HDIGI 1.1


Program neve: HDIGI 1.1
HSoft - 1995
Hangdigitalizáló és zeneszerkesztő

A hangdigitalizáláshoz szükséges hardware:
Igen egyszerű elven működik. A printer 8 bites kimenetét ellenállásos leosztással analóg feszültséggé konvertálja, melyet egy komparátor összehasonlít a bevezetett hangfeszültséggel. Az eredményt visszaküldi a printerstátusz bitre. A kártya tehát a printerkimenetre csatlakozik. A mintavétel soros rendszerű, 2 és 8 bit között szabadon választható. Sebessége 4 MHz órajel mellett kb. 13 mikroszekundum/bit. 8 bites mintákat így kb. 10 KHz frekvenciával lehet rögzíteni. A gyorsabb mintavétel elérésére célszerű 7 MHz-re turbósított gépet használni. A maximális kivezérlés +- 7 bites vagyis +127-től -128-ig terjed.
A kártyán található kapcsoló felvétel-állásban az erősítő bemenetét a külső jack-aljzatra kapcsolja. Amikor nem csatlakoztatunk ide átjátszó jack-dugót, akkor a beépített mikrofonról történhet a minta vétele. A potméterrel beállítható az erősítés mértéke úgy, hogy a lehető legnagyobb kivezérlés mellet még ne történjen túlvezérlés. A másik potméterrel a középfeszültség értékét lehet nullázni. A kapcsoló lejátszó állásban az erősítő bemenetét a 8 bites D/A átalakítóra, a kimenetet pedig a beépített hangszóróra kapcsolja. A hangerőt a potméterrel lehet szabályozni. Használatával az EP-nél (2*6 bit) jobb minőségű hangot kaphatunk, igaz hogy csak monoban.

A software

Általános tudnivalók:
A program betöltése után 8 menüpont közül lehet választani. Ezeket direkt módon elérhetjük az F1-F8 gombokkal. A menüpontok között bal-jobb iránnyal választhatunk. A menüpont aktuális almenüjét az inverz kurzorsor jelzi, melyet meghívhatunk a szóköz vagy ENTER billentyűvel. Az olyan almenüt, mely előtt F1-F8 jelzés található, a kurzorsor pozícionálása nélkül is meg lehet hívni.

A programban több fájlkezelő almenü is található. Ilyen helyeken a fájlok betöltését kényelmesebben oldhatjuk meg a FILE bővítéssel mely megtalálható a rendszerlemezen betölthető változatban, vagy az EPCK ill. EPCKMB vagy EPROMPCK (Hsoft) ROM-bővítésekben. Hiányában input rutinnal adhatjuk meg a nevet. Ekkor vezető kettősponttal rendszerparancsot is ki lehet adni. Pl. :DIR [ENTER]
A program indítása után a zeneszerkesztőbe kerülünk. A lényege, hogy különböző hangszerminták betöltésével több hangszert, egy időben maximum négyet, tudjunk megszólaltatni. A betölthető hangszerek száma maximum 255, persze korlátot jelenthet még a számítógépünk kevés szabad memóriája is. Egy-egy hangminta hossza maximum 64 kilobájt. A hangmintákat a program által készített *.HDG hangmodul-fájlok adhatják. Az időállandójukra nincs megkötés, kivéve hogy azonosak legyenek.
A dallamokat a motívumszerkesztőben lehet megalkotni. A motívum egy időben csak egy hangszert szólaltat meg a 4 oktávon belül megadott magasságban. (C0-C4) Az egész hangokat nagybetűvel, a félhangokat pedig kisbetűvel lehet beírni. A betűt követő 0-4 szám az oktávot jelöli. A C1 a minta eredeti hangmagasságát adja. A C4 szünetet ill. az előző hang lecsengésének megállítását okozza. Amikor nem adunk meg újabb hangszert és a minta hossza megengedi, akkor az előző mintát tovább játssza a program. A motívumban, a hangszerlistában megtalálható bármely hangszer megadható. A motívumok maximális száma 255. A zeneszerkesztő 4 csatornás. Mindegyikre megadható - persze nem kötelezően - egy-egy motívum. A csatornasor ütemszáma adja meg, hogy a motívumból hány ütemet kell lejátszani. Amikor a motívum mérete ennél kisebb, akkor elölről kezdi, így az ismétlődő részek, pl. a dobolás rövidebben is megadható.

A zeneszerkesztő képernyőn az alábbiak láthatóak:
Felül a program neve és verziószáma, alatta a megnyitott hangszerminta neve, mellette a 8 menüpont. Alatta 80 karakteres státuszsor található, amelynek második felében a zenemű címe, írója vagy megjegyzés olvasható. Az alatta lévő globális munkaterületen a kurzor szabadon mozgatható. A kiadott parancsok helyorientáltak, tehát a kurzor pillanatnyi helye meghatározza hogy éppen milyen módosítást végzünk. Az itt látható 5 ablakban szerkeszthetjük a zene egyes paramétereit. Nevük sorrendben:

Az ablakon belüli sorok görgetéséhez a kurzorral az ablak jobb-felső vagy jobb-alsó ikonjára lépünk, és lenyomjuk a szóköz vagy ENTER billentyűt. Az ESC lenyomásával lokalizálhatjuk a kurzort az aktuális ablakban. Ilyenkor az ablak határain ütközik a kurzor, normál-SHIFT-ALT fel-le kiadással görgethetőek a sorok, és bal-jobb irányban csak a tabulátor pozíciókra lehet ugrani. SHIFT bal-jobb a kezdő-végző pozícióra, az ENTER pedig újabb sorra ugrik. ESC-pel ki-bekapcsolható a lokalizálás funkciója, mely a státuszsorban is fel lett tüntetve. Egyes helyeken szóközzel meghallgatható, a kurzor pozícióban lévő zenei építőelem.
Az elemek beírását karakter lenyomással lehet kezdeményezni. Ilyenkor az aktuális helyén szerkeszthetjük az adatot. Több karakteres szó szerkesztése esetén ENTER-rel kell a szót elküldeni. Amikor az utolsó karakterhelyet is kitöltjük, a program már nem igényli az ENTER-t. Visszatörölni ERASE billentyűvel lehet.

ZENEMODUL ablak
Szóközzel meghallgatható a teljes zenemű. Egyes soraiban olvasható paraméterek módosítását, karakter lenyomással lehet kezdeményezni.

FÁZISSZERKESZTŐ ablak
A zenefázisok szerkesztését lehet itt elvégezni. Elöl a fázis sorszáma és a hossza, 1-99 negyedütem közötti érték. Utána található a négy motívumcsatorna. A csatornákat egymástól függetlenül ki-be lehet kapcsolni, az ablak alján elhelyezkedő kapcsolók segítségével (BE / KI). A fázist szóközzel lehet meghallgatni.
ERASE törli az aktuális motívumhely beírását.
INS beszúr, DEL töröl egy fázist.
Motívum megadás egyaránt történhet a motívum sorszámának vagy a nevének beírásával. A zenei fázisok száma 255. A program a fázisban megadott motívumot, a motívumlista sorszáma alapján rögzíti. A zenéhez az F3-menüben max. 34 karakteres megjegyzést fűzhetünk. A kimentett zenefájl modulszáma 91H, kiterjesztése *.HDE. A modul minden adatot eltárol. Önmagában futtatható mentés is végezhető, ilyenkor a program, a modul előtt egy *.COM indítófájlt készít.
A zene egyidőben kezeli az EP belső bal-jobb hangcsatornáját 2*6 bittel, és a printerporton keresztül táplált külső hardvert 8 bittel. Az alacsony helyértéken lévő bitek, kívül 2, belül 3, a jobbra shiftelés miatt elvesznek. Amikor egy fázisban egy motívumot több helyen is megadunk, akkor a motívum hangereje megnő. Külső lejátszásnál a hangszermintán tárolt 8 bitből, egy motívum/fázis esetén 6 bit marad, kettő esetén 7 bit, négy esetén mind a 8 megmarad. A belső hangcsatornán másképp történik. Egy motívum/fázis esetén 5 bit, 1-2 vagy 3-4 csatornán megadott 2 motívum/fázis esetén 6 bit marad.

MOTÍVUMLISTA ablak
A motívum létrehozását ill. átnevezését, karakter lenyomással lehet kezdeményezni. Utána a hosszát adhatjuk meg negyedütemben. Lejátszásnál, amikor a zenefázis hossza ennél nagyobb, a végére érés után elölről ismétlődik a motívum. Memóriát lehet ilymódom megtakarítani az ismétlődő dallamoknál. ERASE törli a motívumot a listából. Szóközzel meghallgatható, ENTER-rel pedig szerkesztőbe küldhető az aktuális motívum. A motívumblokkok elhelyezkedése virtuális, a program egy 16K-s területen tárolja ill. mozgatja őket. Ennek köszönhetően szabadon csökkenthető-bővíthető vagy akár törölhető is egy-egy motívum.

MOTÍVUMSZERKESZTŐ ABLAK
A motívum tulajdonképpen negyedütemekben megadott hangszerszólamok sorozata, melyek számát a motívumlistában lehet megadni. Egy hangszerszólam megadja a hangszerminta nevét, hangmagasságát, és oktávjának számát. A nevet a hangszer sorszámával is megadhatjuk. A magasságot a C c D d E F f G g A a H betűkkel, az egészhangokat nagy, a félhangokat pedig kisbetűkkel jelöljük. Az oktáv száma nullától háromig terjed. A C4 egy hangtalan negyedütem, segítségével felfüggeszthető egy hosszabb lecsengésű hangszer hangzása. Kitöltetlen ütem esetén, a program továbbjátsza az előzőleg megszólaltatott hangot.
ERASE lenyomással törölhető, INS-sel beszúrható, DEL-lel eltüntethető egy negyedütem. Szóközzel meghallgatható a motívum.

HANGSZERLISTA ablak
A zenében használható hangokat a hangszerlistában tároljuk. ENTER-rel betölthetünk az F1 menüben készített, *.HDG hangmintát, mely felülírja az esetleg előtte már ott lévőt. Az időállandóját és méretét a neve után olvashatjuk. A hangminta fájl mérete nem haladhatja meg a 64K-t. A hangminták együttes méretének a memória szab határt. Számuk 255-ig bővíthető. Karakter bevitellel indítható a hangszer nevének módosítása. A hangszermintát ki is lehet menteni, így a hangminta editorban (F1 menüpont) megtekinthető ill. rajta módosítás is végezhető. A hangmintákat szóközzel hallgathatjuk meg C1 magasságon.

F1-menü: MINTAVÉTEL

F2-menü: KONVERTÁLÁS

F3-menü: ZENESZERKESZTŐ

F4-menü: MOTÍVUM LISTA

F5-menü: MOTÍVUM SZERKESZTŐ

F6-menü: HANGSZER LISTA

F7-menü: ALAP BEÁLLÍTÁS

F8-menü: RENDSZER HÍVÁS