EPROM / PACK

Az egy szegemenst elfoglaló rendszerbővítő több programot tartalmaz.

EPROM 1.1

Eprom-égető program.
Az EPROM.COM Turbopascal program továbbfejlesztett gépikódú változata. Lényegesen gyorsabb és kényelmesebb az elődjénél. A hardware beszerezhető Mészáros Gyulától.

PACK 1.0

Csatorna tömörítő
Csatornáról csatornára tömörít 8 kilobájtos blokkokban. Az adat hossza nincs korlátozva. Az END OF FILE vagy hibajel esetén logikai végjelet küld és az átvitel megszakad. A nyitott kiviteli csatornára több alkalommal is írhatunk. Példa a BASIC alatti használatra.

100 OPEN £1:"INPUT"
110 OPEN £2:"OUTPUT" ACCESS OUTPUT
120 EXT "PACK "&CHR$(1)&CHR$(2)
130 CLOSE £1
140 CLOSE £2

UPCK 1.0

Csatorna kicsomagoló
A PACK által becsomagolt adatok helyreállítását végzi. Egy logikai végjel után ismételten megkísérelhető az olvasás. Az END OF FILE jelzi az INPUT csatorna végjelét. Az előző utasításhoz hasonlóan, a hívás előtt, INPUT és OUTPUT csatornákat kell megnyitni.

PCK 1.1

Játékprogram csomagoló
Csak meghajtóval és rambővítéssel rendelkező felhasználók használhatják. 800K kapacitású lemezen átlagosan 150K területet lehet vele megspórolni. A használata előtt a lemezen található játékprogramokat rendezni kell. A betöltő fájl után, a programhoz tartozó fájlokat HIDDEN atributtal kell ellátni. Ügyeljünk arra, hogy idegen fájl ne kerüljön a járulék file-jai közé! A parancs kiadásánál *? karaktereket is használhatunk a fájlnév megadására. Bármennyi fájlból is állt egy játékprogram, csak egyetlen *.PCK nevű fájl
készül. E program indításánál már nem szükséges a PCK bővítés. Az EPDOS-sal használva BASIC programokat is lehet futtatni. (:START parancs) Az indítás pillanatában lenyomott billentyűvel befolyásolható a kicsomagolás menete.
A-E esetén megadjuk a céldiszket az alapértelmezésű RAMDISK helyett. Ekkor még a futtatás előtt kilépünk a programból. T esetén a LOAD *.* helyett, a LOAD *.TRN parancs kerül kiadásra, mely a program örökéletesre javított indító file-ját tölti be, ha ilyen létezik.

PP 1.0

Az EPDOS-al rendelkező felhasználók kényelmesebben készíthetnek PCK programot. BATCH-módban kijelölik a programokat. A SOURCE-vel megadják a célmeghajtót. A :PP parancs, a kijelölt sorrendben, elvégzi a PCK csomagolást.

DPP 1.0

Játékprogram kicsomagoló
A DPP parancs több PCK program kicsomagolását segíti EPDOS alatt. A használata azonos az előző paranccsal, kivéve hogy nem kötelező a BATCH-mód.

FILE 1.0

File-név választó
A file-kezelő programoknál igen kényelmetlen, amikor egy nevet az INPUT parancs segítségével lehet csak megadni. A lemezen található file-lok listázásával elkerülhető a tévedés, valamint lehetséges a meghajtó vagy lemezcsere. Gyakorisága miatt nem célszerű minden programba beépíteni egy ilyen rutint. A FILE parancs erre a célra készült. A meghívás alatt egy nullás lapon (0000-3FFF) található 256 bájtos puffert használ. Visszatérésnél itt található a kiválasztott file neve. Az első bájt a név hossza. A hívás az alapértelmezésű meghajtót ill. ösvényt, még visszatérés előtt beállítja. Példa egy BASIC program alatti alkalmazásra.

100 ALLOCATE 256
110 CODE BUFF=""
120 EXT "FILE "&WORD$(BUFF)&"*.*/H"
130 FOR X=1 TO PEEK(BUFF)
140 PRINT CHR$(PEEK(BUFF+X);
150 NEXT
160 PRINT

KEYCH 1.0

Keyboard csatorna kereső
A bővítők meghívása alatt előfordul, hogy olvasni kényszerülünk a már megnyitott KEYBOARD csatornáról. Sajnos a csatorna számát nem tudjuk az EXOS- tól lekérni. A KEYCH visszaadja D regiszterben a csatornaszámot vagy CHANNEL DOES NOT EXIST hibát generál.

A csomagolt állomány két .ROM file-t tartalmaz. A két file ugyanaz, csak a méretük más (Az EP32 emulátorral való kompatibilitás kedvéért).