Verbentrainer

A Verbentrainer a legfontosabb rendhagyó alakú angol igéket kikérdező program. Ezeket három adatállományba osztja szét a program, melyek együtt, vagy külön-külön tanulhatunk, gyakorolhatunk. A program a Vokabeltrainer-hez hasonló felépítésű, német nyelvű (BRD karakterkészletet használ), BASIC program.

Általános használati tudnivalók

 • Választás a menüből: a feltüntetett számbillentyű vagy a megfelelő számú funkcióbillentyű megnyomásával történik. Ha nincs még előttünk a főmenü, az 'ENTER', 'ESC' vagy a 'STOP' billentyű megnyomásával juthatunk oda. Ahol több menüpont egyidejű kiválasztására is lehetőség van, a kiválasztottak színe megváltozik. Ebben az esetben a választások befejezését az ENTER billentyű lenyomásával kell közölni.
 • A program IGEN / NEM kérdéseit a 'J' vagy az 'N' billentyű lenyomásával válaszolhatjuk meg. Az 'ESC' vagy a 'STOP' billentyű a főmenübe vezet vissza.
 • A szöveg beírása a kijelölt mezőbe a szokásos módon történik. A beépített botkormányon kívül a következő szerkesztő billentyűk is használhatóak:
  INS                   - törli a mező tatalmát,
  DEL                 - a kurzor alatti betűt törli,
  ERASE            - a kurzor előtti betűt törli,
  ENTER            - befejezi a mezőbe írást,
  A botkormánynal a mezőben előre hára léptethetjük a kurzort (jobbra-balra), vagy a ,ezők között lépkedhetünk (fel-le).

A beírás mindig beszúró üzemmódban történik, azaz a kurzor által jelölt helyre beírt betű nem írja át az alatta lévőt, hanem eggyel jobbra tolja azt. Ha a bevitelt anélkül fejezünk be ENTER-rel, hogy valamit beírtunk volna, akkor a főmeübe jutunk vissza.

A program funkcióit a főmenün keresztül választhatjuk ki:

<1> Verben auswalen (az igék kiválasztása)
Mindig ez az első lépés! Így választhatjuk ki a beépített 3 igecsoportból a tananyagunkat:

<1> Verben bis zum 2. Jahr (kezdő)
<2> Verben vom 3-6. Jahr (középhaladó)
<3> Sonstige (haladó)

A tananyag kiválasztása a megfelelő számbillentyű lenyomásával történik. A tévesen választott tananyag kiválasztását az ENTER megnyomása előtt a megfelelő számbillentyű ismételt lenyomásával törölhetjük. Természetesen több tananyagot is kiválaszthatunk (akár mind a hármat).
Az ENTER megnyomása után egy üzenet jelenik meg: "Bitte warten!" (kérem várjon), a gép ilyenkor válogatja ki a megfelelő igéket, Ezt követően a főmenübe jutunk vissza.

<2> Verben anschauen (az igék megtekintése)
Mindig csak az előzőleg az 1-es menüpontban kiválasztott tananyag igéi kerülnek kiírásra. Két lehetőség áll rendelkezésünkre:

<1> Ausdrucken mit FX80 (Az igék kiírása nyomtatóra)
Ezzel a kiválasztott igéket a nyomtatóra listázhatjuk. Valamely EPSON FX80 kompatibilis nyomtatóra van szükségünk.

<2> Listen auf dem Bildschirm (Az igék kiírása képernyőre)
A listázás a 'SPACE' megnyomásával bármikor megszakítható, ismételt lenyomásával folytatható. Az 'ENTER' billentyű lenyomásával a főmenübe térhetünk vissza.

<3> Verben lernen (Az igék tanulása)
Az 1-es menüpontban először választanunk kell egy, vagy több tananyagot. Most kezdődik a gyakorlás, de előtte még el kell dönteni, hogy milyen módon fogunk tanulni. (Azaz mit kérdezzen tőlünk a gép):

<1> Simple Present (Egyszerű jelen),
<2> Simple Past (Egyszerű múlt),
<3> Present Perfect (Befejezetlen jelen)
<4> Deutsches Wort (a német szó).

Az 1-4 számbillentyűk megadásával ki kell jelölni, mely igeidőket kérdezze tőlünk a gép. Több igeidőt is kijelölhetünk! A számítógép aztán ennek megfelelően állítja össze a kérdezés programját.

A tanulás folyamata:
A négy adatmezőből (Simple Present, Simple Past, Present Perfect, Német szó) hármat a számítógép tölt ki, az üresen hagyottban nekünk kell beírnia megfelelő alakot. A számítógép csak azon mezők közül hagy ki egyet véletlenszerűen, aminek a gyakorlását kiválasztottuk. Ha a helyes megoldást írtuk be, a számítógép a következő igére lép. Ha rosszat írtunk be, ezt a számítógép közli ("Falsch"), egy billentyű lenyomása után a "Nochmal J/N?" (Mégegyszer?) kérdésre kell válaszolnunk. Igen válasz esetén újra beírhatjuk az általunk helyesnek ítélt választ, illetve 'N' válasz esetén a számítógéptől megtudhatjuk a helyes megoldást.
Az egyes igéket a program azonos stratégia alapján adja fel, mint a Vokaboltrainer, azaz a kérdések sorrendje véletlenszerű, de a hibásan megválaszolt feladatokat többször adja fel a gép,a helyesen megválaszoltakat egyre ritkábban.
A tanulást befejezhetjük a 'STOP', 'ESC' billentyűkkel, vagy üresen hagyott mező esetén az 'ENTER" billentyűvel. A tanulási folyamatot egy idő után a számítógép magától is megszakítja, ha úgy értelmezi, hogy a tanuló minden adatot ismer, vagy már olyan kevés a rossz válasz, hogy további gyakorlásra nincs szükség.
A tanulás befejezésekor a program közli az eredményt, hogy hány kérdésből ("Fragen") hány jó volt ("richtig"), illetve rossz válasz ("falsch").

<4> Programm beenden (A program befejezése)
Ha a "Programm wirklich beenden (J/N)?" (Tényleg befejezzem a programot?) kérdésre a 'J' lenyomásával válaszolunk, a program törlődik a memóriából, és a BASIC rendszerhez jutunk vissza.