V:V)>"9" THEN LET F=1
480   NEXT
490 END DEF

Az elemzés megvizsgálja, hogy valóban, számjegyeket és csak számjegyeket tartalmaznak-e a síringek.
A két összeadandó számjegy sorozatot helyi érték szerint helyesen írja egymás alá a program. Meg kell ezt tenni nemcsak a kiírás kedvéért, hanem azért is, hogy valóban azonos helyi értékű számjegyeket adjunk össze. A két string egyforma hosszát azzal biztosíthatjuk, hogy az A$, ill. B$ stringek elé ragasztunk harminc helyi érték pótló nullát. Majd a számsor vége felől számolva a harmincadik jegyen túliakat elhagyjuk. Az összeadást sorban, jegyenként elvégezzük az átvitel figyelembevételével. Így a számítógépnek mindig csak egy-két számjegy hosszúságú adatokkal kell dolgoznia, igaz az eredményként leírt számjegyek továbbra is csak egy string részét képezik. Az eredménystring számmá a szokásos VAL függvénnyel csak úgy alakítható át, hogy abban csak tíz számjegy és a hatványkitevő marad meg.
A program tartalmaz még egy érdekességet. Az eredmény értékes számjegyei előtt helyi érték pótló nullák sora éktelenkedik, márpedig ezekre nincs szükségünk. Ezeket a nullákat a képernyőről, programból letörölhetjük. Az eredmény sorát balról jobbra haladva - a képernyőn lévő karakterek vizsgálatával - elemezzük és mindaddig, amíg értékes számjegyet nem találunk, addig töröljük a képernyő adott pozícióján található karaktert. Minthogy az e kiszámításánál szorzásra, ill. osztásra is szükség van, nézzük meg a tetszőleges pontosságú osztás blokkdiagramját (19. ábra).

A gondolatmenet alapján megvalósított osztó programot a 91. program szemlélteti.

1 PROGRAM "Osztas.bas"
100 ! osztas akarhany szamjegyig
110 INPUT PROMPT "Hany szamjegyig szamoljon? ":N
120 INPUT PROMPT "osztando: ":A
130 INPUT PROMPT "oszto: ":B
140 IF B=0 THEN 130 ! nullaval nemosztunk!
150 PRINT STR$(INT(A/B))&"."; ! egeszresz es tizedespont kiirasa
160 GOTO 180
170 PRINT STR$(INT(A/B));
180 LET A=10*MOD(A,B) ! az osztando a maradek tizszerese
190 LET N=N-1 ! hol tartunk az osztasban
200 IF N>0 THEN 170
210 PRINT
220 END

Ennyi előismeret után már nekiláthatunk az e értékének kiszámításához. Azonban vegyük észre, hogy a tagok egymás után igen egyszerű szabállyal előállíthatók az előzőből. A nevezők rendre faktoriálisukat tartalmaznak:

(n+1)! = n!*(n+1).

A fentiek alapján követhető a feladat megoldásának menete a 92. program kapcsán.

1 PROGRAM "E.bas"
100 ! e kiszamitasa string matek
110 LET S$="0000000000000000000000000000000000"
120 LET B$=S$:LET E$="":LET A$="1"
130 FOR N=2 TO 33
140   CALL OSZTAS
150   CALL OSSZEADAS
160   PRINT "2.";B$(2:37)
170 NEXT
180 END
190 !
200 DEF OSZTAS
210   LET M=0:LET E$=""
220   FOR I=1 TO 37
230     LET A=10*M+VAL(A$(I:I))
240     LET E=INT(A/N):LET E$=E$&STR$(E) ! eredmeny i. szamjegye
250     LET M=MOD(A,N) ! a maradek
260   NEXT
270   LET A$=E$
280 END DEF
290 !
300 DEF OSSZEADAS
310   LET F=0 ! atviteljelzo
320   FOR I=37 TO 1 STEP-1
330     LET E=VAL(E$(I:I))+VAL(B$(I))+F
340     IF E>9 THEN
350       LET F=1:LET E=MOD(E,10) ! atvitel keletkezett az osszeadasnal
360     ELSE
370       LET F=0
380     END IF
390     LET B$=B$(1:I-1)&STR$(E)&B$(I+1:37)
400   NEXT
410 END DEF
420 ! e= 2.718281828459045235360287471352662481

Természetesen a normál számítások elvégzéséhez bőven elegendő a számítógép nyújtotta tíz jegy pontosság. Az ilyen pontosságú számolást az Enterprise elvégzi. Ez a számítógép igen sok területen a hagyományos gondolkozást, matematikai ismeretek alkalmazását teszi lehetővé. Így a korábbi géptípusoktól eltérően lehetőséget biztosít a tízes alapú logaritmus használatára is. Igen érdekes az a Basic-ban közölt, de az 1. szegmens C8A4 címen megtalálható rutin, ami előállítja az X szám tízes alapú logaritmusát.

1 PROGRAM "Log.bas"
100 ! tizes alapu logaritmus x az 1. szegmens C8A4h rutin BASIC megfeleloje
110 INPUT PROMPT "x= ":X
120 LET W=X:LET S=SQR(10)
130 IF X>0 THEN 160
140 PRINT "Ervenytelen argumentum"
150 END
160 LET K=0:LET O=.1
170 IF X<=S AND X>S/10 THEN 220
180 IF X>S THEN LET O=10
190 DO UNTIL X<=S AND X>S/10
200   LET X=X/O:LET K=K-(O=10)+(O=.1) ! karakterisztika meghatarozasa, mantissza koncertalasa
210 LOOP
220 LET A=(X-1)/(X+1)
230 LET C1=-.6735816014 ! konstansok a RST10/92 alapjan
240 LET C2=3.163034915
250 LET C3=-2.915681437
260 LET C4=-8.190800454
270 LET C5=16.9669814
280 LET C6=-10.07040695
290 LET C7=.8685889638
300 ! log sorfejtes kozelitese
310 LET A1=((C1*A^2+C2)*A^2+C3)*A^2
320 LET A2=((A^2+C4)*A^2+C5)*A^2+C6
330 LET E=(A1/A2+C7)*A
340 PRINT "lg(";X;")= ",E+K
350 PRINT "az eredieti rutinnal",LOG10(W)
360 RUN

A 93. program lépéseit követve egy igazi matematikus bizony rosszallóan csóválná a fejét, de ezt majd minden Enterprise által megvalósított végtelen sor összegzésnél megteheti. Az argumentumokat egyrészt mindig úgy alakítja, módosítja, konvertálja, hogy azok egy jól behatárolható intervallumba kerüljenek. Ezekre az aránylag szűk, mindenesetre a lehetséges argumentum tartományához képest igen szűk tartományra azután olyan közelítő konstansokkal végzi el a sor összegzést, hogy a 10 értékes jegy pontosságot garantálni tudja. A RST 10/92 konstanstáblából nyeri a konstansokat, amelyek közül némelyik 3-4 tizedesjegyig, valamelyik korrekt matematikai értéket képvisel, a többi számjegy már nem az osztás várt eredménye, hanem a tartomány és a számítás kedvtért módosított érték.

Logikai műveletek

A számítógép Neumanni ismérve között szerepel az is, hogy a gépnek logikai műveletek végzésére is alkalmasnak kell lennie. Az Enterprise ezen a területen is elkényezteti a felhasználót. Lehetőséget kínál logikai, valamint bináris ÉS, VAGY, TAGADÁS műveletének elvégzésére.
A logikai műveleteket többféle módon használhatjuk fel programjainkban. Vegyük pl. az AND logikai összefüggést! Használhatjuk feltétel vizsgálatok összekapcsolására:
ha az egyik feltétel igaz és a másik is igaz, akkor...
azaz

IF A=B AND C=5 THEN ...

Itt a két feltétel igazságértéke (-1 ha igaz, 0 ha hamis) alapján az összekapcsolt ítéletek igazságértőkét határozza meg és ha igaz, akkor végrehajtja a sor további részét. Felhasználható értékadásra is, pl.:

A=(B AND C)

alakban, azonban ez csak akkor ad értelmes használható értéket, ha B és C 0 vagy -1 igazság értéket reprezentál. Ha a zárójelben 0-tól eltérő értékek vannak, akkor A=C értékadást végez. A bináris ÉS kapcsolat bitenkénti megegyezőséget vizsgál és eredményként az azonos biten 1 érték esetén ad 1-et.

             14  1110

BAND   7   0111

              6   0110

A vagy, ill. tagadás műveletét is vizsgálhatjuk hasonló gondolatmenet szerint.
A logikai műveletek összekapcsolhatók, de vannak olyan gyakran előforduló logikai műveletek, melyek önálló névvel rendelkeznek. A nagyobb számítógépek ezeket a logikai műveleteket is képesek egy kulcsszó segítségével elvégezni. Ne irigykedjünk, hiszen a három alap logikai művelet segítségével minden logikai kapcsolat és igazságtáblázatuk felírhatók. Ennek megvalósítását mutatja a 94. program.

1 PROGRAM "Logika.bas"
100 ! logikai muveletek
110 CLEAR SCREEN:PRINT :PRINT
120 PRINT "1. tagadas (NOT) A NOT A"
130 PRINT "2. es (AND) A AND B"
140 PRINT "3. vagy (OR ) A OR B"
150 PRINT "4. kizaro vagy A XOR B"
160 PRINT "5. ekvivalencia A EQV B"
170 PRINT "6. implikacio A IMP B"
180 PRINT :PRINT "Melyik igazsagtablazat?"
190 DO
200   LET V=VAL(INKEY$)
210 LOOP WHILE V<1 OR V>6
220 LET L$="  ##     ##"
230 LET J$="  #   #       #"
240 PRINT :PRINT
250 IF V=1 THEN
260   PRINT " A NOT A":PRINT "-------------"
270   FOR I=0 TO 1
280     PRINT USING L$:I,-1*(NOT(I))
290   NEXT
300 END IF
310 SELECT CASE V
320 CASE 1
330 CASE 2
340   PRINT "  A   B    A AND B"
350 CASE 3
360   PRINT "  A   B    A OR B"
370 CASE 4
380   PRINT "  A   B    A XOR B"
390 CASE 5
400   PRINT "  A   B    A EQV B"
410 CASE 6
420   PRINT "  A   B    A IMP B"
430 END SELECT
440 PRINT "------------------"
450 FOR I=0 TO 1
460   FOR J=0 TO 1
470     SELECT CASE V
480     CASE 1
490     CASE 2
500       PRINT USING J$:I,J,(I BAND J)
510     CASE 3
520       PRINT USING J$:I,J,(I BOR J)
530     CASE 4
540       PRINT USING J$:I,J,(I BOR J)-(I AND J)
550     CASE 5
560       PRINT USING J$:I,J,-1*(NOT((I BOR J)-(I AND J)))
570     CASE 6
580       PRINT USING J$:I,J,(-1)*(NOT(I)) BOR J
590     END SELECT
600   NEXT
610 NEXT
620 PRINT
630 PRINT "Billentyu nyomasra tovabb"
640 IF INKEY$="" THEN 640
650 RUN

LOOK

Ennek az utasításnak a segítségével - a gépkönyv szerint - tetszőleges változóba töltetjük az x, y koordinátájú pont színének palettaszámát. A praktikus felhasználás szempontjából megtudhatjuk, hogy az adott képernyőponton van-e valami? Jó hasznát vehetjük ennek játékprogramok esetén ütközések, találkozások érzékelésére. Nézzünk egy példát arra, hogy egy zárt idomot hogyan tudunk ennek az utasításnak a segítségével bevonalazni. Olyan programot kell írni, mely egy zárt síkidom, pl. kör határát megkeresi, ha megtalálta, akkor húzzon vonalat egészen a túloldali határvonalig. A megvalósítást a 95. program mutatja.

1 PROGRAM "Straff.bas"
100 ! Look - straffozas
110 GRAPHICS HIRES 16
120 SET INK 255:PLOT 640,360
130 PLOT ELLIPSE 300,300
140 SET INK 0:PLOT 640,360:SET INK 255
150 FOR Y=82 TO 655 STEP 40
160   FOR X=330 TO 950 STEP 8
170     LOOK AT X,Y:V
180     IF V<>0 THEN CALL STRAFF ! keresem a hatarvonalat
190   NEXT
200 NEXT
210 END
220 DEF STRAFF
230   DO
240     LET X=X+8
250     LOOK AT X,Y:V ! tapogatom a kepernyot
260     PLOT X,Y;
270     IF V<>0 THEN EXIT DO ! a tuloldal hatarvonalba utkoztem
280   LOOP
290   LET X=1000 ! hogy uj ciklust kezdjen a visszateres utan
300 END DEF

A 150-200. sorok keresik az idom határát. A SRAFF eljárás a vonalhúzást végzi és megkeresi a túloldali határoló vonalat. A LOOK utasítást felhasználva a szöveg tükörképét a 96. program, vagy ferdén való kiírását a 97. program valósíthatja meg.

1 PROGRAM "Tukorkep.bas"
100 ! szoveg tukorkepe
110 GRAPHICS HIRES 16
120 SET PALETTE BLACK,WHITE
130 PLOT 280,400
140 PRINT £101:"ENTERPRISE" ! kiirjuk a fejreallitando szoveget
150 PLOT 0,320;1279,320 ! tukrozesi tengely
160 PLOT 600,500 ! tukrozesi kozeppont
170 FOR Y=0 TO 60 STEP 4
180   FOR X=280 TO 920 STEP 8
190     LOOK AT X,350+Y:V ! letapogatjuk a szoveget
200     IF V=0 THEN 230 ! ha nincs keppontkeressunk ujat
210     PLOT X,292-Y ! tengelyre vett tukorkepmegrajzolasa
220     PLOT 1200-X,640+Y ! pontra vett tukorkep megrajzolasa
230   NEXT
240 NEXT

1 PROGRAM "Szoveg.bas"
100 ! szoveg ferden fel-le
110 SET STATUS OFF
120 GRAPHICS HIRES 16
130 SET PALETTE BLACK,WHITE
140 PLOT 330,719,
150 PRINT £101:"ENTERPRISE" ! az athelyezendo szovegkiirasa
160 FOR X=330 TO 980 STEP 4
170   FOR Y=0 TO 52 STEP 4
180     LOOK AT X,667+Y:V
190     IF V=0 THEN 230
200     PLOT 310-2*Y,X-290 ! fuggolegesen felfele ir
210     PLOT 980+1.5*Y,1000-X ! fuggolegesen lefele ir
220     PLOT X+16-Y*.7,(X-330)+Y*.7 !ferden felfele ir
230   NEXT
240 NEXT

Ez utóbbi program futásának eredményét a 20. ábra mutatja.
A COPY programnál alkalmazott LOOK utasítás felhasználás mellett, a képernyőn való ábra áthelyezésre is felhasználhatjuk azt. A 98. program az ábra áthelyezése mellett lehetőséget biztosít arra, hogy az ábrát ne csak egyszerűen áthelyezzük, hanem az ábrát minden, vagy csak egy irányba nagyítsuk, torzítsuk.

1 PROGRAM "Nagyit.bas"
100 ! grafikus abra nagyitasa
110 GRAPHICS HIRES 16
120 OPTION ANGLE DEGREES
130 SET INK 0:PLOT 340,600
140 SET INK 255:PLOT ELLIPSE 100,100 ! feje
150 PLOT 380,650 ELLIPSE 16,12 ! szeme
160 PLOT 300,650 ELLIPSE 16,12 ! szeme
170 PLOT 340,600 ELLIPSE 14,30 ! orra
180 SET INK 0:PLOT 340,600:SET INK 255
190 FOR A=30 TO 150 STEP 6
200   PLOT 340-50*COS(A),590-50*SIN(A) ! szaja
210 NEXT
220 FOR Y=500 TO 700 STEP 4
230   FOR X=240 TO 440 STEP 8
240     LOOK AT X,Y:V ! letapogarja a kepernyot
250     IF V=0 THEN 280
260     CALL LOFEJ ! fuggoleges iranyu nagyitas
270     CALL NAGYFEJ ! mindket iranyu nagyitas
280   NEXT
290 NEXT
300 END
310 DEF LOFEJ ! fuggoleges torzitas
320   PLOT X-200,10+2*(Y-500);X-200,10+2*(Y-500)+5
330 END DEF
340 DEF NAGYFEJ ! minket iranyba nagyit
350   FOR Q=0 TO 6
360     LET V1=540+3*(X-240):LET F1=10+3*(Y-500)+Q
370     PLOT V1,F1;V1+18,F1
380   NEXT
390 END DEF

MAX

Ez a függvény az argumentumként adott két változó közül a nagyobbat adja eredményül. Előnyösen használható számsorokban szélső érték keresésére, ill. rendező programban.
A program áttekinthetőbb lesz, ugyanakkor - amiről mi magunk is meggyőződhetünk a 99. program futása során - a végrehajtási idő kb. 5%-kal hosszabb lesz.

100 INPUT PROMPT "elemek szama: ":N
110 CLEAR SCREEN:RANDOMIZE
120 LET MX=1E-60:LET MN=1E60
130 TIME "00:00:00"
140 FOR I=1 TO N
150   LET A=RND(2000) ! elloallitja a szamokat
160   PRINT I;A,
170   IF A>MX THEN LET MX=A ! maximum kereses IF-fel
180   IF A<MN THEN LET MN=A
190   PRINT MX;MN
200 NEXT
210 PRINT TIME$
220 IF INKEY$="" THEN GOTO 220
230 !INPUT PROMPT "elemek szarna: ":N
240 !
250 CLEAR SCREEN:RANDOMIZE
260 LET MX=1E-60:LET MN=-1E60
270 TIME "00:00:00"
280 FOR I=1 TO N
290   LET A=RND(2000)
300   PRINT I;A,
310   LET MX=MAX(MX,A):LET MN=MIN(MN,A) ! maximum keresel MAX fuggvennyel
320   PRINT MX;MN
330 NEXT
340 PRINT TIME$

MOD

Mindennapi, általános- és középiskolai matematika tanulmányunkban ilyen formában nem találkoztunk ezzel a függvénnyel, pedig igen sokszor használtuk a maradék meghatározását különböző osztási feladatok elvégzésénél.
A hétköznapi életben is számos felhasználási területe adódik. Egy ilyen mindenki számára ismert alkalmazási terület a személyi számunk. A személyi szám nemre, állampolgárságra és születési dátumra ad egyértelmű felvilágosítást. Ez viszont a 11 jegyből csak 7-et igényel. A napi sorszám (ha figyelembe vesszük, hogy a statisztikai valószínűség szerint Magyarországon naponta nem születik 500 ember sem) három számjeggyel leírható. Az utolsó számjegy a személyi számról első ránézésre megmondja, nincs-e benne elírás. Az utolsó számjegy ui.

Kissé érthetőbben, a személyi szám 11. jegyét úgy kapjuk meg, hogy rendre összeadjuk az első tíz számjegy tagjainak a személyi számban elfoglalt helyükkel való szorzatát és az eredményt elosztjuk tizeneggyel. Az osztás maradéka a személyi szám tizenegyedik jegye.
A 100. program ezt a bonyolultnak látszó számítást elvégzi.

1 PROGRAM "Szem_sz2.bas"
100 ! szemelyi szam MOD
110 DIM H$(12),N(12)
120 FOR I=1 TO 12 ! honap nap egyeztetes elokeszitese
130   READ H$(I),N(I)
140 NEXT
150 CLEAR TEXT
160 PRINT AT 8,16:"12345678901" ! adatbevitel segitese
170 LET H=0:LET SUMMA=0
180 INPUT PROMPT "Szemelyi szam :":S$
190 PRINT
200 IF S$(LEN(S$):LEN(S$))=" " THEN
210   LET S$=S$(1:LEN(S$)-1) ! szokozok elhagyasa
220   GOTO 200
230 END IF
240 IF LEN(S$)<>11 THEN PRINT "hibas hosz":GOTO 560 ! szoveg hossz ellenorzese
250 FOR I=1 TO 11
260   IF S$(I:I)<"0" OR S$(I:I)>"9" THEN LET H=1 ! szemelyi szam karaktereinek ellenorzese
270   LET SUMMA=SUMMA+VAL(S$(I:I))*I ! szemelyi szam szamjegyeibol sulyozott osszeget kepez
280 NEXT
290 IF H=1 THEN PRINT "hibas karakter":GOTO 560
300 LET V$=S$(1:1):LET V=VAL(V$)
310 IF V<1 OR V>8 THEN PRINT "elso karakter hibas ":GOTO 560
320 LET A$="nem magyar ":LET B$="ferfi ":LET E$="19"
330 IF V<5 THEN LET A$="magyar "
340 IF V/2=INT(V/2) THEN LET B$="no "
350 PRINT "az illeto: " A$ "allampolgarsagu " B$
360 IF (V-1) BAND 2 THEN LET E$="18"
370 PRINT "szuletesi ido: " E$ S$(2:3);" ";
380 LET V$=S$(4:5):LET V=VAL(V$)
390 IF V<1 OR V>12 THEN
400   PRINT "hibas honap adat":GOTO 560
410 ELSE
420   PRINT H$(V);" ";
430 END IF
440 IF V=2 AND(VAL(S$(2:3)) AND 3=0) AND S$(6:7)="29" AND S$(2:3)<>"00" THEN 470
450 IF N(V)>=VAL(S$(6:7)) THEN 470
460 PRINT "hibas honap, nap egyeztetes":GOTO 560
470 PRINT S$(6:7)
480 PRINT "napi sorszam: " S$(8:10)
490 PRINT "ellenorzo osszeg: ";
500 LET ELL=MOD(SUMMA,11) ! ellenorzo osszeg MOD!
510 IF ELL=VAL(S$(11:11)) THEN
520   PRINT S$(11:11)
530 ELSE
540   PRINT "hibas"
550 END IF
560 PRINT :PRINT "bill. nyomasra indul"
570 IF INKEY$="" THEN 570
580 RUN
590 DATA januar,31,februar,28,marcius,31
600 DATA aprilis,30,majus,31,junius,30
610 DATA julius,31,augusztus,31,szeptember,30
620 DATA oktober,31,november,31,december,31

Természetesen, ha már programot írunk attól több szolgáltatás is elvárható, mint egy maradék kiszámítása. A személyi számban egy sor egyeztetést kell ellenőrizni, így a hónap és nap összhangját is vizsgálni kell. Itt ezt a 440-450. sorok végzik el. Az ellenőrzéshez szükséges adatokat a DATA sorok tartalmazzák, de igénybe lehetne venni a gép rendszerprogramjában lévő naptár ellenőrző rutint. Erről a DATE-nél bővebben.
Visszatérve a MOD-hoz. A különböző számrendszerek közötti átváltó programokban mindig szükség van a maradék további vizsgálatára. A MOD függvény ilyen célú alkalmazását találjuk a 101. programban.

1 PROGRAM "Dec.bas"
100 ! dec -> akarmi
110 INPUT PROMPT "Milyen alapra: ":A
120 IF A<2 OR A>9 THEN 110
130 INPUT PROMPT "atvaltando dec szam: ":D$
140 LET H=0
150 FOR V=1 TO LEN(D$)
160   IF D$(V:V)<"0" OR D$(V:V)>"9" THEN LET H=1
170 NEXT
180 IF H=1 THEN PRINT "hibas karakter":GOTO 110
190 LET D=VAL(D$):LET J=0
200 IF D>65536 THEN 110
210 IF D<0 OR D<>INT(D) THEN 110
220 FOR O=16 TO 0 STEP-1
230   LET A$=STR$(INT(D/A^O))
240   IF A$>"0" THEN LET J=1 ! szam el; nullakat nem irunk ki
250   IF J=1 THEN PRINT A$;
260   LET D=MOD(D,A^O)
270 NEXT
280 PRINT

Az előző probléma megoldásához hasonló gondolatmenetet igényel a címletezz program megírása. Igaz, itt az egymásután következő helyi értékek nem mértani sorban következnek egymásután. A 102. program végzi a címletek számának meghatározását.

1 PROGRAM "Cimlet.bas"
100 ! cimletezes
105 CLEAR SCREEN
110 INPUT PROMPT "osszeg :":SUMMA
115 RESTORE
120 FOR I=1 TO 14
130   READ CIMLET
140   LET DARAB=INT(SUMMA/CIMLET)
150   IF DARAB=0 THEN 180
160   LET SUMMA=MOD(SUMMA,DARAB*CIMLET)
170   PRINT USING "£££££££ Ft   ££££££db = £££££££££":CIMLET,DARAB,DARAB*CIMLET
180 NEXT
185 PRINT :PRINT :GOTO 110
190 DATA 20000,10000,5000,2000,1000,500,200,100,50,20,10,5,2,1

Adódhat probléma futás közben, főleg ha a 150. sort elhagyjuk. Ugyanis előfordulhatnak olyan esetek, amikor nullával való osztás maradékát kellene megállapítani. A MOD (X, 0) nem nullával való osztás hibát, hanem 3006 típusú matematikai hibát jelez.

NEW

Ez az utasítás törli a programot a tárból. De tényleg törli? A programsorok tárolásának elemzése során láttuk, hogy az átlag Basic nyelvű programok a RAM-ban úgy helyezkednek el, hogy az első programsor a 4827dec memóriacímen kezdődik, ahol a sor hossza található. A program végén pedig egy nulla van, minthogy az utolsó programsor után 0 hosszúságú sor következik. Ha végrehajtás közben 0 hosszúságú sorhoz érkezik az értelmező, akkor azt programvégnek tekinti. Futtassuk le a következő 103. számú programot.

100 FOR I-1 TO 10
110   PRINT I
120 NEXT
130 !
140 ! elozo sornak az eleje most 4862 címen van es tartartalma 7
150 FOR I=65 TO 75
160   PRINT CHR$(I)
170 NEXT
200 ! NEW es vissza probaprogram

A futás után hajtassuk végre a géppel a POKE 4862,0 parancsot. Listázás után meggyőződhetünk arról, hogy már csak a 10-30. sorokról vesz tudomást a gép. Amíg nem indítjuk el ezt az új programot, addig POKE 4862,7-tel visszanyerhetjük az eredeti programlistát. A megrövidített program lefuttatása után viszont már hiába próbálnánk meg az eredeti visszaállítását, hiszen közvetlenül a program utáni területet a gép használja és felülírja. Ezek ismeretében már több lehetőség is kínálkozik a program visszanyerésére.
Az egyik lehetőség az, hogy a programot mindig egy ismert hosszúságú programsorral kezdjük. Pl.:

1 REM
1 !
1 PRINT
1 TEXT

Ezek alkalmazása esetén a 4827 memóriacímen 7 található. Ez akkor is így van, ha ALLOCATE-val gépi kódú programrésznek is helyet foglaltunk. Tehát egy olyan programot, amely úgy kezdődik, hogy: 1 REM NEW parancs után egyszerűen és biztonsággal visszanyerhetünk - mindaddig, amíg a NEW után nem zavartuk a gépet - pl. parancsmódban elvégzett POKE 4827,7 segítségével.
Más megoldást kell találni arra az esetre, ha nem ismerjük a meggondolatlan NEW utasítással megsemmisített programunk első sorának hosszát. Ilyenkor, hagyjuk békében ezt a memóriaterületet és a gép adta lehetőséget választva váltsunk át egy másik programra, pl. CHAIN 111. Igaz, hogy ha itt még nincs program, akkor csak egy tiszta lapot kaptunk. Írjuk be és futtassuk a 104. programot!

100 ! OLD program 0
110 ! ha ez az N. program
120 LET H=0 ! az elso programsor hosszanak megallapitasahoz kezdo ertek
130 LET V=4832 ! itt van a sertetlen token
140 DO
150   LET A=PEEK(V)
160   LET H=H+1 ! hossz novelese
170   LET V=V+1 ! kovetkezo elem tarolasi time
180 LOOP UNTIL A=96 ! megtalaltuk a kovetkezo sor kulcsszo bevezetojet
190 PRINT H ! tehat az elozo sor hossza =H
200 POKE 4827,H ! ezt visszaallitjuk

Így a korábbi 0. program visszaállítható. Erről CHAIN 0 vagy EDIT 0 utáni listázással meggyőződhetünk. A NEW hatása mindig az aktuális programra érvényes. Ha nem adjuk ki a NEW ALL parancsot, akkor a többi programunk sértetlenül megmarad a memóriában. Így megtehetjük, hogy "biztonsági másolatot" készítünk a programunkról. Az itt közölt megoldás a Basic adta sebességek és a számítógép tárral való gazdálkodása miatt csak max. 1 kB programhosszúság jöhet számításba. Bekapcsolás utáni alapállapotú gépbe írjuk be 0., 1. és 2. programként az 1 REM-ből álló programot. Ezzel tulajdonképpen csak a memóriatérképet építtettük fel a számítógéppel.
Első sorszámú programként írjuk be az átmozgató 105. programot.

100 ! atmozgato elore bejegyzett 2. program helyere, ez az 1-es!!
110 IF PEEK(3671)=0 THEN PRINT "nincs bejegyezve a celprogram terulete ":STOP
120 LET CEL=PEEK(3670)
130 PRINT "0. program attoltes a ";CEL "szegmensre ;PEEK(3671);".proramkent"
140 ! a nulladik program hosszanak megallapitasa
150 LET KEZD=4827:LET HOSSZ=0
160 DO
170   LET SORHOSSZ=PEEK(KEZD)
180   LET HOSSZ=HOSSZ+SORHOSSZ
190   IF SORHOSSZ=0 THEN EXIT DO
200   LET KEZD=4827+HOSSZ
210 LOOP
220 PRINT "az at.mozgetando byte szara:"HOSSZ
230 FOR I=0 TO HOSSZ
240   SPOKE CEL,16384+I,PEEK(4827+I)
250 NEXT
260 PRINT "attoltes kesz"

Majd térjünk át a 0. programra és írjuk be. Írjuk meg a. kívánt programunkat. Erről a programról biztonsági másolat készíthető az 1. program segítségével. Az átmásolandó byte számot az INFO által 0. programra szolgáltatott adatból ciklus végértékeként is megadhatjuk. Ha a program lefutása után visszatérünk a 0. programra és azt NEW-val töröljük, akkor sincs haj, hiszen a 2. programot meghívva ott még sértetlenül rendelkezésünkre áll a korábban 0-ként beírt programunk.
A NEW csak parancsmódban használható. Logikus ez, de programvédelmi szempontból van aki szereti az "öngyilkos" programot. Készíthetünk ilyen programot a NEW felhasználásával, természetesen van más lehetőség is.
Nézzük, hogyan kerül a programba a NEW mint utasítás! Írjuk be a 106. programot!

100 ! ongyilkos program
110 INPUT PROMPT "jelige":J$
120 IF J$<>"SAMU" THEN GOTO 160
130 PRINT "Oke"
140 END
150 ! a legutolso, a hivatkozott sor irtani csak egy PRINT legyen
16P POKE PEEK(566)+256*PEEK(567)-3,46
170 PRINT

Elindítás után kéri a jelszót, aminek birtokában a program használható. Ebben a példában a jelszó SAMU, csupa nagybetűvel! Amennyiben a program használója nem ezt írja be, akkor a program 120. sora szerint a program az utolsó sorra adja a vezérlést. Itt most a listában PRINT utasítás található, de lehetne bármilyen semleges utasítás REM, END, STOP! Minthogy ezen a soron NEW-ra lenne szükségünk át kell írni az utolsó sorban lévő kulcsszó tokent a NEW tokenjére. Ehhez ismerni kell a NEW tokenjét, valamint azt, hogy a memória melyik címén található a lecserélendő byte.
A program végét a 23AH rendszerváltozó segítségével kereshetjük meg. Így az elkészült, vagy készítés alatt lévő programunk utolsó sorában lévő kulcsszavát mindig lecserélhetjük a parancsmódban elvégzett

POKE PEEK (566)+256 * PEEK (567) -3,46

segítségével.
Ezután már a listában is látható a NEW kulcsszó és természetesen az adott sorszámú sor végrehajtása esetében programból elvégzi a program törlését. Ha a programírás közben, amikor beírtuk a 107. programba az addigi legmagasabb sorszámmal a feltétel vizsgálatot - itt most a 120. sort - akkor végezzük el a PRINT token lecserélését.

100 ! ongyilkos program /2
110 INPUT PROMPT "jelige":J$
120 IF J$<>"SAMU" THEN NEW
130 PRINT "Oke"
140 FOR I=1 TO 5
150   PRINT I;". ";J$
160 NEXT

Majd, mintha mi sem történt volna folytathatjuk a programírást. Amennyiben nem ragaszkodunk a program kiírásának elvégzésekor a NEW kulcsszóhoz, akkor beépíthetjük programunkba az

IF A$ <>"SAMU" THEN EXT "WP"

utasítás sort, ami tökéletesebben elvégzi a program törlését, mint maga a NEW.

OPEN

A különböző célra igénybevett csatornákat - hacsak az alapértelmezésből nem következik - a felhasználás előtt meg kell nyitni. A háttértár - egyszerűbb esetben a magnetofon - adattárolásra is alkalmas. A programmentés SAVE ugyanúgy magába foglalja az adatáramlás irányát, mint ahogy a LOAD is kijelöli a csatorna használatának irányát. Ha nem ezzel a két kulcsszóval nyitjuk meg a magnetofon irányába a 106. csatornát, akkor a megnyitás mellett az igénybevétel irányát is meg kell határozni. Ennek megvalósítására nézzünk egy konkrét példát (108. program).

1 PROGRAM "Telefonk.bas"
100 ! adatbazis telefonkonyv
110 LET W=100 ! ennyi adatra van felkeszitve
120 LET N=0 ! betoltott adatok szama
130 STRING N$(W)*20,S$(W)*14
140 CLEAR TEXT
150 PRINT :PRINT :PRINT
160 PRINT " Menu":PRINT :PRINT
170 PRINT " 1. Kereses":PRINT
180 PRINT " 2. Adatbevitel":PRINT
190 PRINT " 3. Adat magnora":PRINT
200 PRINT " 4. Adat magnorol":PRINT
210 PRINT " 5. Vege":PRINT
220 LET A$=INKEY$
230 ON VAL(A$) GOTO 250,400,480,570,800
240 GOTO 220
250 ! kereses
260 GOSUB 640
270 INPUT PROMPT "Mire kivancsi: ":K$
280 IF K$="x" THEN 140
290 LET FLAG=0:LET I=1
300 DO
310   IF K$=N$(I) OR K$=S$(I) THEN
320   PRINT N$(I);" : ";S$(I)
330   LET FLAG=1
340 END IF
350 LET I=I+1
360 LOOP UNTIL I=N+1
370 IF FLAG=0 THEN PRINT "Sajnos nem talalom"
380 PRINT
390 GOTO 250
400 ! adatbevitel
410 GOSUB 640
420 LET N=N+1
430 INPUT PROMPT "Nev: ":N$(N)
440 IF N$(N)="x" THEN LET N=N-1:GOTO 140
450 INPUT PROMPT "Szama: ":S$(N)
460 PRINT
470 GOTO 420
480 ! magnora
490 OPEN £106:"telefon" ACCESS OUTPUT
500 PRINT £106:N ! kivivendo adatparok szama
510 FOR I=1 TO N
520   PRINT £106:N$(I)
530   PRINT £106:S$(I)
540 NEXT
550 CLOSE £106
560 GOTO 140
570 ! magnorol
580 OPEN £106:"telefon" ACCESS INPUT
590 INPUT £106:N
600 FOR I=1 TO N
610   INPUT £106:N$(I),S$(I)
620 NEXT
630 GOTO 550
640 PRINT :PRINT
650 PRINT "Menuhoz vissza "" X "" betuvel"
660 PRINT :PRINT
670 RETURN
800 END

Ez az adatbáziskezelő lehetővé teszi adatpárok beírását, összetartozó értékek egyikének ismeretében a hozzárendelhető keresését. Az ilyen nyilvántartó programok akkor használhatók, ha adatait háttértárra kimenthetjük, ill. onnan visszaolvashatjuk. Az ilyen feladatok megvalósítását tanulmányozhatjuk ezen a példán. Természetszerűleg a menü választékát tovább bővíthetjük listázási, adatjavítási ágakkal.
Ha nagy mennyiségei adatot (több száz) akarunk tárolni, akkor a keresés során az adat elérése az adathalmazban való elhelyezkedéstől függően több-kevesebb időt vesz igénybe. Az elérési idő csökkenthető, ill. egységesíthető, ha az adatsor rendezett. A rendezésre igen sokféle program áll rendelkezésre. A szakirodalmi összehasonlítások alapján a Quick rendező az egyik leggyorsabb. A 109. program ezt mutatja be.

100 ! quick rendezo
110 INPUT PROMPT "elemek szarna: ":N
120 STRING A$(N)*20
122 NUMERIC F(N),A(N)
130 CLEAR SCREEN
140 FOR I=1 TO N !eloallitja az N db adatot
150   LET A$(I)=""
160   FOR K=1 TO 6 ! egy adat hossza 6 karakter lesz
170     LET A$(I)=A$(I)&CHR$(65+RND(26))
180   NEXT
190   PRINT I;A$(I)
200 NEXT
210 GOSUB 230
220 GOTO 420
230 LET Z=O:LET A(1)=1:LET F(1)=N
240 GOSUB 250
250 LET Z=Z+1
260 IF A(Z)>=F(Z) THEN GOTO 410
270 LET X=A(Z):LET Y=F(Z):LET V$=A$(INT((X+Y)/2))
280 DO UNTIL X>Y
290   DO WHILE A$(X)<V$
300     LET X=X+1
310   LOOP
320   DO WHILE A$(Y)>V$
330     LET Y=Y-1
340   LOOP
350   IF X>Y THEN EXIT DO
360   LET S$=A$(X):LET A$(X)=A$(Y):LET A$(Y)=S$
370   LET X=X+I:LET Y=Y-1
380 LOOP
390 LET F(Z+1)=Y:LET A(Z+1)=A(Z):GOSUB 250
400 LET A(Z+1)=X:LET F(Z+1)=F(Z):GOSUB 250
410 LET Z=Z-1:RETURN
420 FOR I=1 TO N !rendezett allomany kiirasa
430   IF N>22 THEN GOTO 450
440   PRINT AT 1,20:"";
450   PRINT I;A$(I)
460 NEXT

Ha rendezett az adatállomány, akkor bináris keresést lehet alkalmazni. Ez a névsorban mindig a rendelkezésünkre álló halmaz felezésével határolja be a konkrét adatot. Ez azt jelenti, hogy bármelyik (legkedvezőtlenebb helyen lévő) adat log2N számú kereséssel megtalálható.
A háttértáron (magnetofon) való adattárolás speciális esete, mely során a képernyő tartalmát kívánjuk rögzíteni, tárolni. A képernyőről, ill. képernyő-memóriából kell az adatokat a magnetofonra juttatni. A 110. program a szöveges (TEXT) képernyő 102. csatorna tartalmát írja ki adatállományként a magnetofonra.

100 ! szoveges kepernyo magnora es vissza
108 OPEN £106:"kep" ACCESS OUTPUT
110 FOR Y=1 TO 24
120   LET A$=""
130   FOR X=1 TO 40
140     PRINT £102,ÁT Y,X:;
150     GET £102:B$ ! kivalasztom a kepernyon levo karaktert
160     LET A$=A$&B$ ! egy sor tartalma egy stringbe
170   NEXT
190   PRINT £106:A$ ! egy sor tartalma magnora
210 NEXT
211 CLOSE £106
212 PRINT "kivitel kesz, gombnyomas es magno beallitas utan visszatolt"
230 IF INKEY$="" THEN 230
231 TEXT
240 OPEN £106:"kep"&STR$(Y) ACCESS INPUT
250 FOR Y=1 TO 24
270   INPUT 0106:A$
280   PRINT A$
300 NEXT
390 CLOSE £106
400 GOTO 400

Az adott file nevű képinformáció a visszatöltés programággal visszanyerhető és a magnetofonról képernyőre tölthető.
Izgalmasabb és indokoltabb lehet a grafikus képernyőtartalom magnetofonra való mentése a COPY utasítás segítségével. Ennek Basic programmal való megvalósítására mutat példát a 111. program. A magnetofonra küldő és a magnetofonról visszatöltő programrészek egymással összhangban biztosítják a megfelelő adatmozgatásokat.

100 ! grafikus kepernyo magnora
110 STRING A$*161
120 GRAPHICS 16
130 SET INK 255
140 !
150 ! DEMO IDE IRHATO BE
160 !
170 CALL KEP MAGNORA
180 PRINT "vissza"
190 IF INKEY$="" THEN 190
200 CALL VISSZATOLT
210 END
220 !
230 DEF KEP MAGNORA
240 FOR Y=0 TO 719 STEP 4
250   LET A$=""
260   FOR X=0 TO 1279 STEP 8
270     LOOK AT X,Y:V
280     LET A$=A$&CHR$(V+128)
290   NEXT
300   SET REM2 ON
310   OPEN £106:"kep" ACCESS OUTPUT
320   PRINT £106:A$
330   CLOSE £106
340   SET REM2 OFF
350   NEXT
360 END DEF
370 !
380 DEF VISSZATOLT
390   GRAPHICS 16
400   FOR Y=0 TO 719 STEP 4
410     SET REM1 ON
420     OPEN £106:"kep" ACCESS INPUT
430     INPUT £106:A$
440     CLOSE £106
450     SET REM1 OFF
460     FOR X=1 TO 161
470       SET INK(ORD(A$(X:X))-128)
480       PLOT (X-1)*8,Y
490     NEXT
500   NEXT
510 END DEF

POKE

Az IS-BASIC komfortsága szinte feleslegessé teszi ezt az utasítást. Ebben a könyvben mi nagyon sokszor használtuk, hiszen a Basic határait így tudtuk feszegetni. Az EXOS változók, ill. átállítása a SET és TOGGLE utasítással lehetséges. Az EXOS változók a számítógép BFC5H memóriaterületen találhatók. A gépi feltételek sokrétűségét, a lehetséges variációkat a 27. program segítségével vizsgálhatjuk. Hogy az azonosított feltétellel mi a teendő, azt a 0. szegmens C902H címen kezdődő rutin dönti el és egyben meghatározza a módosítandó memóriacímet is.
Az EXOS változók sorszáma, megnevezése a tárolt alapértelmezés és a tárolási cím decimális értéke a következő táblázatból követhető:

0 - IRQ - ENABLE-STATE
b0 - hang IRQ engedély beállítás
b2 - 1 Hz IRQ engedély beállítás
b4 - video IRQ engedély beállítás
b6 - külső IRQ engedély beállítás
Alapérték 0, cím 49093
1 - FLAG-SOFT-IRQ
Ha egy eszköz ezt a byte értékét nullától különbözőre állítja az szoftvermegszakítást okoz.
Alapérték 0, cím 49094
2 - CODE-SOFT-IRQ
A megszakítás-kezelő programok ezt a byte-ot vizsgálják, és innen tudható meg a megszakítás oka.
Alapérték 0, cím 49095
3 - DEF-TYPE
A csatlakoztatott perifériáktól függően
0=(ha magnetofon) 1=(ha lemezmeghajtó).
Cím 49096
4 - DEF-CHAN
Az alapértelmezés szerinti csatornaszám.
Alapérték 0, cím 49097
5 - TIMER
1 Hz számláló. Szoftvermegszakítást generál, ha eléri a nullát.
Alapérték 0, cím 49098
6 - LOCK-KEY
A LOCK billentyű állapota alapérték 0
1- Caps
2 -Shift
8 - Alt
Cím 49099
7 - CLICK-KEY
Billentyűhang engedélyezés.
Alapérték 0, cím 49100
8 - STOP-IRQ
0=a STOP billentyű szoftver IRQ-t okoz
0=a STOP billentyű hatásának kiiktatása.
Cím 49101
9 - KEY-IRQ
0 bármely billentyű szoftver IRQ-t eredményez visszatérési kóddal.
Alapérték 255, a cím 49102
10 - RATE-KEY
Billentyűzet automatikus ismétlési sebesség 1/50-ed másodpercben.
Alapérték 3, cím 49103
11 - DELAY-KEY
Késleltetés az automatikus ismétlés beindulása előtt.
Alapérték 30, cím 49104
12 - APS-SND
0=szalag hang engedélyezés.
Cím 49105
13 - WATT-SND
0=a hangmeghajtó vár, ha a sor tele van.
Cím 49106
14 - MUTE-SND
0=belső hangszóró aktív
ha az érték nem nulla, a belső hangszóró kikapcsolva.
Cím 49107
15 - BUF-SND
Burkológörbe tárméret "fázis"-okban megadva.
Alapérték 20, a cím 49108
16 - BAUD-SER
A soros vonal sebessége (baud), alapérték 15, ami 9600 baud átviteli sebességet jelent.
Cím 49109
17 - FORM-SER
A soros vonal szóformátuma.
Alapérték 0, a cím 49110
18 - ADDR-NET
A gép hálózati címe.
Cím 49111
19 - NEXT-IRQ
0 = a hálózaton érkező adat megszakítást okoz.
Cím 49112
20 - CHAN-NET
A hálózatról jövő blokk csatornaszáma.
Alapérték 255, a cím 49113
21 - MACH-NET
A hálózatról jövő blokk, fonásgép száma.
Alapérték 255, a cím 49114
22 - 22- MODE-VID video mód.
Alapérték 0, cím 49115
23 - 23 - COLR-VID szín mód.
Alapérték 0, cím 49116
24 - 24- X-SIZ-VID X lapméret.
Alapérték 40 oszlop, cím 49117
25 - Y-SIZ-VID Y lapméret.
Alapérték 24 sor, cím 49118
26 - ST-FLAG
0=állapotsor kijelezhető.
Cím 49119
27 - BORD-VID
A képernyő keretszíne.
Alapérték 0, a cím 49120
28 - BIAS-VID
A színeltolás a paletta felső (8...16) színeihez.
Alapérték 0, a cím 49121
29 - VID-EDIT
Az editor video lapjának csatornaszáma.
Alapérték 102, cím 49122
30 - KEY-EDIT
Az editor billentyűzetének a csatornaszáma.
Alapérték 105, cím 49123
31 - BUF-EDIT
Az editorpuffer mérete (256 byte-os lapokban).
Alapérték 8, cím 49124
32 - FLG-EDIT
Az editor olvasásánál használt jelző.
Alapérték 20, cím 49125
33 - SP-TAPE
Kazettamentés sebessége.
Alapérték 0 (gyors), cím 49126
34 - PROTECT
Nem nulla védett file magnetofonra írásához.
Alapérték 255, cím 49127
35 - LV-TAPE
Kazettás kimeneti szint vezérlés.
Alapérték 2, cím 49128
36 - REM1
Kazettás-magnetofon távvezérlő.
Cím 49129
37 - REM2
Tartalma
nulla - kikapcsol,
nem nulla - bekapcsolt állapot.
Cím 49130
38 - SPRITE
A külső "szellem" szín prioritást vezérli.
Alapérték 0, cím 49131
39 - RANDOM-IRQ
Minden megszakítás esetén inkrementálódik. Véletlenszáni generátorként használható.
Cím 49132

Az EXOS változók alapértékét a 0. szegmens elején lévő tábla alapján állítja be a rendszer. Ezek alapján mi magunk a SET helyett POKE, az ASK helyett PEEK segítségével módosíthatunk, ill. kiolvashatunk gépi feltétel állapotokat.

PRINT, LPRINT

Mint minden programnál, az utasítás megfogalmazásnál fordított arány áll fent a program egyszerűsége és a végrehajtás sebessége között.
A PRINT utasítás végrehajtó rutinja (5. szegmens D408H) RST 10 makró felhasználásával végzi el a szükséges teendőket. A kiírás-kiíratás során - minthogy nem mindegy melyik csatornára küldjük a szöveget - a csatorna számot meg kell adnunk, vagy rá kell bízni a számítógépre, hogy az alapértelmezésű (default) csatornát kijelölje. Ez az alapértelmezésű csatorna kijelölés az interpreternek több munkát ad, mintha a teljes szintaktika szerint adjuk ki a PRINT utasítást.
A PRINT £102: alakban csatornakijelölés megoldásával kényelmesebb helyzetbe hozzuk az interpretert, így ha képernyőre írunk az utasítást sokkal gyorsabban hajtja végre.
Az LPRINT utasítás alapértelmezés szerint a nyomtatóra küldi a karaktereket. Ehhez természetesen el kell végezni a 10. ábra szerinti csatlakoztatást. A nyomtató szabványos Centronics csatlakozóval kell, hogy rendelkezzen. Csatorna kijelöléssel természetesen az LLIST utasítást akár magnetofonra, akár a hálózatba kötött másik számítógépre is ki lehet adni.
A magnetofonra (lemezegységre) kilistázott program - mint adatfile - az Enterprise szövegszerkesztőjébe visszaolvasható. Ez az utóbbi lehetővé teszi a logikus tördelésű programlisták készítését. Ha a nyomtatóra küldjük a listát, akkor a nyomtató vezérlőkarakterei segítségével szoríthatjuk a listát két margó közé. Ilyenkor a sorok vége merev geometriai szabályokhoz igazodik.
A képernyőn tördelt lista viszont negyven karakter hosszú - mint leghosszabb -, de a sor tördelését az EXOS logikai szempontok szerint végzi. Így pl. nem vág ketté egy 2-3 karakter hosszú DATA sorban tárolt adatot vagy kulcsszót. Ha a listázást a magnetofonra végezzük el, és a magnetofonról az adatállományt (listát) a szövegszerkesztőbe visszaolvassuk, akkor a képernyőn kialakult lista képét tudjuk a nyomtatóra kiküldeni. A megvalósítás módját és hatását a 10., 11. programlista mutatja be.

10 OPEN £106:"probaprogram" ACCESS OUTPUT
20 POKE 4827+PEEK(4827)+PEEK(4827+PEEK(4827))+5,42
30 LIST £106:100-
40 ! ^^ itt is csalok, hogy programkent is bemutathassam a direktmodban elvegzendo teendoket
50 CLOSE £106
60 ! erre a bemutato kepernyon megjeleno lista alapjan listazo programra MERGE segitsegevel toltheto a meglelelo program
70 END ! de lehetne EXT "WP"
80 !
90 !
100 FOR I=1 TO 9
110   READ A$
120   PRINT A$
130 NEXT
500 DATA az,Enterprise,egy,sor,meglepetest, tartogat,a,gyanutlan,szemlelonek

10 OPEN £106:"probaprogram" ACCESS OUTPUT
20 POKE 4827+PEEK(4827)+PEEK(4827+ PEEK(4827))+5,42
30 LIST £106:100-
40 !^^ itt is csalok, hogy programkent is bemutathassam a direktorodban elvegzendo teendoket
50 CLOSE £106
60 ! erre a bemutato kepernyon megjeleno lista alapjen listazo programra MERGE segitsegevel toltheto a megfelelo program
70 END ! de lehetne EXT "WP"
80 !
90 !
100 FOR I=1 TO 9
110   READ A$
120   PRINT A$
130 NEXT
500 DATA az, Enterprise, egy, sor, meglepetest, tartogat, a, LIST

SET CHARACTER

A szokásos CHR$(n) utasítás végrehajtása során - attól függően, hogy melyik képernyő módban vagyunk - vezérlőkaraktereket, színkódot és karaktereket jeleníthetünk meg. A képernyőn megjelenő karakterek képei alapértelmezésben a ROM-ban tárolt és a karakter RAM-ba áttöltött helyről kerülnek a képernyőre. Egy-egy karakter tárolására 9 byte szükséges.
A 255. szegmens 3480H (13440dec) címtől kezdődő területen található a karakterkészlet. A tárolás módja olyan, hogy az egy karakterhez tartozó 9 byte egymástól 128 byte távolságra található. Ennek ismeretében már kiolvashatjuk a karakterek tárolásának módját. L. 112. program.

1 PROGRAM "Chars.bas"
100 ! karakterek tarolasanak vizsgalata
110 LET K=13440
120 FOR KARAKTER=0 TO 127
130   FOR TARTALOM=0 TO 8
140     LET Y=SPEEK(255,K+KARAKTER+128*TARTALOM)
150     LET H=INT(Y/16):GOSUB 250
160     LET H=MOD(Y,16):GOSUB 250
170     PRINT " ";
180   NEXT
190   LET KOD=KARAKTER
200   IF KOD<32 THEN LET KOD=KARAKTER+128
210   PRINT CHR$(KOD);
220   PRINT USING "£££££":KOD
230 NEXT
240 END
250 ! memoriatartalom tartalmanak kiirasa hexadecimalis alakban
260 LET H$=STR$(H)
270 IF H>9 THEN LET H$=CHR$(H+55)
280 PRINT H$;
290 RETURN

A tárolás módját a 12. listán követhetjük figyelemmel.

Ha módosítani akarjuk valamelyik karakter képernyőn megjelenő képét, akkor a megfelelő címek tartalmát kell átírni. A címek kiszámítását és az átírást végzi el a SET CHARACTER n utasítás.
A Basic utasítás természetesen elvégzi a megfelelő adatok, megfelelő címre való bejegyzését. A megfelelő adatok, a karakterek egyes rasztersorainak bit térképét adják. A rasztersor adatait akár bináris számként, akár decimálisan is megadhatjuk. A 113. programban DATA sorba helyeztük el az új karakter alakját meghatározó byte sorozatot.

1 PROGRAM "Chars2.bas"
100 ! karakter atalakito SET CHARACTER n,... helyett
110 LET K=13440
120 PRINT "Nyomd le azt a billentyut amit "
130 PRINT "at akarsz alakitani!"
140 LET A$=INKEY$
150 IF A$<" " THEN 140
160 LET KOD=ORD(A$):LET KEZD=K+KOD
170 PRINT "a CHR$(" KOD ") --> ";
180 FOR I=0 TO 8
190   READ MIT
200   SPOKE 255,KEZD+128*I,MIT
210 NEXT
220 PRINT CHR$(KOD)
230 DATA 62,65,85,65,73,65,93,65,62

Ezt az új karakteralakot bármelyik - jelen esetben INKEY$-vel - kijelölt karakter helyére tölthetjük. A problémát a karakter átírásánál nem az új raszterpontok kijelölése, hanem az egyes rasztersorok nyolc bites kettes számrendszerű számjegyének meghatározása jelenti. A karakter-átalakító 114. program segít az adatok meghatározásában, de abban is, hogy ezeket az adatokat közvetlenül felvegyük a programba.

1 PROGRAM "Def_Char.bas"
5 LET Q=1 ! karakteratalakito
100 CLEAR SCREEN:LET A$=" "
110 DIM B(10,10)
120 FOR F=1 TO 9
130   FOR V=1 TO 8
140     PRINT AT 4+F,16+V:"+"
150     LET B(F,V)=0
160   NEXT
170 NEXT
180 FOR L=0 TO 3 ! karakterkeszlet kiirasa
190   FOR J=32 TO 63
200     PRINT AT 15+L,J-28:CHR$(32*L+J)
210   NEXT
220 NEXT
230 PRINT AT 14,0:"Botkormannyal es SPACE-elvalassz!"
240 LET X=0:LET Y=0:GOSUB 640
250 PRINT AT 14,0:CHR$(161) ! sorvegig torol
260 PRINT AT 2,1:"0 - torol "
270 PRINT AT 3,1:"1 - helyez"
280 PRINT AT 4,1:"botkormany"
290 PRINT AT 5,1:"SPACE kesz"
300 LET X=17:LET Y=5
310 DO
320   PRINT AT Y,X:CHR$(142)
330   LET Z$="+"
340   IF B(Y-4,X-16)=1 THEN LET Z$=CHR$(159)
350   PRINT AT Y,X:Z$
360   LET A$=INKEY$
370 LOOP WHILE A$=""
380 IF A$=" " THEN 470
390 LET X=X-(X<24 AND A$=CHR$(188))+(X>17 AND A$=CHR$(184))
400 LET Y=Y-(Y<13 AND A$=CHR$(180))+(Y>5 AND A$=CHR$(176))
410 IF A$="1" OR A$="0" THEN
420   LET W=43+99*VAL(A$)
430   PRINT AT Y,X:CHR$(W)
440   LET B(Y-4,X-16)=VAL(A$)
450 END IF
460 GOTO 310
470 INPUT AT 20,0,PROMPT "Tarol, Hiba - ujra t/h : ":V$
480 LET V$=UCASE$(V$)
490 IF V$="H" THEN RUN
500 IF V$<>"T" THEN 470
510 TEXT
520 PRINT Q+1;"data ";
530 FOR F=1 TO 9
540   LET X=0
550   FOR V=1 TO 8
560     LET S=B(F,V):LET X=X+S*2^(8-V)
570   NEXT
580   SPOKE 255,13440+Z+(F-1)*128,X
590   PRINT X;CHR$(184);",";
600 NEXT
610 PRINT CHR$(184);" ":PRINT "run"
620 POKE 4837,PEEK(4837)+1
630 END
640 LET Z=32+X+32*Y
650 DO ! kvazikurzor villogtatasa
660   PRINT AT 15+Y,X+4:CHR$(142)
670   PRINT AT 15+Y,X+4:CHR$(Z)
680   LET A$=INKEY$
690 LOOP WHILE A$=""
700 IF A$=" " THEN RETURN
710 LET X=X-(X<31 AND A$=CHR$(188))+(X>0 AND A$=CHR$(184))
720 LET Y=Y-(Y<3 AND A$=CHR$(180))+(Y>0 AND A$=CHR$(176))
730 GOTO 640

A program sorszámait a 114. program szerint írjuk be. Az 1. programsortól a 100. sorig hagyjunk lehetőséget újabb programsorok beírására. A program a képernyőre kirajzolja a karakterek 8 x 9 képpont méresd területét. Ezen a mezón a beépített botkormány segítségével mozgathatjuk kurzorunkat. Az adott raszterpontra érve 0 vagy 1 billentyű lenyomásával helyezhetjük, vagy törölhetjük az új képpontot.
A szóközbillentyű lenyomásával kiszállhatunk a szerkesztési üzemmódból. Ha úgy érezzük, hogy elkészültünk a "nagy művel", akkor a T billentyű segítségével befejezhetjük az új karakter szerkesztését és adatait beépíthetjük egy DATA sorba.
Az új karakter adatainak tárolását úgy végzi a program, hogy a képernyőre kiír egy sorszámot, "data" szöveget, és ezután kiírja az adatokat a programsorban szokásos módon vesszővel elválasztva. A szerkesztendő sor után még a képernyőre ír egy "RUN" szöveget. Ezután a számítógép parancsmódba kerül. A felhasználó feladata ilyenkor az, hogy a kurzort a megfelelő sorokra visszavigye és a sort RETURN utasítással lezárja. Ha a Return-billentyűt kétszer nyomjuk le, akkor a RUN szöveget is végrehajtandó parancsként értelmezi a gép, és folytathatjuk a további karakterek szerkesztését. Ezt a sok billentyű lenyomást megtakaríthatjuk, ha a program 102. sorában átdefiniáljuk, pl. a 8. funkcióbillentyűt az alábbiak szerint:

SET FKEY8 CHR$(177) & CHR$(13) & CHR$(13) & CHR$(13)

Ebben az esetben az OK megjelenése után elég a nyolcas funkcióbillentyűt lenyomni.
A program felülírja önmagát. Az első sorba mindig újabb értéket ír be. A számlálót tovább növeli, mert így újabb és újabb programindítás után tudni fogja az utoljára beszerkesztett programsor számát. A karakterek átdefiniálása után a képernyőn lévő összes adott kódszámú karakter azonnal átvált az új alakra. A karakter megjelenítés ezen tulajdonságát érdekes, látványos képi hatások elérésére használhatjuk fel.
A képernyőn jobbra-balra mozgó vonaldarabokkal áramlás hatását érhetjük el a 115. program segítségével.

1 PROGRAM "Aramlas.bas"
100 ! aramlas vizszintesen
110 CLEAR SCREEN
120 FOR X=1 TO 38 ! kepernyo feltoltes A,B betukkel
130   FOR Y=1 TO 7
140     PRINT AT Y,X:"A"
150     PRINT AT Y+14,X:"A"
160     PRINT AT Y+7,X:"B"
170   NEXT
180 NEXT
190 FOR I=0 TO 7 ! karakterek atdefinialasa ciklusban mindig ugyanazt masra
200   LET A=2^I:LET B=2^(7-I)
210   SET CHARACTER 65,A,A,A,A,A,A,A,A,A
220   SET CHARACTER 66,B,B,B,B,B,B,B,B,B
230 NEXT
240 GOTO 190

A programban az A és a B betűt ciklusban átdefiniáljuk karakter magasságú függőleges vonaldarabbá, melyben a nyolc bit szélességű karakter mindig másik helyén található. A függőleges áramlás illúzióját keltő kép állítható elő a 116. programmal.

1 PROGRAM "Aramlas2.bas"
100 ! aramlas fuggolegesen
110 CLEAR SCREEN
120 FOR Y=1 TO 11
130   PRINT AT Y,18:">AAABBB<"
140   PRINT AT Y+11,18:">BBBAAA<"
150 NEXT
160 DIM A(10)
170 FOR I=2 TO 9
180   LET A(I)=0
190 NEXT
200 LET A(1)=255
210 FOR I=1 TO 9 ! ciklusban karakter atdefinialas
220   SET CHARACTER 65,A(1),A(2),A(3),A(4),A(5),A(6),A(7),A(8),A(9)
230   SET CHARACTER 66,A(9),A(8),A(7),A(6),A(5),A(4),A(3),A(2),A(1)
240   LET A(I+1)=A(I):LET A(I)=0 ! a rasytersorokat eggzel tovabb leptetem
250 NEXT
260 GOTO 200

A két program birtokában már előállítható egy, a kereten körbefutó áramláskép is. A karakterek tárolásának ismeretében a karakter RAM-ból visszaolvashatjuk azok bitmintáját. Ennek segítségével nagyméretű betűt - betűket - állíthatunk elő. A 117. program az INPUT-ként beírt, max. négy karakter hosszú szöveget a képernyő közepére nagyítva kiírja.

1 PROGRAM "Nagybetu.bas"
100 ! nagybetu
110 LET K=13440
120 INPUT PROMPT "Kiirando szoveg: ":V$
130 LET S=LEN(V$):LET X1=11-S*4
140 IF S>4 THEN 120 ! sajnos ez csak ennyit tud
150 CLEAR SCREEN
160 FOR G=1 TO LEN(V$)
170   LET A$=V$(G:G) ! a szoveg leszeletelese
180   LET L=K+ORD(A$) ! az aktualis karakter rasztersorainak tarolasi helye hol kezdodik a memoriaban
190   FOR C=0 TO 8
200     LET A=SPEEK(255,L+128*C) ! vegyuk kezelesbe az erteket
210     LET B$="":CALL BIN !binaris ertek alapjan a raszterpontok betoltesenek megallapitasa
220     PRINT AT C+8,X1+G*8:B$ ! egy rasztersor kiirasa
230   NEXT
240 NEXT
250 RUN 110
260 DEF BIN
270   LET O=128
280   FOR I=1 TO 8
290     LET T$=CHR$(159) ! melyik karakterbol akarjuk felepiteni a betut
300     IF (A/O)<1 THEN LET T$=" "
310     LET B$=B$&T$
320     LET A=MOD(A,O):LET O=O/2 ! dec-bin atalakitas
330   NEXT
340 END DEF

A nagyítás olyan mértékű, hogy minden pixel helyett egy karaktert ír ki. Azt, hogy a pixelek helyett milyen karaktert írjon ki a program, a T$ értékadásával jelölhetjük ki.

SET STATUS

A státuszsor egyrészt a szerkesztés közben kijelzi az egyébként 2048 byte hosszú editor puffer még szabad helyeinek számát, ha ez már 100 byte-nál kevesebb, másrészt jelzi, hogy hányadik program tekintendő aktuálisnak. Ezzel a sorral óvatosan kell bánni! Ha beállítása nem szabályos, az első RESET hatására teljes hideg indítást hajt végre a rendszer. A státuszsorra kiírandó üzenet szövege attól függ, hogy mi a BFDFH memóriacím tartalma. Ha ennek a címnek a tartalma egyenlő 0dec, akkor láthatjuk a szokásos információkat. Amennyiben erre a címre nullától és 42dec-től eltérő értéket töltünk, akkor a státuszsor láthatatlan. A státuszsor kezelését a 0. szegmens D33DH címen kezdődő rutinja végzi.
Amennyiben a BFDH tartalmát, a számítógépes szakirodalom által ST-FLAG-nek nevezett értéket 42dec-re átírjuk, akkor a státuszsoron az Enterprise IS-BASIC szerzőinek neve jelenik meg. A szerzők nevének kódjai a ROM 0. szegmens C3C3H címen kezdődő területén is megtalálható. Ennek a területnek a kiírását biztosítja a 118. program.

1 PROGRAM "Status1.bas"
100 ! szerzok neve
110 ! kiir status sorra
120 POKE 49119,42
130 ! kiolvassuk a ROM-bol
140 PRINT "0, szegmens C3C3h-tol :"
150 LET KEZD=17347
160 FOR I=KEZD TO KEZD+33
170   LET K=SPEEK(0,I) BAND 127
180   PRINT CHR$(K);
190 NEXT
200 PRINT

A számítógépgyártó cégek nemcsak a szoftver készítőire, hanem saját nevükre is büszkék. Az ENTERPRISE név minden ROM szegmensen megtalálható, akár mint kiírásra kerülő üzenet, akár csak mint jelzés. A 119. program segítségével kiírhatjuk ezeket a szövegeket.

1 PROGRAM "Status2.bas"
100 ! ENTERPRISE (c) szovegek a ROM-ban
110 CLEAR TEXT
120 FOR X=1 TO 5
130   READ S,K,V
140   PRINT S;". szegmens:":PRINT
150   FOR I=K TO V
160     PRINT CHR$(SPEEK(S,I));
170   NEXT
180   PRINT :PRINT
190 NEXT
200 IF INKEY$="" THEN 200
210 DATA 1,19839,19902,1,26377,26412
220 DATA 1,26419,26428,4,17712,17721
230 DATA 5,31275,31350

A képernyőre csalhatjuk a © szöveget a:

:HELP ISL1985

hívással is.
A státuszsort azért bizonyos korlátozásokkal mi is használhatjuk. A program futása után a parancsmódra való áttéréskor az 5. szegmens C2FCH-C333H közti rutinja felújítja a státuszsort. A program futás közben viszont a státuszsorra mi is írhatunk, akár a saját programunk "Copyright" jelzését. A 120. program 110. sorában a kiírandó - max. 28dec karakter hosszú K$ - szövegnek értéket kell adni.

1 PROGRAM "Status3.bas"
100 ! amig fut a STATUS sor az enyem
110 LET K$="(c) ENTERPRISE" ! tetszoleges, max 28 karakter hosszu szoveg lehet
120 IF LEN(K$)>28 THEN STOP
130 LET S$="---------------"
140 LET P$=S$(1:(28-LEN(K$))/2)
150 LET K$=P$&K$&P$:LET K=LEN(K$)
160 FOR P=1 TO K
170   POKE 48828+P,ORD(K$(P:P))
180 NEXT
190 TEXT
200 FOR F=1 TO 20 STEP .2
210   PRINT AT 24,(15+12*SIN(F)):"enterprise"
220 NEXT
230 GRAPHICS
240 FOR I=10 TO 300 STEP 5
250   PLOT 640,370,ELLIPSE 2*I,I
260 NEXT
270 GOTO 190

Ez a szöveg a 160-180. programsorok segítségével kerül a státuszsorra és mindaddig ott marad, amíg a program fut.

Sorparaméter-tábla (LPT)

Az Enterprise memória-kiosztása, memóriával való gazdálkodása igen összetett szabályok alapján történik. A sorparaméter-tábla B900H címhez képest épül fel (ez a 0. szegmens D260H címen tanulmányozható), azaz a képernyőtartalom a memóriában e címhez képest megtalálható. A szöveges képernyő adott sorának tartalmát a kezdőcímhez képest LPS változó által megadott értéken keresztül kell keresnünk. A sor tartalmát a sor tárolási címének SC ismeretében sorban kiolvashatjuk. A sorok, a képernyőtartalom rendre kiolvasható a 121. program segítségével.

100 ! LP alapian kepernyotartalom
110 TEXT
120 PRINT "01234567890123456789012345678901234567"
130 FOR 1=2 TO 16
140   PRINT USING "££":I
150 NEXT
160 FOR 1=1 TO 200
170   PRINT AT 2+RND(15),4+RND(34):CHR$(32+RND(90)) ! legyen mit keresni, feltoltjuk a kepernyo egy reszet
180 NEXT
190 PRINT AT 18,1:"                 "
200 PRINT AT 19,1:"                 "
210 PRINT AT 18,1:"";
220 INPUT PROMPT "sor,oszlop: ":5,0
230 CALL TARTALOM
240 GOTO 190
250 DEF TARTALOM
260   LET LPS=47360+16*S
270   LET SC=PEEK(LPS+4)+256*PEEK(LPS+S) ! LP tablaban sor cimenek meghatarozasa
280   LET KC=SC+O ! karakter tarolasi cinre a LP tablaban
290   LET A=SPEEK(255,KC):LET A$=CHR$(A)
300   PRINT AT 21,20:"tartalom: ";A$
310 END DEF

Igen jól felhasználható ennek az ismerete játékprogramok, képernyőtartalom azonosítás, találkozás, ütközés számontartására.
A képernyőre a PRINT utasítással, a PRINT AT utasítással tetszőleges helyre írhatunk. Adott esetben célszerű lehet a kiírást nem PRINT utasítással, hanem a képernyőmemóriára közvetlen beírással POKE segítségével elvégezni. Ehhez a fent említett sorparaméter-tábla címből kell az adott célterület címét meghatározni.
A képernyőterületek a 252-255. szegmensen "szétszórva" helyezkedhetnek el. Az aktuális sor, oszlop koordináta cinrét a 250. sor segítségével határozza meg a program. E cím ismeretében helyezi el az adott karaktert a memóriában a 122. program.

100 ! kepernyore POKE
110 TEXT
120 PRINT AT 19,1:CHR$(25)
130 PRINT AT 18,1:CHR$(25):PRINT AT 18,1:"";
140 INPUT PROMPT "hova:sor,oszlop: ":S$,O$
150 LET S=VAL(S$):LET O=VAL(O$)
160 IF S>23 OR S<1 OR S<>INT(S) THEN GOTO 120
170 IF O>39 OR O<0 OR O<>INT(O) THEN GOTO 120
180 INPUT PROMPT "mit: ":A$
190 CALL TARTALOM
200 GOTO 120
210 DEF TARTALOM
220   LET LPS=47360+16*S !lp tabla eleje
230   LET SC=PEEK(LPS+4)+256*PEEK(LPS+S) !sor cime a LP tablaban
240   LET KC=SC+O ! a sorban levo karakter tarolasanak cime a line parameter tablaban
250   SPOKE (252+INT(KC/16384)),MOD(KC,16384),ORD(A$) ! jo lenne ha a Z80 ott latna ahol a NICK
260 END DEF

A sorparaméter-tábla elérhető a 82H, 83H portokon keresztül is. A portra küldendő értékek kiszámítás kacifántosnak tűnik, de az előző programok, ill. annak ismeretében, hogy a képernyő szerkesztést a NICK chip által saját memóriacímein keresztül végzi már nem is olyan rémisztő.
A sorparaméter-tábla felépítéséhez a kezdőcímet el kell osztani 4096-tal. Az eredmény egész része és a 192 között bináris vagy műveletet kell végezni. Az így kapott érték kiküldendő a 83H portra. A másik byte-ot úgy kell kiszámítani, hogy a kezdőcím 4096-tal osztott értékének törtrészét be kell szorozni 256-tal. Ezt már ki lehet küldeni 82H-ra.

Szorzás, szorzótábla

Minden alapfokú Basic tanfolyamon elkészítik a résztvevők a kis 1 x 1-et. Ha a számokat szépen, helyi érték szerint helyesen akarjuk kiíratni, akkor már a USING feltételeit is figyelembe kell venni. Ilyet láthatunk a 123. programban.

100 ! szorzotabla
110 CLEAR SCREEN
120 SET STATUS OFF
130 FOR X=1 TO 10
140   FOR Y=1 TO 10
150     PRINT USING "£££":X*Y;
160   NEXT
170   PRINT :PRINT
180 NEXT

A számítógép számtani műveletek, így szorzás elvégzésére is alkalmas. A gyors számoláshoz egy sor trükköt, programozási fogást tartalmaznak a beépített gépi kódú rutinok.
Az Enterprise IS-BASIC-je a szorzást BCD számok között decimális aritmetikával végzi el, egy segédtáblázat segítségével. Ez a szorzótábla az 5. szegmens elején helyezkedik el. Olvassuk ki mi is ezt a szorzótáblát a 124, program segítségével!

100 REM belso szorzotabla ahogy az interpreter is hasznalja
110 CLEAR SCREEN:PRINT
120 PRINT
130 INPUT PROMPT " x= ":X
140 IF X<0 OR X>9 THEN GOTO 130
150 INPUT PROMPT " y= ":Y
160 IF Y<0 OR Y>9 THEN GOTO 150
170 LET HELY=10*X+Y+16396
180 LET SZORZAT=SPEEK(5,HELY)
190 LET DEC_ALAK=10*INT(SZORZAT/16)+MOD(SZORZAT,16)
200 PRINT X;"*";Y;"=";DEC_ALAK
210 GOTO 120

A szorzótáblát úgy használja a számítógép, hogy a két egyjegyű tényezőt egymás mellett kétjegyű számként fogja fel, és ez a kétjegyű szám adja az eredmény táblázatbeli sorszámát. A sorozatot mi is kiemelhetjük a fenti algoritmus segítségével a szorzótáblából (125. program).

100 ! belso szorzotabla kiiratasa
110 OUT 177,5:CLEAR SCREEN:PRINT
120 FOR L=16396 TO 16494 STEP 10
130   FOR J=0 TO 9
140     LET S=PEEK(L+J) !ez eredendoen BCD ertek
150     LET S=10*INT(S/16)+MOD(S,16) !BCD -> DEC atszamitas
160     PRINT USING "££ ":S;
170   NEXT
180   PRINT
190 NEXT

(Kedves olvasó gondolt bele, egy ilyen összetett, sokat tudó számítógépnek is tudnia kell az 1 x 1-et. Így tán nekünk is illik egészen egyszerű általános iskolás tananyagokat ismerni, még a mai kor - számítógéppel kiszolgált - világában is!)

Szögfüggvények

Az Enterprise számítógép a szögfüggvények csaknem teljes választékának kiszámítására megfelelő kulcsszóval rendelkezik. A szögfüggvény argumentumát a 2014 rendszerváltozó első bitjének értékétől függően radiánban, vagy fokban értelmezi. A szögfüggvényeket a sin szögfüggvény segítségével származtatja.
A szinusz szögfüggvényt (a szög megfelelő tartományba való konvertálása után) a

hatványsorral közelíti. (L. 1. szegmens CB82H)
A koszinusz szögfüggvényt a

cos(x) = sin(x+PI/2)

összefüggés alapján határozza meg az 1. szegmens C5144 címen kezdődő rutin.
A koszekáns függvény értelmezését 1/sin(x). A számítást a 1. szegmens CA8BH rutinja, míg a szekáns függvényt az 1/cos(x)-et az 1. szegmens CB7CH rutinja határozza meg.
A tangens függvény a sin(x)/cos(x)-re vezethető vissza. A cos(x) pedig mint láttuk kifejezhető sin(x) ismeretében. A számítást az 1. szegmens CC9BH rutinja végzi el.
Mint láthatjuk minden szögfüggvény a szinusz szögfüggvényen keresztül határozható meg. Ennek a rutinnak viszont van egy korlátja. A teljes körülfordulásnál nagyobb szögeket a szögfüggvény számítás szempontjából X=MOD (szög, 2*Pi)-vel kell figyelembe venni. A szinusz rutin a szöget csak

-57,2958 < x < 57,2957 radián között

azaz

-3282,8 < x < 3282,8 fok közötti

tartományban képes feldolgozni. Ha várhatóan e határon kívül lévő értékek szögfüggvényeit kell meghatároznunk, akkor a maradék részt mi magunknak kell előállítani a függvény argumentumában.
Még szerencse, hogy ez földi méretekben ritkán okoz problémát. A 126. program segítségével - a gömbháromszögtani összefüggések felhasználásával - két, szélességi és hosszúsági koordinátával adott, földrajzi hely távolságát határozhatjuk meg.

1 PROGRAM "Hely.bas"
100 ! foldrajzi helyek tavolsaga
105 CLEAR SCREEN
110 PRINT "Szogek fokokban!"
120 OPTION ANGLE DEGREES
130 PRINT "Elso hely:"
140 INPUT PROMPT " szelesseg (+eszaki) ":F1
150 IF ABS(F1)>180 THEN 140
160 INPUT PROMPT " Hosszusag (+Gr geletre) ":H1
170 IF ABS(H1)>180 THEN 160
180 PRINT "Masodik hely:"
190 INPUT PROMPT " szelesseg (+eszaki) ":F2
200 IF ABS(F1)>180 THEN 190
210 INPUT PROMPT " Hosszusag (+Gr geletre) ":H2
220 IF ABS(H1)>180 THEN 210
230 PRINT :PRINT "A tavolsag a gombfeluleten merve: ";
240 LET T=SIN(F1)*SIN(F2)+COS(F1)*COS(F2)*COS(H2-H1)
250 LET L=ACOS(T)
260 PRINT L*111.32;" km"

Ha már a földgömbbel foglalkozunk, érdemes beírni a 127. programot, melynek segítségével a 120. soron megadott S1, S2, S3 szögekkel elforgatott gömb axonometrikus képét rajzolhatjuk meg.

100 PROGRAM "Foldgomb.bas"
110 ! S1, S2, S3 szogekkel elforgatott foldgomb
120 NUMERIC X2,Y2
130 LET S1=-1:LET S2=.4:LET S3=0 ! a megrajzolando gomb terbeli elforgatasanak szogertekei
140 LET R=160
150 GRAPHICS HIRES 2
160 SET PALETTE 0,255
170 ! a forgatasi matrix, helyvektorok kiszamitasahoz
180 LET F11=COS(S2)*COS(S3)
190 LET F12=COS(S1)*SIN(S3)+SIN(S1)*SIN(S2)*COS(S3)
200 LET F13=SIN(S1)*SIN(S3)-COS(S1)*SIN(S2)*COS(S3)
210 LET F21=-COS(S2)*SIN(S3)
220 LET F22=COS(S1)*COS(S3)-SIN(S1)*SIN(S2)*SIN(S3)
230 LET F23=SIN(S1)*COS(S3)+COS(S1)*SIN(S2)*SIN(S3)
240 LET F31=SIN(S2)
250 LET F32=-SIN(S1)*COS(S2)
260 LET F33=COS(S1)*COS(S2)
270 PLOT 640,340,ELLIPSE 2*R,2*R,
280 LET JEL=0
290 FOR H=0 TO 3 STEP .45
300   FOR I=0 TO 6.4 STEP .2
310     CALL RAJZ
320   NEXT
330   PLOT X2,Y2,
340 NEXT
350 FOR I=-1.22 TO 1.22 STEP .34
360   FOR H=0 TO 6.4 STEP .2
370     CALL RAJZ
380   NEXT
390   PLOT X2,Y2,
400 NEXT
410 DEF RAJZ
420   LET Z=SIN(I):LET X=COS(I)*COS(H):LET Y=COS(I)*SIN(H)
430   LET X1=F11*X+F21*Y+F31*Z
440   LET Y1=F12*X+F22*Y+F32*Z
450   LET Z1=F13*X+F23*Y+F33*Z
460   LET X2=640+2*R*X1:LET Y2=340+2*R*Z1
470   IF Y1<0 THEN ! lathatosag
480     LET JEL=1:PLOT X2,Y2,
490   ELSE
500     IF I=0 OR JEL=1 THEN
510       LET JEL=0:PLOT X2,Y2,
520     END IF
530     PLOT X2,Y2;
540   END IF
550 END DEF

A gömb, ill. felületére rajzolt hosszúsági és szélességi körök elforgatási (és ebből ad6d6 láthatósági) értékeit a 150-230. sorok forgatási mátrixa határozza meg. Bátran változtassuk a 120. sor kiindulási adatait, hogy különböző irányból szemlélhessük a gömbünket. Figyeljünk a PLOT utasítások fénysugár be-, ill. kikapcsoló hatására, mert könnyen összekuszálhatjuk a rajzolt ellipszis íveket.
A térhatású ábrák egyik szokásos változatát a 21. ábra mutatja. A 128. program segítségével készíthetjük el azt, vagy hozzá hasonlót.

1 PROGRAM "Kalap.bas"
100 ! kalap lathatosaggal
110 OPTION ANGLE RADIANS
120 DIM M(320)
130 FOR I=0 TO 320
140   LET M(I)=0
150 NEXT
160 GRAPHICS HIRES 2
170 SET PALETTE 0,255
180 LET S=2 ! pontok surusege 1<=S<8
190 LET Q=.77:LET A=160:LET D,R=0
200 LET W=100:LET F=4
210 DO
220   FOR X=A TO A+154 STEP S
230     LET L=D+(X-A)/2
240     LET P=SQR(((((X-A)/W)-Q)^2)+((R/W-Q)^2))
250     LET Y=10*(1-COS(MOD(6*F*P,6.28)))*(P<.75)
260     LET Y=L-Y*(1.2+COS(F*((X-A)/W)))
270     IF M(X)<=Y AND Y>=0 THEN ! ha ez nincs takarasban
280       LET M(X)=Y:PLOT X*4,Y*4 ! jelold a takarasi hatarerteket, de ezt meg rajzold meg
290     END IF
300   NEXT
310   LET R=R+S:LET A=160-R:LET D=D+S/2
320 LOOP UNTIL A<6

A programban lévő képletek kísérletezéssel, vagy a szakirodalomban található, más gépekre írt összefüggések felhasználásával írhatók fel.
A láthatóságot, a takart pontok elhagyását azzal a trükkel valósítja meg a program, hogy a rajzot "elölről" a képernyő alján kezdi el. Amennyiben a később rajzolt függvénygörbe egy z koordinátájához tartozó y értéknél korábban már előfordult nagyobb y érték, akkor ezt a pontot nem rajzoltatjuk ki. A már felrajzolt y koordináta értékeket az M jelű tömbben tároljuk. Ha ezt a megoldást nem alkalmazzuk, akkor sokkal kuszább, áttekintetlenebb ábrát kaptunk volna.

TANH

A hiperbolikus függvények a SINH, COSH, TANH a természetes logaritmus, az e hatványaiból számíthatók

a

összefüggéssel.
A TANH végrehajtó rutinja a 0. szegmens CACBH címén található. Ez a programrész iskolapéldája a jól szervezett RST 10 rutinhívások sorozatának. Érdemes vele megismerkedni, mert szép programozási stílus és a RST 10 rutinok használata sajátítható el segítségével.

CCAB D7 RST 10 hívás
CCAC 99 szintaktikai elemzés és argumentum kiértékelés, x a Basic verembe
CCAD A7 e(x) eredmény x helyére a veremben
CCAE 15 e(x) még egyszer a verembe helyezi
CCAF AD az utolsó bejegyzés reciproka
CCB0 97 egyes aritmetikai regiszterbe tölti az utolsó értéket (e-x)
CCB1 98 kettes aritmetikai regiszterbe tölti az utolsó értéket (e(x))
CCB2 95 visszatölti a verembe az e(x)-t
CCB3 94 visszatölti a verembe az e(-x)-t
CCB4 0D e(x)-e(-x)
CCB5 95 visszatölti a verembe az e(x)-t
CCB6 94 visszatölti a verembe az e(-x)
CCB7 0C e(x)+e(-x)
CCB8 0F az utóbbi verem bejegyzéssel (e(x)+e(-x)) elosztja a még élő előző bejegyzést (e(x)-e(-x))
CCB9 00 RST rutinok vége a veremben a TANH(x)
CCBA C9 rutinból vissza

Ennek a rutinnak Basic-ben való megírásához egy főprogramot kell elképzelnünk, mely sorozatban hív meg CALL, vagy GOSUB utasítással alprogramokat. A strukturáltság ilyen foka már a programozás művészetét jelenti! Erre kell törekednünk és akkor nem lesz nehéz a Basic-tól eltérő programnyelvek elsajátítása.

Teknős grafika

A LOGO programozási nyelv grafikus utasítás készletének, eljárásainak egyszerűsített megvalósítását teszi lehetővé az IS-BASIC néhány utasítása.
A legegyszerűbben úgy is fogalmazhatnánk, hogy a szokványos derékszögű koordináta-rendszerbeli ábrázolásmód mellett előtérbe kerül a polár koordinátákkal történő helymeghatározás, ill. rajzolás.
A teknős grafika FORWARD (előre) kezdő iránya alapértelmezés szerint függőlegesen felfelé mutat (1. memóriacímek tárgyalásánál az E18H-nál). Ha azt az ismeretet felhasználjuk, akkor a PLOT ANGLE kezdő irány kijelölés mellett lehetőségünk adódik az adott tárolási hely értékének beállítására. A kezdő irányt ennél a 129. programnál a gépi kódú program 3. byte-ja által kijelölt érték határozza meg (l.: RST 10/92).

1 PROGRAM "Teknos1.bas"
100 ! teknos kezdo irany
110 ALLOCATE 10
120 CODE MC=HEX$("d7,92,04,96,19,0e,00,c9")
130 ! a RST10/92 altal felhasznalando konstans sorszama
140 CALL USR(MC,0)
150 GRAPHICS
160 SET PALETTE 0,255
170 OPTION ANGLE DEGREES
180 PLOT 560,300;
190 FOR I=1 TO 4
200   LET R=20
210   FOR J=1 TO 13
220     PLOT FORWARD R;:PLOT RIGHT 90;
230     LET R=R+16
240   NEXT
250 NEXT

A kezdő irány beállítását úgy is elvégezhetjük, hogy INPUT utasításként beírjuk annak értékét és azt a tárolás helyéről áttöltjük az E18H címre. A konstans értéke ui. a változótáblában és a teknős grafika kezdő irányát tároló memóriaterületen azonos alakban található. A konkrét megvalósítást a 130. program mutatja.

1 PROGRAM "Teknos2.bas"
100 ! teknos kezdo irany
110 LET W=3.14 ! kell ez az erekadas, mert igy tudni fogom, hogy a tablaban hol tarolja
120 INPUT PROMPT "indul fok: ":W
130 LET W=W*PI/180
140 GOSUB 240
150 GRAPHICS
160 SET PALETTE BLUE,YELLOW
170 OPTION ANGLE DEGREES
180 PLOT 600,300;
190 FOR I=20 TO 300 STEP 20
200   PLOT FORWARD I;
210   PLOT RIGHT 90;
220 NEXT
230 GOTO 120
240 ! irany
250 LET K=PEEK(566)+256*PEEK(567)+5 ! itt tarolja a teknos kezdo itanyt
260 FOR I=0 TO 5
270   POKE 3610+I,PEEK(K+I) ! valtozo tablabol rendszervaltozo teruletre attolt
280 NEXT
290 RETURN

A teknős grafikával látványosan és igen egyszerű rövid programmal rajzolhatunk meg olyan idomokat, melynek felrajzolásához valamilyen szabályszerűség szükséges.
Egy ötágú csillag megrajzolását minden kisiskolás megteszi. A szabály kézenfekvő. Ha például a bal alsó csúcsnál indulunk, akkor a vízszintessel 72°-os szögbe kell előremenni 1 egységet és ott jobbra 144°-ot fordulva ismét 1 egységet mindaddig, amíg a kezdőpontba nem érünk vissza. Ennyi az egész. A 131. program ennek kidolgozását mutatja be.

1 PROGRAM "Csillag1.bas"
100 ! otagu csillag egy vonallal
105 OPTION ANGLE DEGREES
110 GRAPHICS HIRES 2
120 LET H=360
130 SET PALETTE BLACK,CYAN
140 FOR X=24 TO 1200 STEP 400
150   PLOT X,440;
160   PLOT ANGLE 0;
170   FOR Z=0 TO 5
180     PLOT FORWARD H;
190     PLOT RIGHT 144;
200   NEXT
210   PLOT FORWARD 0, ! ne huzzad tovabb a vonalat
220 NEXT

Talán bonyolultabb, hiszen több szakaszból áll az az ötágú csillag, melynek kerületét keresztező vonalak nélkül rajzoljuk meg. Itt a szabály az, hogy az előző irányhoz képest egyszer jobbra 144°-kal, egyszer balra 72°-kal kell haladni. Ennek az idomnak a megrajzolását teszi lehetővé a 132. program.

1 PROGRAM "Csillag2.bas"
100 ! otagu csillag
110 OPTION ANGLE DEGREES
120 GRAPHICS HIRES 2
130 SET PALETTE BLUE,CYAN
140 PLOT 600,440;
150 PLOT ANGLE 72:!
160 LET H=280
170 FOR Z=0 TO 5
180   PLOT FORWARD H;
190   PLOT RIGHT 144;
200   PLOT FORWARD H;
210   PLOT LEFT 72;
220 NEXT
230 PLOT BACK 0
240 PLOT 650,440,PAINT

Ebben a csillag rajzolási gondolatmenetben eljuthatunk a Koch-görbéig (133. program).

1 PROGRAM "Hopehely.bas"
100 ! hopehely / KOCH-gorbe
110 GRAPHICS HIRES 2
120 OPTION ANGLE DEGREES
130 SET PALETTE BLUE,YELLOW
140 FOR S=20 TO 64 STEP 44
150   READ X,Y
160   LET A=0:PLOT X,Y;
170   PLOT ANGLE A;
180   FOR I=1 TO 6
190     CALL VONAL
200     PLOT LEFT 60;
210     CALL VONAL
220     PLOT RIGHT 120;
230   NEXT
240   PLOT FORWARD 0,
250 NEXT
260 PLOT 500,430,PAINT
270 END
280 DEF VONAL
290   PLOT FORWARD S;
300   PLOT LEFT 60;
310   PLOT FORWARD S;
320   PLOT RIGHT 120;
330   PLOT FORWARD S;
340   PLOT LEFT 60;
350   PLOT FORWARD S;
360 END DEF
370 DATA 530,430,340,540

Ennek az idomnak a megrajzolásánál már szembetűnhet a teknős grafika utasításkészlet alkalmazásának előnye.
Írjuk be ugyanennek a síkidomnak a megrajzolását biztosító másik programot, a 134. programot.

1 PROGRAM "Hopihe2.bas"
100 ! hopehely elore kiszamitott koordinatakkal
110 LET A=.5:LET B=SQR(3)/2
120 LET H=.5:LET N=3:LET F=0
130 DIM X(1000),Y(1000)
140 LET X(0),X(3)=360:LET X(1)=950
150 LET Y(0),Y(1),Y(3)=500
160 LET X(2)=650:LET Y(2)=5
170 GRAPHICS HIRES 2:LET F=F+1
180 SET PALETTE BLACK,WHITE
190 LET X1=X(0):LET Y1=Y(0)
200 FOR J=1 TO N
210   LET X2=X(J):LET Y2=Y(J)
220   PLOT X1,Y1;X2,Y2
230   LET X1=X2:LET Y1=Y2
240 NEXT
250 PLOT 620,380,PAINT
260 IF F=5 THEN STOP
270 PRINT "gombnyomasra tovabb"
280 IF INKEY$="" THEN 280
290 PRINT :PRINT "Turelem..."
300 LET N=N*4
310 FOR J=N TO 4 STEP-4
320   LET X(J)=X(J/4):LET Y(J)=Y(J/4)
330 NEXT
340 FOR J=0 TO N-4 STEP 4
350   LET C=(X(J+4)-X(J))/3
360   LET D=(Y(J+4)-Y(J))/3
370   LET X(J+1)=INT(X(J)+C+H)
380   LET Y(J+1)=INT(Y(J)+D+H)
390   LET X(J+2)=INT(A*C-B*D+X(J+1)+H)
400   LET Y(J+2)=INT(B*C+A*D+Y(J+1)+H)
410   LET X(J+3)=INT(X(J)+2*C+H)
420   LET Y(J+3)=INT(Y(J)+2*D+H)
430 NEXT
440 GOTO 170

Ennek ennyire bonyolultnak nem kellene lennie, ha csak egy Koch-görbét rajzolna. Viszont ez a változat az n. rendű görbe megrajzolása után - egy billentyű lenyomása után - (ugyanazzal a programrészlettel) megrajzolja az a+1. rendűt. A teknős grafika alkalmazására a CALL címszó alatt a rekurzióval kapcsolatban is találhatunk példákat.

TIME$

Az idő mérését, kijelzését, beállítását az EXOS 31-34 funkciók teszik lehetővé. Élményszámba menő, ahogy az időt lépteti, ahogy az időpont beállításnál az adatok korrektségét vizsgálja a rendszerprogram. Ezt a részt az 1. szegmens E40FH-E52AH területen találhatjuk meg.
Vegyünk egy példát és alkalmazási lehetőséget! A bekapcsolás (RESET) óta eltelt időt a 135. program segítségével másodpercben kaphatjuk meg.

1 PROGRAM "Time.bas"
100 ! bekapcsolas ota letelt ido
110 LET ORA=VAL(TIME$(1:2))
120 LET PERC=VAL(TIME$(4:5))
130 LET MASODPERC=VAL(TIME$(7:8))
140 LET IDO=360*ORA+60*PERC+MASODPERC
150 PRINT TIME$;" => ";IDO
160 !
170 PRINT "kozvetlenul memoriabol kiolvasva:"
180 PRINT 256*PEEK(49137)+PEEK(49136)

Ugyanezt az értéket kiolvashatjuk a memóriából, ha tudjuk azokat a címeket, ahol a másodpercszámláló elhelyezkedik. Az eltelt idő másodpercben a

PRINT 256 * PEEK(49137) + PEEK(49136)

paranccsal írható ki.
A TIME$ óra, perc, másodperc értékeit BCD alakban pedig a BF72H-BF74H (49010-19012dec) területről olvashatnánk ki. A képernyőre ki is írhatjuk az időt. Ilyenkor mint óra működik a számítógépünk. A szép nagybetűs kiíráshoz megfelelő VIDEO módot kell választanunk. A digitális órát a 136. program valósítja meg.

1 PROGRAM "Ora1.bas"
100 ! digitalis ora
110 REM ido beallitas
120 SET VIDEO Y 2
130 SET VIDEO COLOUR 3
140 SET VIDEO MODE 1
150 OPEN £100:"video:"
160 OPEN £101:"video:"
170 CLEAR SCREEN
180 LET C=100:CALL VALTAS
190 LET C=101:CALL VALTAS
200 GOTO 180
210 DEF VALTAS ! villanasmentes idopont kijelzes
220   SET £C:INK 0
230   PLOT £C:140,71;
240   SET £C:INK 255
250   PRINT £C:CHR$(26)
260   SET £C:INK 0
270   PLOT £C:140,71:!
280   SET £C:INK 255
290   PRINT £C:TIME$
300   DISPLAY £C:FROM 1 TO 2 AT 10
310 END DEF

Vannak konzervatív emberek, akik a mutatós (analóg kijelzésű) órát jobban szeretik. Az ő igényeiket elégíti ki a 137. program.

100 PROGRAM "Ora2.bas"
110 ! ora
120 INPUT PROMPT "ora:perc:mp = ":T$
130 IF T$<>"" THEN TIME T$
140 GRAPHICS HIRES 4:LET R=300:LET P1,O1=-1
150 SET PALETTE BLACK,YELLOW,WHITE
160 OPTION ANGLE DEGREES
170 PLOT 640,360,ELLIPSE R+52,R+52
180 FOR I=0 TO 330 STEP 30
190 PLOT 640+R*COS(I),360+R*SIN(I);ANGLE I;FORWARD 40
200 NEXT
210 DO
220   LET O=VAL(TIME$(1:2)):LET P=VAL(TIME$(4:5))
230   IF P1<>P THEN
240     SET INK 0
250     PLOT 640,360,ANGLE 90-6*P1;:PLOT FORWARD 250
260     SET INK 2
270     PLOT 640,360,ANGLE 90-6*P;:PLOT FORWARD 250
280     SET INK 0
290     PLOT 640,360,ANGLE 90-30*O1-.5*P1;:PLOT FORWARD 190
300     SET INK 2
310     PLOT 640,360,ELLIPSE 8,8,ANGLE 90-30*O-.5*P;:PLOT FORWARD 190
320     LET P1=P:LET O1=O
330   END IF
340   PRINT AT 2,17:TIME$;
350 LOOP UNTIL INKEY$=CHR$(27)

Természetesen az a legpraktikusabb, ha az órát folyamatosan láthatjuk a képernyő adott területén (pl. a felső sarokban), attól függetlenül, hogy éppen programsorokat írunk-e be, vagy kész programunkat futtatjuk.
Ez az Enterprise gépeken is elérhetd a megszakítási rendszerbe való minimális belenyúlással. Ennek módjával, lehetőségeivel a gépi kódú kötet foglalkozik részletesen, de a 138. program az operációs rendszer mélyebb ismerete nélkül is felhasználható.

100 PROGRAM "Stopper.bas"
110 POKE 49119,42
120 FOR N=0 TO 33
130   POKE 45616+N,32
140 NEXT
150 POKE 540,128
160 POKE 541,1
170 CODE M=HEX$("cb,6a,c8,21,00,00,7e,3c,27,3c,27,77,20,06")
171 CODE =HEX$("3f,23,7e,3c,27,77,db,b3,f5,3e,01,d3,b3,3a")
172 CODE =HEX$("00,00,21,3a,b2,cd,6f,c5,2b,36,2c,3a,01,00")
173 CODE =HEX$("cd,6f,c5,f1,d3,b3,c9")
180 CODE MB=HEX$("f3,36,80,23,36,01,fb,c9")
190 CODE MK=HEX$("f3,36,00,23,36,00,fb,c9")
200 CALL STOPPER
210 DEF STOPPER
220   CALL USR(MK,49133)
230   POKE 0,0
240   POKE 1,0
250   CALL USR(MB,49133)
260   FOR T=1 TO 548
270   NEXT
280   CALL USR(M,49133)
290 END DEF

A 110-140. sorok egy adott RAM területet jelenítenek meg az állapotsorban, majd ezt szóközökkel töltik fel. A továbbiakban a program letárolja a megszakítási rendszert kiegészítő gépi kódú rutint, ami - aktivizálása után - az 1 Hz-es megszakítások során beolvassa az óra állapotot és a szokásos kijelzési formátumban beírja azt az állapotsorba.
A funkció aktivizálásához csak a felhasználói megszakítási rutin címét (esetünkben 0180H) kell beírni a megfelelő rendszerváltozóba (USR-ISR). Ezt nem tanácsos BASIC-ban megtenni, mert ha a cím alsó és felső byte-fának beírása között megszakítás történik, az a rendszer összeomlásához vezethet. Ezért a címbeírást is egy rövid gépi kódú rutin (MB) végzi el, letiltott interrupt mellett.
Futtatás után az óra megjelenik (a bal felső sarokban) és folyamatosan jár. Akkor, ha a programot NEW-val kitöröljük, a gépen parancsmódban vagy programmódban tovább dolgozunk. Szükség esetén a kijelzett állapotsor lapozható a szokásos BASIC üzenet (POKE 49119,0), vagy az óra között (POKE 49119,42). Vigyázni kell, mert a rendszerterület átírása miatt a RESET gomb egyszeri megnyomása is hidegindítást eredményez.

VAL

A karaktersorozat numerikus értékét állítja elő. A karaktersorozatot az első nem numerikus karakterig értelmezi. Ilyen alkalmazásra azokban a Basic tájszólásokban van különös jelentősége, ahol a szám és karakter tárolása más memóriaigénnyel jelentkezik. Számunkra is érdekes lehet, ha a számítógép eredendően stringnek értelmez olyan értékeket, amit mi számnak gondolunk. Ilyen pl. a bekapcsolás óta eltelt időt jelző TIME$. Ezt a függvényt viszont alkalmazhatjuk olyan esetben is, amikor időtartamot akarunk mérni anélkül, hogy nulláznánk az aktuális időt.
Ebben az esetben a TIME$ függvény vég és kezdő értékét egymásból ki kell vonni. Minthogy stringekkel matematikai művelet nem végezhető, ez egyszerűen nem megy. Előbb számszerűsíteni kell az egyébként számjegyekből álló karaktersorozatot. A 139. program segítségével felszeleteljük a TIME$ függvényt és kiszámítjuk az egyes időadatok értékét. A kezdő és vég időpontok különbsége így már előállítható.

1 PROGRAM "Val1.bas"
100 ! val TIME$ kombinacio stopperhez
110 PRINT :PRINT
120 PRINT "Idomeres indul = SPACE"
130 IF INKEY$<>" " THEN 130
140 LET X$=TIME$
150 GOSUB 250
160 LET KEZD=T
170 PRINT "Idomeres vege = SPACE"
180 IF INKEY$<>" " THEN 180
190 LET X$=TIME$
200 GOSUB 250
210 LET IDO=T-KEZD
220 PRINT IDO "sec"
230 GOTO 110
240 END
250 LET T=3600*VAL(X$(1:2))+60*VAL(X$(4:5))+VAL(X$(7:8))
260 RETURN

A VAL függvénynek van egy SINCLAIR gépeknél alkalmazott változata, amely a stringet mint függvénykapcsolatot képes értelmezni és azt kiértékelni. A kiértékelés során elvégzi a műveleteket a kifejezésben lévő változók aktuális értékével és függvénykapcsolatával. Ez olyan esetben biztosít nagy előnyt, ha egy függvényt INPUT adatként akarunk a programnak további elemzésre, feldolgozásra, ábrázolásra átadni. A VAL függvény ilyen értelmezését az IS-BASIC sem ismeri, hiszen helyette adja a DEF-el való közvetlen függvény megadás lehetőségét.
Ez ugyan így igaz, de itt is újra meg újra át kellene írni azt a programsort, melyben a függvényt definiáltuk. Miért ne tehetnénk ezt meg programból. A 140. program ennek egy lehetséges megoldását adja.

100 GOTO 150
110 LET Y= ! vigyazz felulirodik az elso sorokon ne valtoztass
120 RETURN
130 !
140 !
150 LET LJ=2.2:PRINT "y=";:INPUT F$
160 LET F$=UCASE$(F$)
170 GOSUB 400
180 GOSUB 300
190 PRINT "Xmin=";:INPUT XA
200 PRINT "Xmax ";:INPUT XF
210 PRINT "lepes";:INPUT L
220 FOR X=XA TO XF STEP L
230   GOSUB 110
240   PRINT X,Y
250 NEXT
260 PRINT
270 GOTO 150
280 !
290 !
300 ! sor beiras a megfelelo memoriateruletre
310 FOR I=1 TO LEN(P$)
320   LET S$=P$(I:I):LET C=4845+I
330   POKE C,ORD(S$)
340   IF S$=""" THEN POKE C,27
350 NEXT
360 POKE 1+4845,1
370 RETURN
380 !
390 !
400 ! kvazi tokenizalas
410 LET Q=LEN(F$):LET P$="":LET V=0
420 DO
430   LET V=V+1
440   LET S$=F$(V:V)
450   IF S$>="A" THEN
460     ! fuggveny kereses
470     RESTORE 760
480     READ D
490     FOR Y=1 TO D
500       READ B$
510       IF F$(V:V+2)=B$ THEN LET P$=P$&"£"&B$:LET V =V+2
520     NEXT
530     IF F$(V:V)="X" THEN LET P$=P$&"!X"
540   END IF
550   IF S$>="(" AND S$<"0" THEN LET P$=P$&CHR$(ORD(S $)-32)
560   IF S$=""" THEN LET P$=P$&S$
570   IF VAL(S$)>0 THEN
580     ! szam atalakitas
590     LET LJ=VAL(F$(V:Q))
600     LET H=LEN(STR$(LJ))-1
610     IF INT(LJ)<>LJ OR ABS(LJ)>9999 THEN GOTO 660
620     LET E$=CHR$(MOD(LJ,256))
630     LET M$=CHR$(INT(LJ/256))
640     LET P$=P$&CHR$(194)&E$&M$
650     GOTO 710
660     LET P$=P$&CHR$(196)
670     LET K=PEEK(566)+PEEK(567)*256+6
680     FOR R=K TO K+5
690       LET P$=P$&CHR$(PEEK(R))
700     NEXT
710     LET V=V+H
720   END IF
730 LOOP UNTIL V=Q
740 RETURN
750 ! a program altal felismert fuggvenyek tablaja. Bovitheto!
760 DATA 10, ABS, ATN, COS, COT, EXP
770 DATA LOG,SGN,SIN,SQR,TAN

A VAL függvény helyett itt a 2. programsor átírásával, programból történő felülírásával adjuk meg az egyváltozós függvény egyenletét. Minthogy programból a POKE utasítással visszük be ide a megfelelő értékeket, az első 4 sort nem tanácsos megváltoztatni. Mindenesetre az Y= karakterek programfutás közbeni memóriacímét nagyon pontosan kell ismernünk! Az INPUT ként közölt függvénystringet most már csak ide át kell mozgatni, de úgy, hogy az a programsor tárolási, tokenizálási szabályainak megfelelően helyezkedjen el az előre lefoglalt memóriaterületen. Ehhez ismerni kell a tokenizálási szabályokat, a numerikus értékek programsorban való tárolásának módját és talán mindenek előtt azt, hogy a számítógép minden nem macskakörmök között elhelyezkedő és DATA sorban lévő karaktert nagybetűsít. Így a program először nagybetűsíti a függvénystringet, majd lejátssza a tokenizálást. (Ez a programrész utánozza a 5. szegmens C5A0 címen kezdődő rutint.) Mivel a rendszerprogram is alkalmaz egy konverziót, nekünk is módosítanunk kell a matematikai műveletek, zárójelek, relációjelek CHR$ kódját. Az érdeklődők ezt a konverziót az 5. szegmens C636-C6C1 területen követhetik. Mi ebben a programban csak a középiskolai matematika gyakorlatban előforduló relációjelek átalakítására készítettük fel a programot. Így a DATA sorban is csak azt a 10 függvényt vettük fel, amit leggyakrabban szoktunk alkalmazni.
A számokat külön kell átalakítani és be kell jegyezni a programsorba az egész és valós típusú számok jelzésére szolgáló értéket. A számátalakításhoz felhasználhatjuk a szám változóterületen tárolt alakját, ehhez előbb azt le kell tárolni és ismerni kell a tárolás helyét. Ehhez azt a trükkét alkalmazhatjuk, hogy ha a sor feldolgozása kézben számot találunk, akkor azt a változótábla első helyére letároljuk, majd onnan kiolvasva tároljuk az átmeneti P$-ben.
Ha az egész INPUT-ként adott függvénystringet feldolgoztuk és áttöltöttük a P$-be, akkor már átfélthetjük ennek a síringnek karaktereit a program második sorába. Ezután a program elején lévő szubrutint már különböző z értékekkel meghívhatjuk és visszatéréskor a függvény értékét kapjuk az Y változóban. Erről meg is győződhetünk a próbafutás során.
Természetesen, ha már ennyire végiggondoltuk a tokenizálás folyamatát, akkor akár közvetlenül az INPUT pufferen keresztül, ill. az INPUT pufferben is elvégezhetjük a tokenizálást. Az egész tokenizáló rutinba ilyenkor az 5. szegmens C3B9H címén kell belépni. Az előbbi program körülményesnek látszó tokenizáló rutinját még összetettebben, még szerteágazóbb vizsgálatok elvégzésével valósítja meg a meghívott rendszerprogram. Ennek megvalósítását a 141. program mutatja be.

100 ! inputkent adott fuggveny kiertekelese VAL
110 ALLOCATE 50
120 CODE MC1=HEX$(" db,b3,f5,3e,05,d3,b3,dd,cb,00,ae,21,01,03,22,14,02,cd,b9,c3,fl,d3,b3,c9")
130 CODE MC2=HEX$(" db,b3,f5,3e,15,d3,b3,dd,cb,00,ae,21,01,03,22,14,02,cd,bc,c3,fl,d3,b3,c9")
140 INPUT PROMPT "y=":F$
150 LET F$="vat="&F$
160 LET N=LEN(F$)
170 LET KC=768 ! 0300h
180 FOR I=1 TO N
190   POKE KC+I,ORD(F$(I:I))
200 NEXT
210 POKE KC+I,O !sorveg jelzo
220 LET X=1
230 CALL USR(MC1,0) !tokenizalas
240 PING
250 ! kiertekeles
260 GRAPHICS
270 OPTION ANGLE DEGREES
280 SET PALETTE 0,GREEN
290 FOR X=8 TO 1000 STEP 8
300   CALL USR(MC2,0)
310   ! koordinata erteket, transzformaciot mindig az aktualis fuggveny alapjen valtoztatni kell
320   ! most y=sin(x) a feltetelezett fuggveny 330 PLOT X,320+250*VAL
340 NEXT

Ebben a programban nemcsak a tokenizáláshoz, de a kiértékeléshez is közvetlenen meghívjuk a ROM-ban található rutint. (Az ilyen meghívásokat, ROM rutin felhasználásokat kelld körültekintéssel kell elvégezni. Ennek ismertetésétől most eltekintünk, de az Enterprise gépi kódú programozása című összeállításban megismerkedhetünk ennek szabályaival.)

WHEN

Nagyon kényelmes és egyben rettentő veszélyes a számítógépek, így az Enterprise hibakezelő lehetősége. Veszélyes, mert láthatatlanná teszi a hibát. Ha általános hibakezelést végzünk, akkor egy közönséges szintaktikai hibát sem tudunk megtalálni. Ezért csak kipróbált "belőtt" program esetében építsük be a hibaelfogó rutint, rutinokat és mindig csak az adott várható hibára korlátozzuk annak hatását. Kellemetlen hiba, ha rajzolás, függvényábrázolás közben a pont koordinátája a képernyőn kívülre kerül. Az ábrázolt függvény pl. egy ferde hajtás függvényképe olyan is lehet, mely ugyan egy bizonyos helyen kilép a képernyőről, de azután visszakerülne oda. Ilyen esetben két lehetőség is kínálkozik. A 142. program kiszámítja az ábrázolandó program koordinátáit. Ha az képernyőterületre esik, akkor elvégzi az ábrázolást, ha pedig nem akkor átlépi a rajzolási utasítást tartalmazó programsort.

100 ! hibaelfogas rajzolas kozben
110 GRAPHICS
120 SET PALETTE BLUE,YELLOW
130 OPTION ANGLE DEGREES
140 PLOT 0,500;1239,500 ! tengely
150 FOR X=0 TO 720 STEP 4
160   LET Y=500+280*SIN(X)
170   IF Y<0 OR Y>719 THEN GOTO 200
180   IF X<0 OR X>600 THEN GOTO 200
190   PLOT 2*X,Y
200 NEXT

A 143. program azt a lehetőséget mutatja be, amikor a WHEN EXCEPTION USE struktúrát vesszük igénybe, de ebben a struktúrába csak a (szintaktikailag, matematikai műveletek szempontjából kifogásolhatatlan) PLOT utasítást foglaljuk be.

1 PROGRAM "Hiba.bas"
100 ! hiba elfogas
110 GRAPHICS HIRES 2
120 SET PALETTE BLACK,WHITE
130 OPTION ANGLE DEGREES
140 PLOT 0,500;1239,500
150 FOR X=0 TO 720 STEP 8
160   LET Y=SIN(X)
170   WHEN EXCEPTION USE HIBA
180     PLOT X*2,500+280*Y
190   END WHEN
200 NEXT
210 !
220 HANDLER HIBA
230   PRINT EXSTRING$(EXTYPE)
240   CONTINUE ! ne torodj vele, folytasd
250 END HANDLER

A STOP billentyű lenyomása is egyfajta hibát jelent a számítógép életében. A STOP billentyű hatásának kiiktatása, a program, vagy egyes részeinek megszakíthatóságának megakadályozása fontos lehet. A STOP billentyűt, annak hatását iktatja ki a 144. program. A STOP letiltására a POKE címszónál az EXOS változók kapcsán is találhatunk ötletet.

100 ! STOP letiltas
110 WHEN EXCEPTION USE NO_STOP
120   FOR I=1 TO 100
130     PRINT I;"na most allitsd le ha tudod !"
140   NEXT
150 END WHEN
160 END
170 HANDLER NO_STOP
180   IF EXTYPE<>9229 THEN 200
190   RETRY
200 END HANDLER

Vissza