Vokabeltrainer

A Vokabeltrainer egy szavakat kikérdező nyelvoktató program, mely lehetővé teszi a felhasználónak, hogy a megtanulandó adatokat maga írhassa be az egyes file-okba. A kazettán csupán két bemutató file található. A program német nyelvű, és BASIC-ben íródott, a BRD karakterkészletet használja. Elsődlegesen idegen szavak tanulására készült, de a Vokabeltrainer bármely más tananyag megtanulásában, gyakorlásában, visszakérdezésében is sokat segít (az ELEMENTE.VOK file betöltésével pl. a vegyjeleket gyakorolhatjuk). A megszerkesztett adatokat kazettán vagy lemezen tárolhatjuk, és bármikor később újra felhasználhatjuk. Az adatokat utólagosan módosíthatjuk illetve kiegészíthetjük, így akár egy teljes tananyagot tartalmazó adatbank is felépíthető. A program véletlenszerűen kérdezi ki a tananyagot, így rudja biztosítani a kérdések állandóan változó sorrendjét. A tanuló tanulási eredményétől függően az egyes szavak lekérdezésének gyakorisága is változik. A rosszul tudott szavakat gyakrabban, a jól megtanultakat ritkábban kérdezi a program.

Általános használati tudnivalók

 • Választás a menüből: a feltüntetett számbillentyű vagy a megfelelő számú funkcióbillentyű megnyomásával történik. Ha nincs még előttünk a főmenü, az ENTER vagy az ESC billentyű megnyomásával juthatunk oda.
 • A főmenü funkciói nem mindig választhatóak. Ha egy menüpont nem áll rendelkezésre a program a beadott választást figyelmen kívül hagyja. Ilyen például az <5> "Vokabeln lernen" (Szavak tanulása), amely "fütyül" az emberre, ha nincs tananyag a memóriában.
 • A program IGEN / NEM kérdéseit a 'J' vagy az 'N' billentyű lenyomásával válaszolhatjuk meg. Az 'ESC' billentyű a főmenübe vezet vissza.
 • A szöveg beírása a kijelölt mezőbe a szokásos módon történik. A beépített botkormányon kívül a következő szerkesztő billentyűk is használhatóak:
  CTRL és DEL - törli a mező tartalmát,
  ENTER            - befejezi a mezőbe írást,
  INS                   - a kurzor pozíciójába beszúr egy üres karakterhelyet,
  ERASE            - törli a kurzor előtti betűt.

A menüben a következő funkciók vannak:

<1> Vokabeln eingeben (Szavak beírása)
Ennek választásával állíthatunk elő, vagy bővíthetünk ki egy-egy tananyag file-t. Ha a funkciót akkor választjuk ki, ha már adatok vannak a memóriában, akkor az újonnan beadottak a file-ban találjató adatok után kerülnek rögzítésre. A jobb felső sarokban (Nr.) látható, eddig a file hányadik rekordját szerkesztjük. A számítógép kérdésére: "Deutsches Wort?" (Német szó?) adjuk be a felső mezőbe a német szót. Ezután az alsó mezőbe a szó angol megfelelőjét kell megadnunk. Ha ez megtörtént, a gép megkérdezi: "Alles richtig J/N?" (Rendben van I/N?). A 'J' megnyomásával tárolhatjuk a szópárt, és folytathatjuk az adatbevitelt. Ha módosítani, javítani kívánjuk a szópárt, az 'N' billentyűt nyomjuk meg.
Az adatbeírás az 'ESC' megnyomásával bármikor megszakítható. A botkormánnyal bármikor átléphetünk egyik mezőből a másikba (fel-le).

<2> Vokabeln anschauen (Szavak megtekintése)
A memóriában tárolt szavakat listázhatjuk ki, vagy módosíthatjuk. 3 opció közül választhatunk:

 • <1> Ausdrucken mit dem Drucker (kiírás a nyomtatóra)
  A szóállomány nyomtatón kerül kilistázásra. Ennek egy Epson FX-80-assal kompatibilis nyomtatónak kell lennie.

 • <2> Listen auf dem Bildschirm (Kiírás képernyőre)
  A szóállomány párjait listázza ki táblázatszerűen, 80 karakteres módban. A listázás tartalma alatt a szóközbillentyű (SPACE) lenyomásával a listázást megszakíthatjuk, ismételt megnyomásával tovább folytathatjuk. Az 'ENTER' lenyomása a főmenübe való visszatérést eredményez.

 • <3> Beichtigen (módosítás)
  A program megkérdezi a módosítani kívánt szónak a sorszámát. Nem létező sorszám beadását a gép figyelmen kívül hagyja, és ismétlést vár. Az 'ESC' vagy az 'ENTER' billentyű lenyomása (üresen hagyott mező mellett) a főmenübe való visszatérést okoz.
  A módosítani kívánt szó sorszámát egy előzetes kiíratás alkalmával jegyezhetjük meg. A módosítás további folyamata teljesen megfelel a szavak beírásánál kifejtetteknek.

<3> Vokabeln laden (Szavak betöltése)
Tananyagnak kazettáról / lemezről történő betöltését teszi lehetővé. A file nevét a .VOK kiterjesztés nélkül kell beírnunk, a .VOK kiterjesztést a számítógép maga generálja, azt nem tudjuk elhagyni. Ha érvénytelen file-nevet adunk meg, a számítógép hibaüzenetet ad.(a program nem áll le). A töltési folyamat a 'STOP' billentyűvel megszakítható. Ha nem írunk be file-nevet, az 'ENTER' megnyomásával a főmenübe térünk vissza.

<4> Vokabeln speichern (Szavak lementése)
A memóriában lévő tananyagot menthetjük file-ba, későbbi felhasználásra. A működtetés ugyanúgy történik, mint a "Vokabeln laden" (Szavak betöltése) esetében.

<5> Vokabeln lernen (Szavak tanulása)
A gyakorló-kérdező üzemmódot választja ki. Ez a program fő szolgáltatása. Mindenekelőtt be kell tölteni egy tananyagot (Vokabeln laden). A gyári kazettán található egy DEMO.VOK nevű állomány, amely 31 német-angol szópárt tartalmaz. A tanuló-gyakorló funkció almenüje három lehetőséget kínál:

Nem minden tananyag jellegének felel meg mindhárom kikérdezési módszer. Számítási feladatoknál például csak annak van értelme, hogy a gép a feladatot ismerteti és a tanuló az egyértelmű eredményt adja meg. Az eredmény ugyanis többféle számításból származhat.

Fontos!
A tanulás funkció csak akkor választható, ha a memóriában legalább 4 adatpár található.

A kikérdezés módjának kiválasztása után egy, a szavak beírásánál használthoz hasonló felépítésű képernyőt kapunk. Az egyik mezőt azonban mindig a számítógép tölti ki, és várja, hogya másik mezőbe a megfelelő adatot beírjuk. Ha a helyes megoldást írjuk be, a számítógép egy új kérdést ad fel.
Ha rosszul válaszoltunk,a gép közli, hogy a megoldás rossz ("Falsch!"), majd bármely billentyű lenyomására rákérdez, hogy "Nochmal J/N?" (Újra I/N?). A 'J' megnyomása után újra próbálkozhatunk a helyes megoldással, 'N' válasz esetén a számítógép elárulja a helyes megoldást.

Az egyes adatok lekérdezésének gyakoriságáról:

A tanulás megszíkítható az 'ESC' billentyűvel, de a tanulási folyamatot egy idő után a számítógép magától megszakítja, ha úgy értelmezi, hogy a tanuló minden adatot ismer, vagy már olyan kevés a rossz válasz, hogy további gyakorlásra nincs szükség.
A tanulás befejezésekor a program közli az eredményt, hogy hány kérdésből ("Fragen") hány jó volt ("richtig"), illetve rossz válasz ("falsch").

<6> Vokabeln löschen (Szavak törlése)
Törli a memóriában lévő összes adatot, és újraindítja a programot. A program megerősítést vár (J/N). Ha a beadott rekordokat nem mentettük el, azok elvesznek! Egyidejűleg a tananyag típusa (a mezők elnevezése) az alapbeállításra áll vissza: angol és német szavak.

<7> Directory
A lemezen lévő tananyag (.VOK kiterjesztésű) file-ok kilistázása. Értelemszerűen csak floppymeghajtóval működik, kazettás rendszerben nincs hatása.

<8> Optionen
Ezzel a menüponttal a tananyag elnevezését állíthatjuk be (azaz a két mező elnevezését). Alapbeállításban német (Deutsches Wort) és angol (Englisches Wort) szerepelnek. Ha megadjuk a két mező nevét, a gép megerősítést vár ("Alles richtig J/N?") 'J' válasz esetén a változtatások rögzülnek, 'N' válasz esetén a két mező javítható. A mezők között itt is mozoghatunk a beépített botkormánnyal. A változtatás után a program már az új elnevezésekkel fog hivatkozni a két mezőre. Ezek az elnevezések a tananyag file-ban is mentésre kerülnek, így az adott file újbóli betöltése után nem kell ismét beállítanunk az megnevezéseket. Ez a lehetőség a Vokabeltrainert sokoldalú oktatógéppé teszi, amelyen szinte mindenfajta tananyag gyakorolható.