Death Wish III

1986 - Gremlin Graphics

akció

Forrás:
Spectrum Világ 19. rész

Spectrum (128k)

Enterprise

Se szeri, se száma azoknak a számítógépes játékoknak, amelyek sikeres mozi- illetve videofilmek történetét dolgozzák fel. Ilyen játék a DEATH WISH III. is, amelyben a hasoncímű film eseményeinek egy részét (a tömegmészárlást) játszhatjuk végig. Charles (Thorson) Bronson bácsi, exkexsütő kisiparos, otthonában üldögélt a hintaszékben és jól megérdemelt délutáni pipáját szívogatta. Eme időtöltése közben néha az orra piszkálásával is foglalkozott, de ennek ellenére nem volt egy barátságtalan ember. Ekkor érkezett meg a szörnyű hír, hogy barátját egy utcai rockerbanda egy kissé megdorgálta. Barátja azelőtt is meglehetősen szétszórt egyéniség volt, de a dorgálásból kifolyólag még széjjelebb szóródott. Ezt az eljárást hintaszékben üldögélő főhősünk meglehetősen kifogásolhatónak tartotta és megfogadta, hogy a város destruktív elemeit tájékoztatni fogja nehezteléséről. Hogy ennek a véleményének nyomatékot adjon, magához vett néhány kegytárgyat, amit általában bevásárláshoz szokott használni: egy páncélöklöt, egy vadászpuskát, egy revolvert és egy géppisztolyt. "Munkára fel!" - kiálthatta volna, ha járatos lett volna a magyar nyelv területén, de felesleges kiabálás helyett inkább egy divatos, az alkalomhoz illő ruhát (egy - darabig - golyóálló mellényt) öltött magára és az utcán termett...

Itt kapcsolódunk be a játékba. A demoban beigazolódhat az a feltevésünk, hogy nem egy kimondottan nyugalmas kisvárosban találtuk magunkat. Érdemes egy kicsit nézni, mert itt megismerkedhetünk a játék összes szereplőjével. A városban több rockerbanda is garázdálkodik, amelyek harcban állnak úgy egymással, mint a városka lakóival. A bandák tagjai bunkósbottal vagy pisztolyokkal vannak felszerelve, ilyen eszközök hiányában puszta kézzel rontanak kiszemelt áldozataikra. Ezek közé általában más bandák tagjai, a rockereket - kevés sikerrel - megfékezni próbáló rendőrök, illetve bevásárlószatyorral szaladgáló mamák tartoznak (ezenkívül becses személyünk). A rendőrök pisztollyal védekeznek, a mamák viszont egész érdekes módon próbálkoznak testi épségük védelmével: néhányan valószínűleg elolvasták "Az önvédelmi sportok alkalmazása bevásárlás közben" című felvilágosító könyvecskét; mert ha egy rocker bunkósbottal vagy puszta kézzel támad rájuk, néha úgy csapják fejbe a szatyrukkal, hogy a támadójuk rögtön elterül. Az említetteken kívül még háromféle emberrel találkozhatunk:

Miután megismerkedtünk az összes szereplővel, állítsuk be a kívánt irányítást:

'1': billentyűzet ('Z / X / O / K / SPACE');
'2': Kempston joystick;
'3': Cursor-joystick;
'4': Interface ll. / 128K+2 -joystick),

majd a 'SPACE' megnyomásával indítsuk el a játékot.

 

 

 

Feladatunk, hogy a város bandáit és azoknak főnökeit megsemmisítsük. Vigyáznunk kell, hogy - lehetőleg - ne lőjünk le öreg mamát illetve rendőrt, mert ez azt eredményezi, hogy az irányunkban békés rendőrök tömege ezután ránk támad és golyóálló mellényünket az ő lövedékeik is megtépázzák (azonkívül nagy mennyiségű pontlevonást kapunk).

Nézzük sorban milyen kijelzőket láthatunk a játékképernyő alatt:
A SCORE felirat után láthatjuk eredményünket, ami negatív is lehet. Ezalatt (HIGH SCORE) az eddigi legmagasabb eredmény látható.
Az INJURY felirat mellett léve sávból kapunk információt arról, hogy főhősünket mennyire merítette ki a harc. Ha ez a kijelző már a pirosban van, nemsokára várható lesz elhalálozásunk. Ha egy csendes helyen álldogálunk egy darabig, ez a sérülésjelző lassan csökkenni kezd.
A képernyő bal alsó sarkában kicsiny zsebtelexünk kijelzőjét láthatjuk. Ezen jelenik meg annak a városrésznek a neve, ahol a bandák randalíroznak (RIOT IN AREA ...). Ilyenkor ballagjunk el oda és kezdjük meg a banda, majd a főnök lemészárolását. Ha ez sikerült, a telexen a GANG LEADER KILLED RIOT IS PUT DOVYN (A bandavezért megölted, a lázadás leverve) üzenet jelenik meg.
Az alsó rész közepén lévő négyzetben Badecker-térképeinket vizsgálhatjuk meg. A kék színű térképen villogó pont jelzi Charlie helyét, a fekete pontok jelzik a fegyverek (Id. később) helyét. A sárga térképen egy fekete pont jelzi a maffiavezér főhadiszállását. A térképek között az 'M' billentyű megnyomásával választhatunk.
A térkép alatt láthatjuk a fegyverek kijelzőjét. Mint már említettük négyféle fegyverünk van, amelyek között a 'C' billentyűvel válogathatunk. Minden fegyverhez adott számú lőszerünk van, amellyel a hozzánk legközelebb lévő személyt lőhetjük le. Felhívnánk a figyelmet arra, hogy minden rocker-re csak egyet lőjünk (ez éppen elég, különösen a páncélökölnél kapunk látványos eredményt), mert - mint láthatjuk - minden fegyverhez csak adott számú lőszer van. Ha valamelyik fegyver kimerül és még mindig lőni akarunk vele, Charlfe tanácstalanul széttárja a kezét, mondván: "...és most mi a fenével lőjek, bácsi?!" Ilyenkor váltsunk át egy másik - töltött fegyverre, Illetve a kis térképem keressünk olyan szobát, ahol fegyver van jelölve. Ha szerencsénk van, éppen olyat találunk, amelyik éppen kifogyott. Az elrejtett fegyverek teli tárral állnak a rendelkezésünkre, a kiürültet kicserélhetjük velük. Megjegyeznénk, hogy egyes berendezési tárgyakon (szék, asztal, televízió) is kiélhetjük vandál ösztöneinket, de mivel ezek szétlövéséért pontot nem kapunk, felesleges a muníción pazarolnunk.

Aki Játszott már a GARGOYLE cég TIR NA NOG, DUN DARACH vagy MARSPORT című játékaival, valószínűleg ismerősnek fogja találni az irányítás logikáját. A képernyő jobb oldalán látható iránytű a közlekedés közben történő tájékozódást segíti: villogva jelzi haladási irányunkat. Fordulni a 'fel' illetve 'Ie' billentyűkkel lehetséges, a 'jobbra' billentyűvel a villogó iránnyal megegyező, a 'balra' billentyűvel az ellenkező irányban haladhatunk. Azon helynek, ahol vagyunk, a villogó iránytól 90 fokkal balra lévő részét láthatjuk főhősünk mögött, tehát ha pl. nyugati (W) irányban haladunk, akkor a délit (S). Ezeknek az információknak az ismeretében már bizonyára senkinek nem okoz gondot a térképek használata. Az utcákon sétálva valamelyik szobába vezető ajtókat találhatunk, amelyeken az 'ENTER' használatával mehetünk át. A szobákon belül is vannak - az utcaiaktól eltérő - ajtók, ezek az épület belsejében történő közlekedést szolgálják. Itt is - az utcákhoz hasonló mozgalmas élet folyik, találkozhatunk az összes szereplővel. Megjegyeznénk; hogy egyes ajtókon nem tudunk az 'ENTER' használatával bemenni. Ezeknél próbálkozzunk a következő trükkel: forduljunk egyet ('le/fel' billentyű), és azon a részen, ahol hiányos a szobafal, kísérletezzünk a behatolással.
Ha a szobában nagyobb ablakot találunk, az nagy örömünkre szolgálhat: sétáljunk oda hozzá és nyomjuk meg a 'W' gombot. Ilyenkor feltárul előttünk az ablakból látható utcarészlet és - az irányító billentyűkkel - egy célkeresztet mozgatva mintegy páholyból lövöldözhetünk mit sem sejtő áldozatainkra. Miután meguntuk ezt a kényelmes mészárlást, a 'W' billentyű újbóli megnyomásával elléphetünk az ablaktól.
Az iránytű alatt lévő részen láthatjuk golyóálló mellényünket, amely a ránk kilőtt lövedékek találataiból kifolyólag egyre jobban elhasználódik, Lassan egy szitához lesz hasonlatos. Miután teljesen szétlőtték, a program kitesz nekünk egy vadonatújat - valahová.

Mi a játék célja? Fenntartani a rendet a városban. Ha rnegjelenik a telexen, hogy lázadás van valamelyik városrészben, menjünk el oda, keressük meg a bandavezért és öljük meg (időközben irtsuk ki az utunkba kerülő rockereket és vigyázzunk, nehogy mamit vagy rendőrt lőjünk le). A bandavezérek megtalálásában a sárga térkép van segítségünkre. A ponttal jelzett szobában egy íróasztalnál üldögélő bácsit találunk, akit annak a rendje és módja szerint a másvilágra kell küldenünk. Miután az urat likvidáltuk, a lázadást levertük, mehetünk egy másik városrészbe rendet tenni. A játékban a cél minél több bandát szétverni, minét több - plusz - pontot szerezni és minél tovább életben maradni.
A GREMLIN GRAPHICS céget minden elismerés megilleti ezért a játékért. A grafikai kidolgozás, az animáció, a játék izgalmai és - nem utolsósorban - a humoros megoldások a legjobb arcade-játékok közé emelik a DEATH WISH III-at.

'H' - játék szüneteltetése,
'CAPS SHIFT + SPACE' - kilépés a játékból.

Sérthetetlenség: POKE 39856,201
Végtelen lőszer: POKE 38678,175; POKE 39253,175

Térkép